SCP-1048
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1048

Třída Objektu: Safe Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1048 má aktuálně dovoleno volně se toulat po Oblasti-24, neboť nepředstavuje žádné nebezpečí a zvyšuje morálku osob s nimiž interaguje. Lokace SCP-1048 je aktuálně neznámá, avšak věří se, že je stále někde uvnitř Oblasti-24. Subjekt musí být co nejdříve zadržen, avšak všechny výtvory SCP-1048 by měly být při kontaktu zničeny, pokud nebude předem rozhodnuto jinak. V oblasti-24 se nesmějí vyskytovat žádní plyšoví medvídci, aby se předešlo možnému spletení s SCP-1048. Každý objekt, který připomíná plyšového medvídka musí být okamžitě nahlášen bezpečnostnímu týmu.

-Tohle není vtip. Nemáme ponětí čeho je SCP-1048 schopno. Kdo ví kolik těch věcí už teď existuje? - Dr. Carver

Popis: SCP-1048 je malý plyšový medvídek, vysoký přibližně 33 centimetrů. Během testování nebylo v jeho složení nalezeno nic, co by jej odlišovalo od obyčejného medvídka. Subjekt je schopen pohybovat se bez jakéhokoliv přičinění a dokáže komunikovat pomocí jednoduchých znakových gest. Subjekt obvykle vykazuje náklonost vůči okolí obvyklými způsoby. Nejčastěji obejmutím nohy, ovšem subjekt byl rovněž viděn jak tančí, poskakuje na místě a několikrát dokonce nakreslil něco pro údržbářský personál, avšak na úrovni dítěte. Všechen Nadační personál, jež se subjektem komunikoval vykazoval během interakce pozitivní účinky, dokonce i v případě zaměstnanců třídy D s tendencemi k sociopatii.

Pokusy o přímou komunikaci s SCP-1048 jsou považovány za neúspěšné. Přestože je schopno jednoduchých gest jako "ano" a "ne", často nereaguje na otázky ohledně svého původu. Není známo, zda tomu tak je, protože SCP-1048 odpověď nezná, nebo protože nechce odpovědět. Přestože je schopno malovat obrázky, nikdy tuto schopnost nevyužilo ke komunikaci, ani když byla tato možnost nabídnuta.

Více anomální chování SCP-1048 nebylo pozorováno dříve, než přibližně 7 měsíců poté, co bylo poprvé získáno. Spekuluje se, že subjekt byl schopen sestavit surové repliky sebe sama pomocí různých materiálů a procesu, jež nebyl doposud zaznamenán. Dr. Carver navrhl možnost, že SCP-1048 zneužívá svých kvalit, aby ukolébalo všechny kolem do stavu falešného bezpečí, což mu dovolí nasbírat materiál pro své tvoření. Aktuálně jsou známy tři výtvory SCP-1048, označené SCP-1048-A, SCP-1048-B a SCP-1048-C. Povaha těchto stvoření je naprostým opakem chování SCP-1048, neboť všechna projevila extrémní násilí vůči lidem.

SCP-1048-A: Dne ██/██/████, bylo SCP-1048-A objeveno jak se prochází po Oblasti-24, doprovázené SCP-1048. Subjekt připomínal plyšového medvídka podobného velikostí a tvarem SCP-1048, ovšem vytvořený byl kompletně z lidských uší. Svědci vypověděli, že to vypadalo, jakoby SCP-1048 provádělo SCP-1048-A po Oblasti-24. Dr. Carver byl přivolán na scénu, spolu s bezpečnostním týmem. Bezpečnostní tým dorazil na scénu jako první a pokusil se zadržet SCP-1048-A. Subjekt vydal zvuk o vysoké frekvenci, jež způsobila bolest v oblasti očí a uší všech v okolí 10 metrů. Výrůstky v podobě uší začaly okamžitě růst z těch, jež byli 5 metrů a blíže od subjektu a pokryly dotyčné do 20 sekund. Všechny osoby postižené tímto symptomem zemřely do 3 minut, celkem tedy ██ zaměstnanců, včetně celého bezpečnostního týmu. Pitvy odhalily, že příčinou smrti bylo udušení způsobené tím, že se uchovité výrůstky objevily v ústech a krku obětí. CP-1048 a SCP-1048-A unikla ze scény něž dorazil Dr. Carver a nebyla od té doby zadržena, přestože byla několikrát nahlášena jejich pozorování. Krátce poté, co proběhl tento incident byl nalezen výzkumník, jemuž chybělo jedno ucho. Podle něj mu bylo odebráno neznámým způsobem když spal. Žádné další oběti ztráty ucha nebyly nalezeny a je tedy nejasné, zda SCP-1048 získalo více uší z jiného zdroje, nebo zda je schopno duplikace objektů, nebo materiálů.

SCP-1048-B: Subjekt byl objeven několika Nadačními zaměstnanci v kavárně Oblasti-24 dne ██/██/████. Vzhled subjektu byl podle všeho téměř identický s SCP-1048, ale pohyboval se nějak podivně. Svědci nahlásili, že to vypadalo, jakoby se něco uvnitř SCP-1048-B pohybovalo. Subjekt se nejprve nepokusil o žádný kontakt, dokud roztržení jednoho ze švů neodhalilo, co vypadalo jako ruka lidského dítěte tápající po vzduchu. Při pohledu na to výzkumnice ████ ██████ vykřikla a SCP-1048-B zareagovalo vydáním zvuku o vysoké frekvenci podobnému křiku novorozeněte. Subjekt se poté pokusil [DATA VYMAZÁNA] křičící výzkumnici, čím jí způsobil masivní vnitřní zranění. Ve vzniklém chaosu byl bezpečnostní tým donucen [VYMAZÁNO] jak výzkumnici, tak SCP-1048-B. Přibližně 3 hodiny po incidentu byla Dr. ██████ nalezena v bezvědomí, krvácející ve své kanceláři. Zatímco spala, byl na ní proveden potrat a osmiměsíční plod nebyl nikdy nalezen. Existuje možnost, že SCP-1048 použilo nenarozené dítě Dr. ██████ k vytvoření SCP-1048-B. Informace ohledně možného původu SCP-1048-B nebude zveřejněna přeživším, jež aktuálně prochází terapií, kvůli onomu incidentu s SCP-1048-B, neboť Dr. Carver věří, že by to mělo negativní účinky na jejich zotavení.

SCP-1048-C: Subjekt připomíná plyšového medvídka podobného SCP-1048, ale složeného kompletně z rezavých kusů kovu. Subjekt byl poprvé spatřen dne ██/██/████ Dr. Carverem, který seděl ve své kanceláře a sepisoval zprávu ohledně incidentu s SCP-1048-B. Subjekt utekl z místnosti, když si všiml, že jej Dr. Carver pozoruje. Při pokusu o pronásledování SCP-1048-C byl Dr. Carver svědkem █ smrtí a zmrzačení Nadačního personálu, neboť subjekt projevil během úniku extrémní násilí. SCP-1048-C nebylo od svého spatření znovu viděno a není jisté, zda stále přebývá v Oblasti-24. Původ materiálů použitých k výrobě SCP-1048-C není aktuálně známý.

Dodatek 1048-1: SCP-2295 je podobné, ale funguje téměř opačným způsobem, jako SCP-1048. Probíhají pokusy o zjištění společného původu.

Je třeba extrémní opatrnosti v případě, že bude znovu potkáno SCP-1048-A, nebo SCP-1048-C.


-Ani to nemůžu říct jasněji. Ta zpropadená věc proskakovala přímo skrz ty ubohé lidi - Dr. Carver

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License