SCP-103
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-103

Třída Objektu: Euclid

Stav: Znovu zadrženo

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-103 nevyžaduje žádné specifické nebo přísné zadržovací procedury. Pokud SCP-103 začne vykazovat jakékoliv známky úzkosti nebo nepředvídatelného chování, musí být SCP-103 přesunuto do místnosti 5 m x 5 m, kde bude vyčkávat na lékařské vyšetření.

N/A. Viz dodatky 103-a a 103-b.

SCP-103 musí být udržováno v lékařsky vyvolaném vegetativním stavu pro udržení poslušnosti. SCP-103 musí být udržováno naživu s pravidelnými [DATA VYMAZÁNA], aby bylo zajištěno, že řezy nebudou mít možnost se léčit. Toto nařízení zajišťuje, že břišní dutina SCP-103 zůstává neustále rozevřena. Veškerý personál pracující s SCP-103 musí být vybaven omezenou lékařskou sadou třídy čtyři.

Veškeré [VYMAZÁNO] pocházející z SCP-103 musí být spáleny. Žádný ze zaměstnanců by neměl být vystaven nechráněnému kontaktu s jakýmkoliv objektem či látkou odstraněnou z SCP-103.

Popis: SCP-103 se jeví jako průměrný pětačtyřicetiletý muž. Subjekt měří 190 cm, a váži 100 kg. Subjekt se narodil ██. ████ 19██. Není známo, že by SCP-103 měl nějaké příbuzenské vztahy.

Subjekt se zaregistroval v malé lokální nemocnici někdy v půlce dubna, přibližně ve 21:30. Subjekt vysvětlil doktorovi a personálu, že již několik týdnů nic nejedl, protože nepociťoval hlad. Po počáteční prohlídce se SCP-103 jevil perfektně zdravý navzdory jeho potížím. SCP-103 pokračoval ve vysvětlování personálu, že nepociťoval hlad ani potřebu jíst.

Po získání a studiu SCP-103 se ukázalo, že veškeré kapaliny či pevné předměty, které přijdou do kontaktu s vnitřkem břicha SCP-103, okamžitě mizí. Navzdory této kondici se SCP-103 jeví naprosto zdravý. Momentálně není známo, jakým způsobem SCP-103 získává živiny, které člověk potřebuje k přežití, či kde dodané jídlo končí po konzumaci subjektem. SCP-103 nevylučuje žádné odpadní látky. SCP-103 hlásil žízeň [jako „normální“ člověk]. Z tohoto důvodu je standardní lednička s 12 láhvemi čisté vody dodávána do pokoje SCP-103 každé ráno v 6:30. SCP-103 nejeví žádné známky nepřátelského chování vůči personálu Nadace. SCP-103 se příležitostně účastní konverzací nebo hraní deskových her poskytnutých zaměstnanci.

Viz Dodatek 103-b.

Dodatek 103-a: Všechna dosavadní testování byla neprůkazná. Nepředpokládá se, že by nám další testování mohlo přinést nové výsledky. Výzkum ukončen. Subjekt byl propuštěn, ale zůstává pod dohledem a musí se každý měsíc hlásit k povinné lékařské prohlídce. SCP-103 byl vybaven prostředky, kterými může zkontaktovat personál Nadace v případě změny stavu. Výzkumné protokoly musí zůstat ve spisu.

Dodatek 103-b: Dne █/██/████ se SCP-103 nahlásil zdravotnickému zařízení Nadace. SCP-103 byl pozorován, jak zvrací velké množství krve přesahující ██ litrů. Tato krev neodpovídala typu krve SCP-103 ani typu [DATA VYMAZÁNA]. Byl proveden pokus o žaludeční pumpu, ale selhal kvůli objemu produkované krve. Během █ hodin proud krve ustal. Krátce poté zahájil zdravotnický personál Nadace průzkumný chirurgický zákrok.

Po otevření břišní dutiny SCP-103 Doktor Yun si povšiml "několika výčnělků podél vnější strany žaludku, přibližně vzhledu lidské tváře". Když se Doktor Yun pokusil o biopsii výčnělků, výčnělky "…náhle ustoupily, což naznačuje, že se jednalo o otisk cizího těla uvnitř žaludku subjektu."

(Doktoru Yunovi bylo nařízeno pokračovat v průzkumném zákroku. Doktor si počínal velmi dobře. Jeho odpor byl zaznamenán v nahrávce a bude předložen jako důkazní materiál u slyšení vojenského soudu v procesu ███████, vedoucího operace.)

Po otevření žaludku byli nalezeni [DATA VYMAZÁNA] podobní tasemnicím. Tito [DATA VYMAZÁNA] následně terminovali veškerý přítomný personál, včetně Doktora Yuna, výzkumného asistenta Simse a výzkumného asistenta Renfielda. Nedbalost ███████, vedoucího operace, bude prošetřena.

SCP-103 byl reklasifikován jako Euclid a bylo obnoveno zadržení s aktualizovanými zadržovacími procedurami.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License