SCP-106-CS
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-106-CS

Třída Objektu: Keter

Úroveň Hrozby: Oranžová Červená

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-106-CS-1 musí být minimálně jednou za 2 dny zaléváno 1,5 litrem vody. Půda SCP-106-CS-1 musí být každý den analyzována kvůli živinám, které SCP-106-CS-1 vyžaduje. Při úbytku některé z těchto živin, musí být tyto živiny manuálně doplněny a musí být zjištěna a vyřešena příčina tohoto úbytku.

K SCP-106-CS-1 se na vzdálenost 20m nesmí dostat žádný otevřený oheň a v jeho okolí musí být zřízeno plně funkční protipožární opatření spolu s několika hasícími přístroji, aby bylo riziko jeho zapálení minimalizováno. V případě kompletního selhání výše popsaného opatření a následného zapálení SCP-106-CS-1 musí být spuštěno nouzové hašení a každý přítomný zaměstnanec se musí prioritně soustředit na uhašení objektu.

Pokud je SCP-106-CS-1 způsobeno poškození musí být okamžitě ztrojnásobena dávka všech vyžadovaných látek a objekt musí být neustále monitorován kvůli možné změně stavu SCP-106-CS-2, která musí být okamžitě zaznamenána, nahlášena a podle její závažnosti musí být buď zvýšena nebo snížena dávka vyžadovaných látek. Toto opatření musí probíhat do té doby, než SCP-106-CS-1 plně nezregeneruje.

Popis: SCP-106-CS-1 je listnatý strom, konkrétně dub letní (Quercus robur), rostoucí v Německu v [VYZAMÁNO]. Na první pohled nemá SCP-106-CS-1 žádné anomální vlastnosti, avšak analýzy odhalily přítomnost SCP-106-CS-2 uvnitř kmene.

SCP-106-CS-2 je 2 metry dlouhé a 0,1 metru široké a není známo o co přesně se jedná. Předpokládá se ale, že jde o [DATA VYMAZÁNA], proto je klasifikováno jako vysoce nebezpečné, při úniku schopné způsobit Scénář Třídy-K a není známý žádný způsob jeho přímého zadržení až na SCP-106-CS-1, ve kterém se SCP-106-CS-2 zdá být v klidovém stavu. Tento klidový stav je aktivní pouze tehdy, má-li SCP-106-CS-1 dostatek všech živit a látek, potřebných k fungování stromu stejného druhu a pokud nemá žádné velké strukturální poškození. SCP-106-CS-1 také prokázalo velmi dobrou schopnost regenerace, takže při způsobení poškození je schopné se za několik hodin dostat do svého původního stavu, avšak v takovém případě je narušen klidový stav SCP-106-CS-2 a musí být zahájen postup uvedený v SZP.

Při narušení klidového stavu SCP-106-CS-2 začne objekt velmi agresivně narušovat strukturu SCP-106-CS-1 a bude se pokoušet dostat ven. V tento moment začne z SCP-106-CS-1 opadávat listí a zdá se, že množství listí v jeho koruně značí jeho “životnost“. Tyto listy není možné utrhnout násilím a jejich analýza neodhalila žádné abnormality. Jak SCP-106-CS-1 regeneruje, listy mu postupně dorůstají. Nutno podotknout, že SCP-106-CS-1 neprodukuje žádné plody.

Dodatek 106-CS-A: Dne 28/12/20██ začalo SCP-106-CS vydávat hlasitý, stálý zvuk po dobu přibližně 5 minut. Analýzy tohoto zvuku odhalily [VYMAZÁNO], což vedlo ke zvýšení úrovně hrozby na červenou. SCP-106-CS je od této události nepřetržitě monitorováno kvůli dalším možným zvukům.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License