SCP-1050
hodnocení: +2+x
blank.png
scp1050_1image01.gif

Původní řezba na SCP-1050-1; text je psán proto-latinským jazykem s dříve neznámou abecedou. Datováno do roku 53,5██ př. n. l.

Objekt #: SCP-1050

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1050-1 musí být udržováno ve skladišti s vnitřními rozměry alespoň pět (5) metrů krát pět (5) metrů krát třicet dva (32) metrů. Strop skladovacího zařízení, konkrétně oblasti přímo nad SCP-1050-1, musí být stíněný, aby blokoval rádiové vlny vysílané o intenzitě [VYMAZÁNO].1 SCP-1050-1 je aktuálně uloženo v Oblasti 179.

Výskyty SCP-1050-2 musí být lokalizovány po identifikaci odpovídající změny v SCP-1050-1. Ty musí být nalezeny a zabaveny agenty Nadace. SCP-1050-2 musí být uloženo v zabezpečeném úložišti tajných dokumentů.

Instance SCP-1050-3 musí být vypátrány sledováním telemetrie radioteleskopu. Pokud je instance SCP-1050-3 detekována pracovníky mimo Nadaci, všechny záznamy musí být zabaveny a/nebo zničeny a dotyčným osobám by měla být podána amnestika.

Popis: SCP-1050 se skládá z jednoho objektu (SCP-1050-1) a dvou souvisejících jevů (SCP-1050-2 a SCP-1050-3). SCP-1050-1 bylo získáno z tajného německého výzkumného zařízení v [VYMAZÁNO] po skončení druhé světové války. SCP-1050-2a bylo získáno ze sovětských archivů NKVD v roce 195█. SCP-1050-2b bylo obnoveno z archivů Britské Koruny v roce 195█. Předchozí původ SCP-1050-1 není znám.

SCP-1050-1
SCP-1050-1 je velký obelisk vyrobený z pevného obsidiánu o rozměrech přibližně 1,48 metru x 1,48 metru x 30,5 metru.2 Podle datování obsidiánové hydratace obelisku byl samotný obelisk vytesán přibližně před 48,9██ lety. Mikroskopické skeny naznačují, že je dokonale tvarovaný na molekulární úrovni, což naznačuje výtvor vyžadující technologii před tím, co je k dispozici v současnosti. Obelisk je pokryt různými písmy, všechna zjevně obsahující stejné poselství a všechna byla zjevně vytesána se stejnou přesností jako samotný obelisk. Zdá se, že povrch obelisku je rozdělen na osmdesát sekcí o rozměrech 1,48 metru x 1,48 metru, z nichž každá má odlišnou formu písma. Z osmdesáti oddílů jich bylo zaplněno ██. Snímky několika rytin na SCP-1050 jsou obsaženy v Dodatku 3. Lingvistická analýza písem ukazuje následující (v chronologickém pořadí podle věku, pokud není uvedeno jinak):

 • ██ dosud neidentifikovaná písma, která se nepodobají žádnému známému jazyku nebo stylu psaní, minulým ani současným, s daty vyřezávání v rozmezí od 48, před ███ lety až před ██ lety. Předpokládá se, že obsahují stejné poselství jako ostatní písma.
 • Písmo neznámého původu datované do doby vytvoření obelisku, jehož pravopis a gramatická struktura připomíná rané formy starověké latiny, ačkoli abeceda a číselná soustava jsou od ní zcela odlišné.
 • Jiahu symboly3
 • Akkadské klínové písmo
 • Egyptské hieroglyfy
 • Lineární A4
 • Olmécké písmo5
 • Klasická latina
 • Raně středověké švédské runy
 • Novodobá angličtina (cca 1891)
 • Novodobá ruština (cca 1943)

Zdá se, že všechna písma obsahují stejné poselství. Následuje česká verze poselství, jak je napsána na SCP-1050-1 (poznámky poskytují dohadné anotace výzkumného týmu):6

Střez se Ničitelů. Přicházejí po milionech z Říše temnoty, která se rozprostírá tam, kde hvězdy nesvítí.7 Po tisíc generací Oni dřímají a vyčkávají. Velké národy povstávají a vzkvétají. Je zde mír a prosperita. Pak přijdou Temné Časy; poté se navrátí. Vybíjejí a pálí. Jsou pokřivení a pohybují se za bledými, většími než kterýkoli muž, nepřirozenými zrozeními. Každý nehet, drápovitá šupina a ostruha, každý hrot a prohlubeň na ruce těch pohanských surovců je jako ostnatá ocel. Říká se, že neexistuje žádné vybroušené železo dostatečně tvrdé, aby Je propíchlo, žádná časem prověřená čepel, která by dokázala odříznout Jejich nemilosrdné krvavé drápy.8 Armády jsou povolány a zkoseny jako tráva před kosou – říká se, že armády Amory a Suhdomu,9 každá deset tisíc mužů silná, byly smeteny mezi jediným vycházejícím a zapadajícím sluncem. Hrdinové před ně předstupují a jsou pobiti. Blesky a ohnivý déšť z nebe a celá země se chvěje. Jsou jako potopa, mocná povodeň, která smyje celé mocné národy a říše.10 Lidé se modlí k bohům za vysvobození. Bohové bojují s Ničiteli, ale jejich úsilí je marné.Iapetos,11 Ausare,12 Ehecatl,13 Souchang14 – všichni zahynuli. Ničitelé jsou pro bohy to, co jsou bohové lidem a lidé hmyzu: chladní, obrovští a nesympatičtí. Moudří od Nich prchají; šťastlivci uniknou. Padesát desítek velkých plavidel bylo vypuštěno, aby před Nimi hledalo útočiště; pouze ti, které vede Satyavrata,15 Utnapištim,16 Noe,17 a Deucalion18 unikli. Temní porazí všechny před Nimi. Přišly dříve, než začal čas. Teď spí. Oni se vrátí.Střez se Ničitelů. 13 057 935 897.19 13 057 987 212. 13 082 937 367.20 13 082 989 898. 13 097 951 299.21 13 098 004 240. 13 154 950 029.22 13 154 997 841. 13 171 943 486.23 13 171 996 357. 13 175 947 117.24 13 175 997 684. 13 179 942 287.25 13 179 990 180. 13 183 948 781.26 13 183 999 048. 13 232 952 474.27 13 233 001 388. 13 281 951 481.28 13 282 002 364. 13 329 941 108.29 13 329 990 159. 13 348 945 350.30 13 348 994 654. 13 394 942 237.31 13 394 994 635. 13 416 953 628.32 13 417 005 920. 13 454 440 174.33 13 454 492 033. 13 482 944 398.34 13 482 991 663. 13 534 433 334.35 13 534 484 218. 13 566 069 136.36 13 566 119 652. 13 585 446 914.37 13 585 499 555. 13 599 896 703.38 13 599 945 679.39 Znovu vyhlášeno Jejím Veličenstvem Viktorií, Milostí Boží, Královnou Spojeného království Velké Británie a Irska, ochránkyní víry, císařovnou Indie, v roce našeho Pána osmnáct set devadesát jedna.

Konec zprávy se liší pokaždé, když je napsána, liší se podle toho, který vládce zprávu „znovu vyhlásil“, a podle toho se také mění datum. Testování odhalilo data rytin různých zpráv, aby odpovídala přibližnému datování poskytovanému různými iteracemi zprávy. Výzkumníci Nadace zatím identifikovali následující vládce:

 • Legatus Maximus Romulus, 53,5██ př.n.l. (původní rytina, „Pra-latina“ s alternativní abecedou)
 • král Gilgameš z Uruku, 2,5██ př.n.l. (Akkadské klínové písmo)

*Faraon Khakhaure Senusret III z egyptské říše středu, 185█ př.n.l. (Egyptské hieroglyfy)

 • král Midas z Minoa, 8██ př.n.l. (Lineární A)
 • Caesar Publius Aelius Traianus Hadriani Augusti (císař Hadrián) Římský, 122 n.l. (klasická latina)
 • Švédský král Erik Vítězný, 985 n.l. (Raně středověké švédské runy)
 • Královna Viktorie Velké Británie, 1891 n.l. (moderní angličtina)
 • Premiér Svazu sovětských socialistických republik Josef Stalin, 1943 n.l. (Moderní ruština, nejnovější ryt)

Význam řady čísel objevujících se ve zprávě není s jistotou znám. Pokud se však předpokládá, že se jedná o běžné pozemské roky od data Velkého třesku, pak čísla následují vzorec shodný (v rozmezí čtyř platných číslic) s událostmi velkých vymírání v historii planety, po nichž následuje datum zhruba o padesát tisíc let později. Rozsáhlé vyšetřování událostí pravěkých vymírání zatím nedokázalo definitivně potvrdit souvislost mezi událostmi, ale ani vyvrátit takovou souvislost.

SCP-1050-1 také vysílá SCP-1050-3 ze svého vrcholu, přestože má zjevně složení z pevného obsidiánu.

SCP-1050-2
SCP-1050-2 se skládá z dokumentů s textem shodným s rytinami na SCP-1050-1, zjevně napsaných vládci, o kterých SCP-1050-1 tvrdí, že vyhlásili poselství. Existence SCP-1050-2 byla objevena, když se ruské poselství, zjevně vyhlášené Stalinem, záhadně objevilo na SCP-1050-1 přes noc, když byl obelisk v nacistické výzkumné laboratoři během druhé světové války v roce 1943. Výzkumníci SS, kteří objevili záhadně přidanou novou zprávu, ohlásili vývoj svým nadřízeným, ale nacistický výzkumný tým nikdy nezjistil žádný důkaz o původu nové rytiny. SCP-1050-2a, verze zprávy napsané Stalinovým rukopisem, byla objevena po válce pracovníky Nadace. Byla umístěna v archivu sovětského lidového ministerstva vnitra (NKVD), i když není jasné, zda Stalin někdy skutečně napsal tuto zprávu. SCP-1050-2b, ručně psaná verze zprávy zjevně napsané královnou Viktorií, byla obnovena z britských archivů v roce 195█, kde byla zřejmě uložena bez ohlášení. Kromě skutečnosti, že jak -2a, tak -2b odpovídají vzorkům rukopisu jejich příslušných zjevných autorů a oba se zdánlivě objevily bez vysvětlení, nebyly v SCP-1050-2 nikdy zaznamenány žádné anomální vlastnosti. Dosud nebyly objeveny žádné další instance SCP-1050-2.

SCP-1050-3
SCP-1050-3 se skládá z řady rádiových zpráv objevených v různých časech radioteleskopy na čtyřech kontinentech a na oběžné dráze. Tyto zprávy se skládají z následujících:

Caue qui destruunt. 131 520 067 324. 131 520 231 714. 131 735 163 354. 131 735 330 606. 132 114 132 402. 132 114 273 440. 132 310 742 546. 132 311 106 102. 132 505 700 122. 132 506 047 214. 132 671 063 271. 132 671 232 140. 133 002 357 774. 133 002 520 311. 133 166 775 636. 133 167 134 163. 133 505 463 131. 133 505 627 216. 134 026 556 234. 134 026 714 120. 134 260 240 562. 134 260 405 153. 134 447 340 406. 134 447 501 115. 135 004 066 506. 135 004 236 030. 135 305 137 065. 135 305 277 056. 135 506 335 426. 135 506 475 565. 135 532 471 335. 135 532 634 763. 135 551 527 350. 135 551 675 475. 135 774 357 077. 135 774 515 471. 136 131 626 002. 136 131 767 340. 136 376 623 165. 136 376 772 515. 136 553 570 623. 136 553 727 457. 136 655 237 566. 136 655 377 612. 136 774 033 615. 136 774 172 265. 137 111 653 240. 137 112 017 667. 137 412 021 517. 137 412 170 737. 137 660 541 073. 137 660 677 750. 140 027 376 424. 140 027 535 524. 140 223 042 076. 140 223 202 372. 140 363 774 534. 140 364 136 676. 140 712 326 512. 140 712 467 531. 141 224 045 031. 141 224 211 214. 141 363 344 027. 141 363 512 512. 141 454 560 103. 141 454 727 420. 142 006 115 615. 142 006 253 121. 142 106 764 076. 142 107 133 305. 142 126 177 555. 142 126 342 364. 142 145 372 617. 142 145 530 244. 142 164 613 755. 142 164 756 110. 142 457 552 232. 142 457 711 654. 142 752 477 371. 142 752 642 674. 143 241 541 164. 143 241 701 017. 143 352 136 706. 143 352 277 136. 143 631 514 435. 143 631 662 713. 143 755 473 434. 143 755 641 540. 144 174 473 356. 144 174 640 601. 144 351 263 616. 144 351 420 057. 144 655 610 066. 144 655 753 372. 145 046 344 620. 145 046 507 344. 145 160 274 002. 145 160 442 643. 145 247 372 177. 145 247 531 717.

Čísla byla stanovena jako Osmičková soustava (Octal) zastupující čtyřicet celých čísel Desítkové soustavy (Decimal) ve zprávě obelisku, kterým předchází dalších šedesát celých čísel podle podobného vzoru. Předpokládá se, že tato čísla mohou odkazovat na další události, které nejsou zdokumentovány v paleogeologické historii Země. „Proto-latinská“ zpráva se překládá zhruba jako „Střez se Ničitelů“. SCP-1050-1 vysílá SCP-1050-3 ze svého vrcholu. SCP-1050-3 bylo také přijato z ██ jiných směrů ve vesmíru, včetně [DATA VYMAZÁNA]. Ty jsou přijímány jako příležitostné pulsy 1-3 opakování zprávy SCP-1050-3, což naznačuje, že podobná směrová vysílání jako ta, která vycházejí z SCP-1050-1, jsou vysílána z rotujících planet obíhajících kolem jiných hvězd.

Dodatek 1: Spekulace výzkumného týmu SCP-1050, 19██.

Zdá se, že SCP-1050 je součástí mezihvězdného systému „včasného varování“ neznámého původu. Před vynálezem modernějších forem rychlé komunikace některé společnosti zapalovaly ohně na strážních věžích, které pak sledovala další strážní věž, která pak zapálila svůj vlastní oheň a tak dále. Touto metodou mohlo být varování před invazní armádou předáno desítky nebo stovky mil v hodinách, spíše než dnech. Výzkumnému týmu se zdá, že SCP-1050 může být něco podobného, ​​což by vysvětlovalo signál, který jsme označili SCP-1050-3. Podobně, kdyby bylo poselství napsáno na obelisk v desítkách jazyků a zjevně vyhlášeno hlavními politickými vládci té doby, zvýšila by se pravděpodobnost, že společnosti budou před těmito „Ničiteli“ varovány, ať už jsou kdokoli nebo cokoli. SCP-1050-2 by mohlo být prostředkem, jak pobídnout vlády hlavních politických mocností k jednání, ale vzhledem k faktu, že toto varování nebylo viditelně bráno vážně nebo dokonce veřejně uznáno, naznačuje, že k tomu historicky nedošlo. I když může být lákavé zaujmout taková obranná opatření, jako byl Hadriánův val nebo vojenské nahromadění nacistů kvůli přípravě na střetnutí s nějakou stínovou nadpřirozenou hrozbou, žádný jiný historický důkaz tento závěr nepodporuje.

Dodatek 2: Poznámka k zadržovacím procedurám.

Od té doby, co Nadace získala SCP-1050-1 v roce 194█, Rada O5 dvakrát upravila Speciální Zadržovací Procedury, jelikož zpočátku vyžadovala blokování rádiových signálů (194█), poté vyžadovala, aby rádiové signály nebyly blokovány (196█) a poté vyžadovala jejich zablokování (198█). Tyto úpravy nevyplývají ze změn v SCP-1050-1, ale spíše ze změn ve vnímané hrozbě, kterou představuje rádiové vysílání SCP-1050-1.

Důvodem zablokování vysílání SCP-1050-3 z SCP-1050-1 je, že to snižuje pravděpodobnost upoutání pozornosti na Zemi odstraněním této planety z teoretické „sítě včasného varování“. Důvodem neblokování signálu je to, že pokud jsou teorie o možnosti budoucího vyhynutí způsobeného zmíněnými „ničiteli“ pravdivé, pak má tato planeta určitý stupeň povinnosti varovat ostatní planety v nebezpečí. V současnosti se má za to, že rizika vysílání signálu převažují nad výhodami.

Dodatek 3 Výběr obrázků rytin z SCP-1050

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License