SCP-1033-RU
hodnocení: +4+x
blank.png
1033-ru.jpg

SCP-1033-RU v zadržení,

Objekt #: SCP-1033-RU

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1033 má být uloženo v Zařízení A v Oblasti 7, uvnitř standardního ocelového trezoru s kombinačním zámkem. Přístup do zařízení pro výzkumné účely je povolen pro pracovníky s prověrkou 2 nebo vyšší, pro testování je nutné písemné povolení doktora Saligova. Zkušební místnost by měla mít 3 bezpečnostní pracovníky vyzbrojené rychlopalnými automatickými zbraněmi, kteří by být obeznámeni s podmínkami neutralizace nositelů SCp-1033.

Popis: SCP-1033 je náramek vyrobený z neznámého materiálu, který vypadá jako keramika. Pokusy odebrat část materiálu pro podrobnější analýzu byly neúspěšné, stejně jako jakékoli pokusy nějakým způsobem objekt poškodit. Zpočátku je předmět pro osobu poměrně velký a těžký (vnitřní průměr je 15 cm, tloušťka je 4 cm a činí hmotnost 2,5 kg), ale po nasazení se jeho rozměry změní tak, aby pohodlně seděl na jakékoli ruce. Hmotnost SCP-1033 podle zkušebních subjektů přestává být vnímána (experimenty potvrdily, že se váha osoby po nasazení náramku nemění). Po odstranění objekt obnoví svoji původní velikost a hmotnost.
Když je náramek zapnutý, vypouští do těla nositele 12 ultratenkých sond (ty byly nalezeny pouze při prohlídce těla nositele pomocí [DATA VYMAZÁNA]), které pronikají do různých částí těla. Při nasazení, zažívají nositelé mírný pocit pálení kůže pod náramkem, který rychle odezní. Při nošení chrání SCP-1033 svého nositele před jakýmkoli vážným poškozením nebo pokusem o způsobení škody pomocí zcela neobvyklých metod a prostředků. Nejčastěji se jedná o sondy (zjevně podobné těm, které se nacházejí v těle nositele), ačkoli během testů bylo použito mnoho dalších typů ochrany.
Za každou akci, která chrání nositele, mu odebírá objekt část krve, v závislosti na míře ohrožení. Objekt může vysát všechnu krev nositele a tím ho zabít, pokud se tak stane SCP-1033 se samostatně uvolní. Pokud nositel sám odstraní objekt, pak po určitou dobu (od 2 týdnů po 3 měsíce) se regenerace krve výrazně zpomalí, i přes absenci ochranného mechanizmu.

Poznámka: : I přes to je přísně zakázáno experimentovat s SCP-1033 a subjekty, které mají určitou formu buněčné regenerace. - Dr. Saligov

SCP-1033 může odstranit pouze nositel, jakýkoli pokus o jeho odstranění jinými uživateli povede k aktivaci obranného mechanismu.
Zpočátku se předpokládalo, že objekt reaguje přímo na akce namířené proti nositeli, a nikoli na toho, kdo tyto akce provádí. Po experimentech se však ukázalo, že předmět je schopen zlepšit způsoby ochrany nositele, snížením spotřeby krve a zlepšení metod eliminace hrozeb a pasivní metody ochrany jsou nahrazeny aktivními, mezi něž patří okamžité zničení útočníka.
SCP-1033 má tzv „Detektor agresora“, jehož dosah je 10 metrů. V rámci této oblasti se projevují vlastnosti objektu: okamžitě zničí každého, kdo má v úmyslu zaútočit na nositele, a vydrží všechny akce proti němu směřované. Systém analýzy rizik je stále nejasný, i když se předpokládá, že [DATA VYMAZÁNA]. Přítomnost mysli objektu dosud nebyla potvrzena. Není známo, odkud náramek získává ochranné prostředky ani kam po použití mizí: jednoduše se vynoří z objektu/ těla nositele / prostoru v blízkosti nositele a po odvrácení hrozby zmizí.

Okolnosti zadržení: Objekt byl objeven po výbuchu v nákupním centru ve městě [DATA VYMAZÁNA] v Rusku poblíž jediného těla (později bylo zjištěno, že byl [DATA VYMAZÁNA] a že to byl původce exploze), která bylo zcela netknuté výbuchem a jeho důsledky. Pitva ukázala, že vnitřní orgány jsou také neporušené, a smrt byla způsobena ztrátou krve, ačkoli na těle nebyly nalezeny žádné rány. Pověsti „upírského teroristy“, které unikly do tisku, přitáhly pozornost Nadace. Po krátkém vyšetřování šli agenti na místo a zmocnili se objektu, jenž byl uzamčen v policejním trezoru. Nebylo možné zjistit celou historii objektu - ukázalo se, že [DATA VYMAZÁNA] jej nosil téměř celý život.

Dodatek 1033-1: Všechny experimenty s SCP-1033 jsou zaznamenány Záznamu Experimentů 1033 .

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License