SCP-1044
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1044

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1044 musí být obklíčeno ze všech možných vstupních bodů značkami v angličtině a francouzštině s varováními o padajících kamenech, lavinách, minách a nebezpečných zvířatech. Oblast musí být pod periodickým vzdušným dohledem a alespoň jeden člen personálu musí být dostupný v krátké době, aby nadále odradil jakékoli nečleny ignorující varování.

Popis: SCP-1044 se nachází v malém, neobydleném údolí v alpské oblasti Francie, nacházející se na ██████° s. š., a ██████° v. d. a měřící přibližně 1,2 km napříč a 0,6 km ve svém nejširším bodě.

Vlastnosti SCP-1044 byly poprvé objeveny v roce 1968 poté, co se zvěsti o neobvyklých ozvěnách začaly šířit skrz tuto lokalitu. Tyto hlášení pojednávaly v rozsahu od údolí produkující ozvěnu, která mluvila nazpátek až po [DATA VYMAZÁNA].

Zatímco hlášené jevy byly místními úřady široce odmítány jako lidová legenda, výzkumníci byli vysláni 3. 6. 20██, aby zjistili jejich pravdivost. Následuje částečný přepis tří vyšetřování provedených v průběhu následujících dvou let:

Pokus 1044-1

Výzkumník A███: Jak bychom měli začít?
Výzkumník F██████: Třeba „Ahoj?“
Výzkumník A███: [nahlas] Ahoj?
Výzkumník F██████: Nezachytil jsem to. Zkus hlasitěji.
Výzkumník A███: [křičí] Ahoj?
SCP-1044: [Hlasem výzkumníka A███, v podobě připomínající ozvěnu] Sbohem.
Výzkumník F██████: Slyšel jsi to? To bylo „Sbo-“
Výzkumník A███: Zachytil jsem to. Zkusím něco jiného. [křičí] Je tam dole někdo?
SCP-1044: [Stejným způsobem jako předtím] Je tady nahoře někdo?
Výzkumník F██████: [křičí] Ano.
SCP-1044: [Jako ozvěna hlasu výzkumníka F██████] Ne.
Výzkumník A███: Zadrž. Zkus to znovu, ale nejhlasitěji, jak dokážeš.
Výzkumník F██████: [křičí hlasitěji] Ano.
SCP-1044: Ne.
SCP-1044: [identicky k hlasu výzkumníka F██████] Ano.
Výzkumník A███: Pokud ta první ozvěna odporuje tobě, odporuje ta druhá ozvěna té první?
Výzkumník F██████: Nebo ta druhá ozvěna byla moje vlastní, ale se zpožděním.
Výzkumník A███: Pokračujme.

Pokus 1044-2
Poznámka: Od nynějška je považováno, že odpovědi SCP-1044 jsou slyšet v podobě ozvěny se stejným hlasem jako osoba, která zvolala původní větu.

Výzkumník F██████: [křičí] Pes.
SCP-1044: Pes.
Dr. C████: Předpokládám, že neexistuje opačné tvrzení k větě „pes“.
Výzkumník F██████: Kočka?
Dr. C████: To není pravý opak. Zdá se, že tento jev sleduje konzistentní logiku. Sledujte: [křičí] Já jsem muž.
SCP-1044: Já nejsem muž.
Výzkumník F██████: A tak se spíše než ozvěnou „Jsem žena“ pokouší předat logický opak.
Dr. C████: Zatím není jasné, zda má povědomí potřebné k pokoušení se o cokoliv.
Výzkumník F██████: A co třeba to „Ahoj?“ z předchozího experimentu? Ozvěna řekla „Sbohem.“
Dr. C████: Možná by dávalo smysl, že prohlášení o rozchodu je logicky opakem prohlášení na pozdrav.
Výzkumník F██████: Možná. Nebo není tak logicky neomylné, jak si myslíme.
Dr. C████: Co tímto navrhujete?

Pokus 1044-3

[DATA VYMAZÁNA]

Analýzy zvukových přepisů experimentů všechny dospěly k závěru, že SCP-1044 je ozvěna, lokalizovaná do jediného údolí, která přímo odporuje mluvčímu, kdykoli je možný logický rozpor výroku nebo otázky. Když je slyšet více ozvěn, každá následující ozvěna bude odporovat té předchozí.

V pozdějších experimentech bylo otestováno SCP-1044 voláním sebe-popírajících tvrzení jako například „Tato věta je nepravdivá.“ Toto vždy vedlo ke [DATA VYMAZÁNA]. Budoucí experimenty se musí těmto pokusům vyvarovat.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License