SCP-1054-RU
hodnocení: +4+x
blank.png
engine.JPG

SCP-1054 před uskladněním.

Objekt #: SCP-1054-RU

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1054 má být umístěno ve středu opevněného hangáru v Sektoru █, jenž musí být konstruovaný tak, aby v případě narušení kontejnmentu nebo jiné nouzové situace mohl být hermeticky uzavřen. Hangár musí být vybaven ventilačním systémem, který odvádí výfukové plyny generované zařízením do atmosféry. Stěny hangáru musí být vystužené olověnými deskami o tloušťce nejméně 1 cm.

SCP-1054 musí být bezpečně namontováno na speciální platformě, aby se zabránilo pádu během aktivace. SCP-1054 musí být monitorováno 24 hodin denně s aktivním infračerveným čidlem, přičemž platforma musí být směrována ke dveřím hangáru. Kromě toho by v hangáru měly být instalovány snímače teploty, tlaku vzduchu a záření. Je zakázáno umisťovat předmět pod hladinou moře nebo v nadmořské výšce větší než ███ metrů, protože to vede k aktivaci objektu, což zapříčiní tvoření všech druhů SCP-1054-1 … 4.

Objekt by za žádných okolností neměl být spuštěn, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje experimentální protokol. Přítomnost personálu v hangáru bez ohledu na hodnost, či prověření mimo experimenty je zakázána. Kromě toho je zakázáno přistupovat k objektu zepředu během provozu na vzdálenost bližší než 10 metrů, aby byla splněna tato podmínka, jsou instalovány speciální zátarasy.

V případě spontánní aktivace předmětu a vypouštění SCP-1054-1 … 4 musí být hangár zapečetěn a evakuován personál Sektoru █. Po dokončení evakuace by měla být nasazena Mobilní Úderná Jednotka a Epsilon-3 „Bird Spiders“, aby se obnovily podmínky zadržení. Pro úspěšné zadržení SCP-1054-1 … 4 musí být Epsilon-3 vybaveni termokamerami a ochrannými protiradiačními obleky. Pokud je pokus o obnovení zadržovacích podmínek SCP-1054 neúspěšný, musí být aktivován postup 990-Yat.

Popis: SCP-1054 je dvouproudový motor PS-90A. Objekt je v dobrém stavu, navzdory četným incidentům. Objekt má pouze několik drobných vad (například zářezy na lopatkách). Všechny funkční systémy motoru jsou v pořádku. Dokonce i neúplná demontáž zařízení je velmi obtížná, závlačky a bezpečnostní součástky použité k zajištění se svými vlastnostmi podobají [DATA VYMAZÁNA]. SCP-1054 se může spontánně zapnout a pracovat bez vnějších vlivů nebo příčiny. Skenování vnitřních částí, spalovací komory a turbíny selhalo. V současné době není známo, co se děje uvnitř, zatímco je SCP-1054 v provozu. SCP-1054 nevyžaduje palivo, oleje nebo jiná paliva a maziva.

Anomální účinek SCP-1054 se projevuje přímo po aktivaci a přímo závisí na režimu, ve kterém motor pracuje. Po spuštění jednoho z následujících provozních režimů1 SCP-1054 se ze vstupního zařízení motoru začnou objevovat bytosti označené jako SCP-1054-1 … 4. Každý poddruh těchto tvorů se podobá obyčejným šedým havranům (Corvus cornix), ale má určité vnější rozdíly, schopnosti a chování, jakož i úroveň agresivity vůči lidem a jiným živým tvorům.

vorona_medium.JPG

SCP-1054-3.

  • SCP-1054-1 - Tvorové zůstávají blízko objektu, který je vytvořil, a chrání je před nepřáteli, jako by to bylo hnízdo. SCP-1054-1 útočí jako celé hejno, ale pod podmínkou, že je nepřítel jen jeden. Pokud existuje několik protivníků, SCP-1054-1 se je pokusí rozptýlit náhodnými pohyby ve vzduchu, zatímco vyluzují hrubé, netypické krákání, které negativně ovlivňuje nervový systém a smyslové orgány. Peří ptáků má světlý perleťový odstín. SCP-1054-1 se objeví, když SCP-1054 přejde do režimu “nízkého výkonu”.
  • SCP-1054-2 - Tvorové projevují aktivní touhu uniknout z kontejnmentu a jsou považováni za skauty hejna. Prevence pokusů o útěk je velmi komplikována částečnou neviditelností ptáků, avšak SCP-1054-2 lze snadno vidět v infračerveném spektru. SCP-1054-2 raději zůstává vysoko ve vzduchu, zatímco v hangáru se ptáci schovávají pod samotným stropem, a proto představují poměrně obtížný cíl. Raději nečekaně zaútočí střemhlav a směřují zobáky na oči a krk oponentů. Všichni ptáci tohoto druhu vydávají velké množství tepla. Příčina tohoto účinku není známa, vnitřní struktura SCP-1054-2 je identická s běžnými šedými havrany. Peří je tmavě měděné barvy. SCP-1054-2 se vyskytuje během “cestovního” provozu SCP-1054.
  • SCP-1054-3 - Zdá se, že tato stvoření jsou zodpovědná za růst hejna. Po výskytu se rychle rozptýlí a snaží se najít nejizolovanější místa pro kladení vajec. Z těchto vajec se vylíhnou instance jiných ptáků poddruhu generovaných SCP-1054. Tvorové v nich se vyvíjejí zrychleným tempem, takže musí být okamžitě zničeni. Peří jsou modro-černé barvy, což teoreticky umožňuje SCP-1054-3 snadno se ztratit v hejnu obyčejných vran a schovat se před potenciálními pronásledovateli. Z neznámého důvodu je kolem SCP-1054-3 neustále pozorována vysoká úroveň radiace. Objeví se v režimu “Plný plyn”.
  • SCP-1054-4 - Ze všech druhů ptáků generovaných SCP-1054 je to nejnebezpečnější. SCP-1054-4 jsou tmavě šedí s červenými pruhy. SCP-1054-4 jsou lovci nebo válečníci. Úmyslně vyhledávají lidi a snaží se jim zobáky a drápy způsobit co nejzávažnější zranění, vytrhávají z nich kousky masa, které pak odnášejí do motoru. Instance SCP-1054-4 jsou obzvláště odolné, zejména opakovaně odolávaly přímému zásahu z pistole a navzdory závažnosti jejich zranění pokračovaly v útoku na personál podílející se na obnově zadržovacích podmínek. SCP-1054-4 se objevuje pouze během “nouzového” provozu SCP-1054, což je relativně vzácné díky včasným intervencím MTF Epsilon-3.navzdory nejsilnějšímu zatížením v tomto režimu, nedochází k žádnému poškození motoru.

Je pozoruhodné, že rotující lopatky turbíny nepoškozují SCP-1054-1 … 4, kteří volně vstupují do motoru.

Než subjekt vstoupí do režimu „nízkého výkonu“, může být tlumen pomocí [DATA VYMAZÁNA]. Poté je nutné motor [DATA VYMAZÁNA] vyčistit, jak to jeho konstrukční vlastnosti umožňují. Pokusy utopit SCP-1054 jiným způsobem mají za následek pouze zvýšenou aktivitu objektu a zvýšenou agresivitu ptáků, a jsou proto zakázány.

Dodatek 1054-1: SCP-1054 upoutalo pozornost Nadace po pádu letadel Tu-204-100 na ██ / ██ / ████, RA-█████, blízko ███████ ███, v Rusku. SCP-1054 nebylo poškozené, zatímco letoun a druhý motor byly téměř úplně zničeny. Po aktivaci zařízení zabavili agenti Nadace z „opravny letadel“, což mělo za následek četné ztráty mezi zaměstnanci závodu a SCP-1054 bylo odesláno sektoru █. Kromě toho byly zabaveny černé skříňky a další vyšetřovací materiály. Veřejnosti byla událost představena jako teroristický útok, závod byl zbořen a všem zaměstnancům a svědkům byla podána amnestika.

Dodatek 1054-2: Bylo učiněno několik pokusů o instalaci automatických obranných systémů v uzavřené oblasti SCP-1054, ale všechny selhaly. V důsledku záření z SCP-1054-2 nešlo cíle zaměřovat pomocí termosnímačů a hojnost cílů neumožňovala pohybovým senzorům pracovat přesně. Navíc ptáci zcela přesně určili zdroj hrozby v kulometech a záměrně se je pokusili vypnout. Na základě toho bylo navrženo, že SCP-1054-1 … 4 mají kolektivní mysl. Výsledky studií potvrzujících nebo vyvracujících tuto hypotézu dosud nebyly získány.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License