SCP-1053
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1053

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1053 je v současné době izolováno v Oblasti-1053, kvůli svým ničivým vlastnostem. Útočná Jednotka Omicron-7 ("Bounce Houses") je neustále v pohotovosti a umístěná mimo Oblast-1053, aby je nezasáhla Nouzová Událost. SCP-1053 samotné je umístěno v ocelovém boxu s citlivým čidlem vespod. Čidlo slouží jako systém včasného varování před Nouzovou Událostí. Testování SCP-1053 bylo přerušeno a jako takový je přístup za normálních okolností zakázán.

Popis: SCP-1053 je mapa [VYMAZÁNO], která zobrazuje nejvíce zastavěné oblasti tohoto města. Jeho rozměry v rozloženém tvaru jsou 0,25 mx 0,4 m, když jsou srolovány - 8 cm x 5 cm. SCP-1053 je vyrobeno z papíru, odebrané vzorky nevykazují anomální vlastnosti. Mapa je datována na rok 19██ (což odpovídá jejímu provedení). Většinu času objekt nevykazuje žádné anomální vlastnosti, s výjimkou slabé schopnosti samoopravy.

Pravidelně1 SCP-1053 způsobuje prostorovou anomálii na slabé úrovni Gamma, známou jako Nouzová Událost. Území v okruhu 50 m od objektu se začne měnit na, ulice, budovy, chodníky a další části města tak, aby odpovídal městu [VYMAZÁNO] v roce 19██. Stávající památky, názvy ulic a čtvrtí oblasti [VYMAZÁNO] zmizí. Vytvářejí se i malé detaily (například pouliční osvětlení). Tyto změny pak vytvoří novou oblast (dále jen pozemek 1053). Očití svědci popisují prostor jako "extrémně zastavěný" nebo jako "shluk ulic". Svědci podrobně popsaly celé místo jako zkroucení asfaltových a prašných ulic, úzkých cest a vysokých skleněných budov.

Poloměr Oblasti-1053 se pomalu zvětšuje, ačkoli vnější pozorování jeho území není spolehlivým zdrojem informací kvůli prostorové anomálii, která je základem Nouzové Události. Měření prováděná mimo oblast mohou být přesná, ale lidé uvnitř popisovali oblast mnohem větší, než jak vypadá zvenčí. Výpočty ukázaly, že vnitřní velikost je přibližně ███% z velikosti mimo oblast, avšak vzhledem k možnosti silných změn ve vnitřní velikosti se chyba výpočtu odhaduje na 15 %.

Povětrnostní podmínky v Oblasti-1053 jsou stejné jako mimo ni, avšak počet dešťových kapek a sněhových vloček v této oblasti se zvyšuje, zatímco jejich velikost se nemění. Jiné přírodní jevy (vítr, bouřky atd.) Se mohou vyskytnout i v této oblasti, ale nevykazují žádné anomálie.

V Oblasti-1053 nebyly objeveny žádné živé organismy. Nacházejí se zde prázdné obytné prostory, byty a domy), nicméně v nich nebyl nikdo nalezen. Skříně jsou prázdné, na stěnách nejsou žádné tapety nebo obrazy.

Po incidentu 1053-1 bylo zjištěno, že poté co SCP-1053 způsobil určité (a značné) poškození, expanze se okamžitě zastaví. Následně proběhne dezintegrace Oblasti-1053, a to za méně než 30 % času, kdy se oblast tvořila. Během této doby je SCP-1053 obvykle zcela opraveno neznámým způsobem. Stav mapy před zahájením Nouzové Události nemá vliv na vytvoření Oblasti-1053, ale je přímo úměrný velikosti škody, které musí objekt způsobit rozpadem prostoru. Předpokládá se, že pokud se mapa výrazně poškodí bezprostředně před Nouzovou Událostí, nebude možné zastavit růst, což povede ke Scénáři konce světa Třídy-CK.

Během Nouzové Události je tým Omicron-7 MTF ("Bounce Houses") pověřen vstupem do Oblasti-1053. Následně musí objevit objekt a způsobit dostatečné poškození, aby se zastavila Nouzová Událost. Je nutné jednat co nejrychleji, protože čím déle se Oblast-1053 rozšiřuje, tím větší je počáteční vzdálenost týmu Omicron-7 MTF od SCP-1053. Kromě toho se z neznámých důvodů zpomaluje provoz technického zařízení uvnitř. Od ██/██/20██ je omezující vzdálenost, na které byla Oblasti-1053 rozšířena, ██ km.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License