SCP-1032
hodnocení: 0+x
blank.png
SCP-1032-new.jpg

Nedávná fotografie SCP-1032 (přiblížení není dostupné)

Objekt #: SCP-1032

Třída Objektu: Safe Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1032 musí být uloženo v cele pro vysoce hodnotné neživé předměty v Sektoru-19. Uvnitř cely musí být vždy přítomen jeden neozbrojený strážník, aby se zabránilo manipulaci.

SCP-1032 musí být neustále sledováno vysokorychlostní kamerou vybavenou makro objektivem schopným minimálně dvacetinásobné zvětšení, nebo větší dle potřeby, aby bylo zajištěno, že veškerý text na ručičkách bude vždy čitelný. Záběry z této kamery musí být denně prohlíženy, aby se odhalily případy jakékoli ručičky překračující pozici 12 hodin ("půlnoční incidenty"; viz Popis). Po každém půlnočním incidentu musí být zaznamenán nový nápis na dotyčné ručičce, společně s její aktuální rychlostí a odhadovanou dobou do dalšího půlnočního incidentu.

Popis: SCP-1032 je stříbrný budík neznámého výrobce a původu. Je vytvořen ze stříbra, plastu a skla, přičemž obsahuje dvacet dva (22) ručiček různých tvarů a velikostí.

Pohyby ručiček SCP-1032 neměří chod času. Každá ručička namísto toho měří čas zbývající do konce nějaké probíhající události nebo zničení existující entity. Bílý text dosahující velikostí od sotva čitelných až po mikroskopické na přední straně každé ručičky popisuje danou událost měřenou touto ručičkou.

Když jedna z ručiček SCP-1032 dosáhne dvanácté hodiny, proběhne několik událostí současně, které se dohromady nazývají "půlnočním incidentem". Nejdříve dojde ke zničení entity nebo události současně zmíněné na ručičce. Poté se nápis na ručičce okamžitě změní tak, aby popisoval novou událost nebo entitu, která zároveň nemusí mít s tou předchozí nic společného. Nakonec dojde ke změně rychlosti otáčení dané ručičky.

Dodnes se SCP-1032 nikdy nezmýlilo: každá událost označená na jeho ručičkách byla ukončena přesně o odpovídajícím půlnočním incidentu. Dokázalo přesně předpovědět smrt více než █████ jednotlivých organismů, rozpadnutí ██ vlád, rozpuštění ███ velkých agentur a institucí, smrt jazyka a začátek ███████ ███. Jelikož rychlost každé ručičky je konstantní po celou svoji dobu, krom půlnočních incidentů, čas zbývající do konce jakékoli entity měřené ručičkou subjektu lze předpovědět naprosto přesně.

Ručičky jsou označené jako SCP-1032-01 a dále, až po -1032-22, v pořadí od nejmenších po největší.

Následuje seznam ručiček SCP-1032 a jejich aktuálních nápisů. Úplný záznam všech příslušných nápisů z minulosti je dostupný na [PŘÍSTUP K SOUBORU OMEZEN]

SCP-1032-01
Aktuální text: SCP-1032-01 se otáčí příliš rychle na vytvoření trvalého záznamu.
Předpokládané datum (příštího půlnočního incidentu): N/A
Poznámky: Dodnes byly jediné zaznamenané nápisy na SCP-1032-01 jedny z následujících: "Myšlenka.", "Zvuk." nebo "Pocit."

SCP-1032-02
Aktuální text: "Ta nejhorší věc, která se kdy komukoliv stane."
Předpokládané datum: SCP-1032-02 se pohybuje příliš pomalu na změření.
Poznámky: Z důvodu nejasnosti tohoto nápisu a nemožnosti vypočítání doby do jeho půlnočního incidentu nejsou dostupné žádné užitečné informace o SCP-1032-2.

SCP-1032-03
Aktuální text: "Moje klasifikace Safe."
Předpokládané datum: 02/06/2012
Poznámky: Dr. Guenther podal návrh o povýšení SCP-1032 na třídu ohrožení Euclid, jelikož vykazuje známky sebeuvědomění. Tento návrh má být přezkoumán 2. června 2012.

Aktuální text: "Moje klasifikace Euclid."
Předpokládané datum: 09/01/2015
Poznámky: Jelikož SCP-1032 zatím neprojevilo žádné vlastnosti zaručující klasifikaci Keter, Dr. Edison navrhl, aby bylo SCP-1032 degradováno na Safe. Tento návrh má být přezkoumán 9. ledna 2015.

Ano, slepě následovat tuto předpověď není příliš produktivní, zejména když nás to pravděpodobně donutí tuhle změnu stejně vrátit. Ale tyhle věci většinou fungují tak, že když je nedegradujeme, začnou dělat věci, které nás donutí je změnit na Keter. Takže díky mnohokrát, ale podobných věcí máme na klíně už dost. -Dr. Edison

SCP-1032-04
Aktuální text: "Vesmír."
Předpokládané datum: [DATA VYMAZÁNA]
Poznámky: Není známo, zda toto odkazuje na opravdový konec našeho vesmíru, konec všech entit, které lze označit za vesmíry, nebo jen pouhý konec univerzálnosti.

SCP-1032-05
Aktuální text: "Nepovedená informační reklama."
Předpokládané datum: N/A
Poznámky: SCP-1032-05 se pohybuje velice rychle, tudíž dokončuje svůj cyklus dvakrát až pětkrát denně. Dodnes nezměnilo svůj nápis.

SCP-1032-06
Aktuální text: "Svoboda tisku."
Předpokládané datum: 16/05/2073
Poznámky: SCP-1032-06 nespecifikuje stát nebo státy, kterých se bude konec svobody tisku týkat.

SCP-1032-07
Aktuální text: "Humor."
Předpokládané datum: 22/03/2052
Poznámky: N/A

SCP-1032-08
Aktuální text: "Používání fráze 'You can say that again'."
Předpokládané datum: 22/03/2267
Poznámky: N/A

SCP-1032-09
Aktuální text: "Nepřátelství mezi státy Afriky."
Předpokládané datum: [DATA VYMAZÁNA]
Poznámky: Jelikož SCP-1032 v minulosti častokrát předpovědělo násilné nebo znepokojivé události použitím zdánlivě neškodných vět, tento nápis je považován za rovnocennou předpověď buď míru v Africe nebo zničení celého kontinentu.

SCP-1032-10
Aktuální text: "dcera Jasona W. Tailora Jr."
Předpokládané datum: 14/10/2029
Poznámky: Dodnes byly všechny nápisy na SCP-1032-10 odkazy na jednotlivé lidské osobnosti. Tyto lidi je většinou velmi obtížné nebo až nemožné identifikovat a najít. Nicméně 4/12/2011 SCP-1032-10 předpovědělo smrt subjektu Třídy D s označením D-56342, jenž byl následně přidělen k SCP-1032. Pět minut před jeho předpovězenou smrtí byl subjekt uzavřen do vzduchotěsné ocelové komory se dvěma hlídači, kde byli všichni tři vybaveni dýchacími přístroji. I přes všechna opatření D-56342 zemřel přesně v předpovězený čas. Jeho hlídači nebyli zprvu schopni určit příčinu smrti, dokud nebylo objeveno, že jeho kyslíková láhev byla naplněná natlakovaným nervovým plynem VX, použitým na ovládání SCP-████. Probíhá další vyšetřování.

SCP-1032-011
Aktuální text: "Funkční období prezidenta ████████."
Předpokládané datum: ██/██/████
Poznámky: ███ ████████ je aktuálně prezidentem █████████████.

SCP-1032-012
Aktuální text: "███████ █████ Burger Joint"
Předpokládané datum: 04/07/2016
Poznámky: Všechny nápisy na SCP-1032-012 označují nefiremní restaurace. 6/10/1993, ve snaze zabránit předpovězenému zkrachování "██████'s Hotdogs", SCP Nadace darovala restauraci anonymně 10.000 $ pod podmínkou, že nebude zavřena. Majitel ji poté zrenovoval a přejmenoval na "█████ ███████".

SCP-1032-013
Aktuální text: "2020"
Předpokládané datum: 01/01/2022
Poznámky: Výzkumníci se snaží rozeznat, zda toto představuje první selhání SCP-1032.

SCP-1032-14
Aktuální text: "Životaschopnost rádia jakožto umělecké formy."
Předpokládané datum: 25/10/2032
Poznámky: Dodnes všechny nápisy na SCP-1032-14 odkazovaly na umělecká média. Není jasné, zda nápis předpovídá úplný konec rádia, anebo pouhý konec užití rádia v umění.

SCP-1032-15
Aktuální text: "Efektivní zadržení"
Předpokládané datum: 09/04/2690
Poznámky: SCP-1032-15 dosáhne svého "půlnočního incidentu" zhruba ve stejnou dobu, co SCP-094 plně pohltí Zemi dle současné rychlosti expanze.

SCP-1032-16
Aktuální text: "Projekt Serapis"
Předpokládané datum: 02/11/2016
Poznámky: [DATA VYMAZÁNA]

[DATA VYMAZÁNA]

SCP-1032-020
Aktuální text: "████████████ ████████████████."
Předpokládané datum: ██/██/████
Poznámky: ████████████ ████████████████ je populární mexická telenovela.

SCP-1032-021
Aktuální text: "Nadace SCP."
Předpokládané datum: [DATA VYMAZÁNA]
Poznámky: [DATA VYMAZÁNA]

SCP-1032-022
Aktuální text: "Starost o veřejné zdraví."
Předpokládané datum: 28/07/2032
Poznámky: Není jasné, zda tento nápis předpovídá nedostatek potřeby pro starost nebo nedostatek starosti obecně.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License