SCP-105
hodnocení: +4+x
blank.png
2014-07-18%2022.41.47-new.jpg

SCP-105-B

Objekt #: SCP-105

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-105 má implantované sledovací zařízení a aktuálně je drženo v Oblasti-17. SCP-105 má aktuálně povolena sociální privilegia Třídy 3 (Omezené) s povoleným personálem oblasti, na základě dobrého chování a spolupráce s Nadací.

Osobní fotoaparát SCP-105 (označený SCP-105-B) je zadržen v sejfu ve Skladu Důležitých Předmětů v Oblasti-19. Standardní obrané mechanismy (výbušniny, chemikálie, biologická obrana a memetická činidla) musí být na místě, zatímco je SCP-105-B v kontejnmentu.

SCP-105 a SCP-105-B, nebo jakýkoliv jiný fotoaparát spolu nesmí přijít do kontaktu bez souhlasu aktuálního vedoucího výzkumu.

Popis: SCP-105 (dříve známá jako Iris Thompsonová) je žena evropského původu. Záznamy tvrdí, že SCP-105 byla narozena v ████ a byla v době získání Nadací stará ██ let. Má blonďaté vlasy a modré oči, 1.54 metrů na výšku a váží 50 kg. Nezdá se, že by měla jakékoliv fyzické anomálie a je naprosto normální zdravá lidská bytost.

SCP-105-B je fotoaparát Polaroid One Step 600 vyrobený v roce 1982. SCP-105-B nemá žádné abnormality a je naprosto obyčejný fotoaparát značky Polaroid pro všechny ostatní, kromě SCP-105.

Když SCP-105 drží fotografii pořízenou SCP-105-B, fotografie se změní ze statického obrázku na aktuální pohyblivý obraz lokace, jež byla vyfocena. SCP-105 je schopno zasáhnout do fotografie a manipulovat s objekty jež jsou v dosahu původního místa fotografování. Osoby jež spatřili manipulaci ohlásili, že uviděli osamocenou ženskou ruku, která všechny akce vykonávala. SCP-105-B a fotografie jím pořízené nemají žádné neobvyklé vlastnosti jsou-li použity kýmkoliv jiným.

SCP-105 předvedlo omezené schopnosti manipulace skrz jiné fotografie, ale dokonalé manipulace dosahuje pouze s fotografiemi pořízenými pomocí SCP-105-B. SCP-105 se pouze lehce zlepšilo používáním fotografií z SCP-105-B.

Dodatek 1: Okolnosti získání: SCP-105 byla zajištěna Nadací brzy po vraždě jejího přítele. SCP-105 tvrdila, že byla na telefonu s obětí během jeho vraždy, prý ji přesvědčoval aby přišla; avšak telefonní záznam se s její historkou neshodoval, tudíž byla podezřelá z vraždy. SCP-105 informovala právníka, že vskutku byla svědkem vraždy skrz fotografii, kterou s přítelem pořídili několik dní předtím. Advokát nevěřil jejímu příběhu a doporučil, aby subjekt přiznal vinu. Subjekt odmítl a vypověděl svůj příběh u soudu, dokonce nabídla předvedení své schopnosti. To vedlo ke kontaktu s Nadací.

Subjekt byl okamžitě zadržen Nadací. Nadační personál vyzvednul SCP-105-B z domova SCP-105 (nahradili jej totožným modelem) a navrátili jej subjektu. Rodiče SCP-105 byli informováni, že byla zabita během nevydařeného útěku dalšího pacienta, zatímco pobývala v psychiatrickém institutu █████████ ██████.

Dodatek 2: Výtažek ze Záznamu Rozhovoru 105-08-4426, datum ██/██/████

<Začátek Záznamu>

Dr. █████: Prosím představte se, uveďte datum, místo narození a své jméno.

SCP-105: Dobrá… Mé jméno je Iris Thompsonová, narodila jsem se ve Pheonixu v Arizoně, dvanáctého května ████.

Dr. █████: Výborně. První otázka, kdy jste si všimnula svých schopností?

SCP-105: Nejsem si jistá, myslím že mi bylo deset, nebo jedenáct. Pamatuji si to, protože jsem se dívala na obrázek moře a vlny se začaly hýbat.

Dr. █████: Jak na to reagovali vaši rodiče?

SCP-105: Říkali, že mám přehnanou představivost.

Dr. █████: Kdy jste zjistila, že dokážete s objekty na fotografiích manipulovat?

SCP-105: Začalo to když mi bylo…. jedenáct, dvanáct možná? Rodina mě vzala na výlet do Grand Kaňonu. Doma jsem si potom prohlížela fotoalbum a omylem jsem se jedné fotky dotkla. Když se to stalo, shodila jsem kamínek dolů ze srázu, spadl do kaňonu; dokonce byl i slyšet jak padá.

Dr. █████: Pokračujte.

SCP-105: Od té doby mě fascinují fotografie. Většinu času to s normálními fotografiemi nešlo, ale rodiče mi sehnali můj Polaroid One Step 600 — Chtěla jsem ho už od Vánoc. <SCP-105 se začne usmívat.> Potom co jsem ho dostala, s fotkami se… manipulovalo lépe.

Dr. █████: To je ten fotoaparát, kterému říkáme SCP-105-B? Váš osobní fotoaparát.

SCP-105: Ano, pane.

Dr. █████: Na kolik fotek se zvládnete naráz soustředit?

SCP-105: Jednou jsem se se svým foťákem dostala až k desíti, ale jsem si jistá že jich zvládnu i víc.

Dr. █████: Jaký je váš dojem z Nadace, za tu dobu co jste tady?

<SCP-105 neodpovídá.>

Dr. █████: Prosím odpovězte. Chceme slyšet váš názor.

SCP-105: Je to jako… Nové vězení, noví dozorci. Ale vím že jsem mohla skončit mnohem hůř.

Dr. █████: Po dobu svého pobytu jste byla velmi ochotná spolupracovat.

SCP-105: Jsem dobře vychovaná. A experimenty mě baví. Některé z těch věcí s fotografiemi by mě ani nenapadly.

Dr. █████: Víte proč vám pokládám tyto otázky, Iris?

SCP-105: Ne, pane.

Dr. █████: Pracujeme na speciálním programu. Pokud to vyjde, bude vám občasně dovoleno opustit oblast a pohybovat se tam venku. Všechno co po vás chceme, je něco na oplátku. Zajímá vás to?

<Konec Záznamu>

Dodatek 3: Historie Služeb u Mobilní Úderné Jednotky Omega-7:

SCP-105 bylo druhé humanoidní SCP nabrané do Mobilní Úderné Jednotky Omega-7 v rámci iniciativy "Pandora's Box". Na rozdíl od "Týmu Ábel" (spojitost s SCP-076-2), který měl na starost útočné a zadržovací operace, primární cíl "Týmu Iris" byl průzkum a získávání informací. "Tým Iris" provedl přes dvacet misí ve spolupráci s Bowovou Komisí. Tyto mise byl provedeny rychle a bez nehod.

První disciplinární incident s SCP-105 zahrnoval změnu cíle Týmu Iris z výzvědů na asasinace. SCP-105 násilně odporovalo použití svých schopností k zabíjení, i přesto, že se členové Bowovy Komise opakovaně snažili zaručit její spolupráci (viz Záznam Rozhovoru 105-21-6543).

Během těchto událostí propadlo SCP-105 emoční tísni a subjekt se pokusil oklamat Nadační personál tvrzením, že její abnormální schopnosti zmizely. Dr. D███████ podal zprávu, ve které žádal, aby bylo SCP-105 překlasifikováno jako Neutralizované, byla jí podána amnestika a byla puštěna na veřejnost s občasnými kontrolami. Tato žádost byla zamítnuta.

Následně napomohl Dr. D███████ SCP-105 v útěku z Nadační péče. Únik byl neúspěšný a SCP-105 bylo znovu zadrženo (viz Incident X45-Oblast-17).

Vyšetřování ukázalo, že Dr. D███████ úmyslně nabádal SCP-105, aby předstírala zmizení schopností. SCP-105 prokázalo, že stále své schopnosti má výměnou za navrácení limitovaných privilegií.

Po ukončení Iniciativy "Pandora's Box" byly všechny týmy MTF Omega-7 rozpuštěny a SCP-105 se navrátilo do Oblasti-17. Kvůli bezpečnostnímu riziku, které představuje a aktuální neužitečnosti má SCP-105 zakázán kontakt s SCP-105-B.

Veškeré další informace ohledně Mobilní Úderné Jednotky Omega-7 jsou uschovány na příkaz RAISA.

Ředitel ██████ ███, Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)

Dodatek 4: SPECIÁLNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ: Aktuální stav kontejnmentu

Po Incidentu R1300-Oblast-17 se objevilo mnoho formálních i neformálních zpráv o SCP-105 a jejím údajném spojení s Mobilní Údernou Jednotkou Alfa-9.

Tyto zprávy představují vážné prolomení bezpečnosti. Veškeré informace ohledně Mobilní Úderné Jednotky Alfa-9 jsou tajné. Všechny informace ohledně anomálních charakteristik SCP-105 jsou tajné. Všechny zprávy ohledně aktuálním, nebo nedávném použití SCP-105 Nadací jsou označeny jako lživé a měli by být nahlášeny Administraci Záznamů a Informační Bezpečnosti.

Ředitelka █████ ████████, Administrace Záznamů a Informační Bezpečnosti (RAISA)

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License