SCP-1040-RU
hodnocení: +5+x
blank.png

Objekt #: SCP-1040-RU

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1040 má být uloženo v arzenálu Sektoru ██, v oddělené skříni na zbraně. Kabinet by měli nepřetržitě hlídat dva ozbrojení bezpečnostní pracovníci. Přístup do zařízení je povolen pouze s písemným souhlasem Dr. Teomanta a pod neustálým dohledem alespoň jednoho zaměstnance 4. úrovně.

SCP-1040 se nabíjí pouze prázdnými náboji, protože jakákoli jiná munice poškodí ústí hlavně.

Popis: SCP-1040 je vylepšená odstřelovací puška Dragunov. Změny provedené oproti původnímu návrhu:

  • Ústí je vytvořené ze skla, keramiky a kovu, jejichž princip není znám a extrakce není možná.
  • Optický zaměřovač byl nahrazen neznámým modelem, všechny objekty v tomto rozsahu jsou zbarvené modře, s výjimkou objektů zasažených pomocí SCP-1040 - ty jsou zbarvené červeně.
  • Na místě tovární značky je štítek „Vytvořeno levákem“.

Podle nalezených pokynů SCP-1040 „poškodí“ kohokoli, kdo je "zastřelen”. Po “výstřelu” lze pozorovat červené skvrny pohybující se velkou rychlostí směrem k cíli. Po střetu místa s jakýmkoli tvorem nebo předmětem se jeho barva v pohledu změní na červenou. Bez speciálních zařízení nejsou vidět žádné viditelné efekty.

Jakákoli živá bytost zasažená SCP-1040 zemře do 24 hodin, obvykle v důsledku nehody, ale někdy za určitých okolností i na infarkt nebo mrtvici. Neživé předměty nebo jeho okolí bude “nosit smůlu” po dobu přibližně 48 hodin. V jeho blízkosti se pravidelně vyskytují nepříjemné nehody, ztrácejí se malé předměty atd. Čím více času uplynulo, tím méně se projevuje účinek.

Dodatek 1: Instrukce objektu nalezené při zajišťování objektu:

Téměř každý zná lidi, kteří by podle něj měli zemřít. Vy snad ne?
A co ti brání? A … nechceš jít do vězení …
A co kdyby se to stalo, samo od sebe?
Nabijte tuto věc prázdnou patronou, namiřte a stiskněte spoušť a pak se to stane.
S láskou, Levák.

Dodatek 2: Objekt byl zabaven vrahovi [DATA VYMAZÁNA]. Nejprve se dostal do rukou donucovacích orgánů, ale pak začal přitahovat pozornost Nadace. Objekt byl zabaven, ve skladu byl způsoben požár jako krytí.

Dodatek 3: Výňatky z experimentů s SCP-1040:

… subjekt byl propuštěn v centru města … zemřel, když propadl do kanálu …
… propuštěn v centru města … zemřel po zásahu padající cihlou …
… propuštěn v centru města … sražen autem …
… umístěn v zabezpečené cele … zemřel v důsledku zhroucení stropu …
… umístěné v zabezpečené cele … smrt mrtvicí …
… propuštěn mimo město … smrt kvůli uštknutí jedovatého hada …
… umístěné do skladu kontaktních zbraní… [DATA VYMAZÁNA]
Komentář: Z toho se bude někdo zodpovídat! - Dr. Theoman
… zásah prahu dveří … výsledek: 5 zakopnutí, 2 zásahy do čelisti, 1 rozdrcený prst, 1 rozbitý telefon …
… zásah servisní pistole … 2 spontánní výstřely, 3 výstřely mimo…
… zásah automatu … nevydal zboží pro … rubly, 3krát vydal špatné zboží, 4krát nevrátil peníze…

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License