SCP-106
hodnocení: +7+x
blank.png
106emergenceklay.jpg

SCP-106 uprostřed procesu vynořování.

Objekt #: SCP-106

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury:

REVIZE 11-8

S SCP-106 není povolena fyzická interakce. Veškerá fyzická interakce musí být povolena nejméně dvěma třetinami hlasů Rady O5. Všechny takové akce navíc musí být prováděny v Oblastech AR-II s maximálním zabezpečením, a to teprve poté, co byl evakuován všechen nepotřebný personál. Všichni zaměstnanci (Výzkum, Zabezpečení, Třída-D, atd.) se neustále musí držet alespoň šedesát metrů od zadržovací cely, kromě případů úniků z kontejnmentu.

SCP-106 musí být drženo v uzavřeném kontejneru z olověné oceli. Kontejner musí být uzavřen uvnitř čtyřiceti vrstev z totožného materiálu a mezery mezi vrstvami mohou být maximálně 36 cm. Podpěry mezi vrstvami musí být rozestavěny náhodně. Kontejner musí být udržován alespoň 60 cm od jakéhokoliv jiného povrchu pomocí elektromagnetických podpor ELO-IID.

Sekundární zadržovací oblast musí být složena z šestnácti sférických "cel", každá z nich musí být naplněna různými tekutinami a náhodnou sestavou povrchů a podpěr. Sekundární kontejnment musí být vybaven světelnými systémy schopnými okamžitě osvítit celý prostor nejméně 80,000 lumeny bez lidského přičinění. Obě zadržovací oblasti musí být monitorovány 24 hodin denně.

Veškerá koroze pozorovatelná na povrchu zadržovací cely, zaměstnancích, nebo v jiných lokacích v oblasti v okruhu 200 metrů od SCP-106 musí být okamžitě nahlášena Bezpečnosti Oblasti. Jakékoliv objekty či zaměstnanci ztracení kvůli SCP-106 budou považovány za nenávratně ztracené/zabité v akci. Za žádných okolností nebudou podnikány pokusy o záchranu.

Poznámka: Další výzkum a pozorování ukazuje, že když má před sebou vysoce komplexní/náhodné struktury, může být SCP-106 "zmateno", což výrazně zpomaluje vstup výstup z oné struktury. SCP-106 rovněž ukazuje averzi vůči přímému, náhlému světlu. To se neukazuje jako forma fyzického zranění, ale jako rapidní ústup do "kapesní dimenze" generované na pevných površích.

Tato pozorování spolu s averzí vůči olovu a zmatení při kontaktu s tekutinou snížila počet incidentů o 43%. “Primární” cely byly rovněž efektivní během incidentů při nichž byl zapotřebí Přivolávací Protokol ██-███-█. Pozorování pokračuje.

106door.png

Koroze na cele pro prvotní zadržení. Zadržovací procedury byly od té doby upraveny.

Popis: SCP-106 je postarší humanoid jež obvykle vypadá jako by procházel pokročilým stádiem rozkladu. Jeho vzhled se může lišit, ale "hniloba" je pozorovatelná ve všech formách. SCP-106 není agilní a zůstává bez pohybu i několik dní, kdy čeká na kořist. SCP-106 je rovněž schopno šplhání po jakémkoliv vertikálním povrchu a může zůstat viset hlavou dolů. Když útočí, pokusí se SCP-106 znehybnit kořist poškozením důležitých orgánů, svaloviny, nebo šlach, načež stáhne znehybněnou kořist do své kapesní dimenze. Zdá se, že SCP-106 preferuje kořist ve věkovém rozsahu 10-25 let.

SCP-106 způsobuje "korozní" efekt na každém pevném materiálu, jehož se dotkne a započne fyzickou degradaci ve všech materiálech několik sekund po kontaktu. To je pozorovatelné jako rezavění, hniloba a praskání materiálů spolu s tvorbou černé slizovité látky podobné té, jež pokrývá SCP-106. Tento efekt je velmi škodlivý pro všechny živé tkáně a předpokládá se, že jde o "předtrávící" akt. Koroze pokračuje po dobu šesti hodin po kontaktu, načež efekt "skončí".

SCP-106 je schopno procházet skrz pevné povrchy, přičemž zanechává velké množství korozivního slizu. SCP-106 je schopno "zmizet" do pevné látky, přičemž vstoupí do něčeho, o čemž se předpokládá, že je jakási forma "kapesní dimenze". SCP-106 je poté schopno opustit tuto dimenzi v jakémkoliv bodě připojeném k původnímu vstupnímu bodu (příklad: "vstoupí" do vnitřní stěny zdi a "vystoupí" z vnější zdi. Vstup do zdi a výstup ze stropu). Není jisté, zda tato dimenze je původ SCP-106, nebo pouhé "doupě" vytvořené SCP-106.

Limitované pozorování této "kapesní dimenze" ukázalo, že sestává především z chodeb a místností, s [DATA VYMAZÁNA] vstupu. Tato aktivita může pokračovat po celé dny, přičemž někteří jedinci jsou vypuštěni pod záminkou lovu, opětovného chycení, [DATA VYMAZÁNA].


Dodatek:

Poznámky o Posouzení SCP:

Kvůli povaze SCP-106, která jej dělá stále hůře zadržitelné musí být SCP posouzeno každé tři měsíce, nebo po únikovém incidentu. Fyzická omezení jsou nemožná a přímé fyzické poškození nemá na SCP-106 žádný efekt. Aktuální Speciální Zadržovací Protokoly dne ██/██/████ se týkají základního pozorování a okamžité odpovědi. Dřívější, mnohem proaktivnější Speciální Zadržovací Protokoly byly zrušeny kvůli událostem při úniku ██, ███, ██, █, a ████.

Poznámky o chování:

Zdá se, že SCP-106 prochází dlouhými stádii "letargie", při nichž může být kompletně bez pohybu po dobu až tří měsíců. Důvod tohoto chování je neznámý; avšak bylo zaznamenáno, že tuto taktiku občasně používá k "nalákání" kořisti. SCP-106 se z tohoto stavu probudí velmi vzrušené, zaútočí a unese zaměstnance a způsobí strašlivé škody své zadržovací cele a celé Oblasti. Přivolávací Protokol [DATA VYMAZÁNA].

Rovněž se zdá, že SCP-106 útočí podle chuti, nikoliv hladu. SCP-106 zaútočí a sesbírá několik subjektů během jednoho lovu, mnoho z nich je po dlouhou dobu ponecháno "naživu" v kapesní dimenzi. SCP-106 nemá žádný limit a zdá se, že během lovu sesbírá náhodný počet lidí.

Vnitřní dimenze dostupná pro SCP-106 se zdá být dostupná pouze pro SCP-106. Nahrávky a vysílací zařízení uvnitř dimenze stále fungují, i když ve špatné kvalitě. Zdá se, že SCP-106 si "hraje" se zajatou kořistí a zdá se, že má plnou kontrolu nad časem, prostorem a vnímáním uvnitř své dimenze. SCP-106 se zdá být [DATA VYMAZÁNA]

Přivolávací Protokol ██-███-█:

V případě úniku SCP-106 z kontejnmentu, bude vybrán člověk ve věku 10-25 let a připraven na přivolání, zatímco bude kompromitovaná zadržovací cela vyměněna a připravena k použití. Když bude cela připravena, vábící subjekt bude zraněn, nejlépe zlomením dlouhé kosti, jako je femur (kost stehenní), nebo přeříznutím šlachy, jako je Achillova šlacha. Vábící subjekt bude poté umístěn do připravené cely a zvuk vydávaný subjektem bude vysílán po celé základně pomocí rozhlasového systému.

106victimresize.png

Agent █████ po "propuštění" od SCP-106. Subjekt byl ztracen po dvě hodiny a zůstal naživu po jednu hodinu po propuštění.

SCP-106 začne většinou směřovat k lákacímu subjektu do deseti až patnácti minut od začátku procedury. Pokud SCP-106 neodpoví na prvotní vysílání, bude lákacímu subjektu způsobeno dodatečné zranění ve dvaceti minutových intervalech, dokud SCP-106 neodpoví. V případě většího úniku z kontejnmentu je možno použít více lákacích subjektů.

Po skončení s lákacím subjektem přejde SCP-106 většinou do stavu letargie. Subjekty navíc mohou [DATA VYMAZÁNA].

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License