SCP-1028
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1028

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Instance SCP-1028 mají být uchovávány ve velké voliéře. V případě nutnosti je potřeba krmítka naplnit osivem a bobulemi. Jednou týdně by měla být zkontrolována populace hmyzu, žížal a hlemýžďů ve voliéře. V případě potřeby je nutné jejich počty navýšit. Je třeba dbát na to, aby všechny exempláře zůstaly klidné a aby všechny druhy nebo odrůdy flóry, které nejsou v budově voliéry evidovány, byly odstraněny a spáleny podle Dodatku 01.

Nezadržené instance by měly být odchyceny nebo zabity. Doporučuje se využít standardních pastí používaných pro odchyt podobně velkých ptáků. Živé odchycené exempláře se přepravují jednotlivě. Po převozu budou vypuštěni do zadržovací voliéry. Zabité instance by měly být uchovány a dopraveny do laboratoře do Oblasti-A k pitvě prováděné výzkumníky.

Popis: SCP-1028 je dříve neznámý druh zpěvných ptáků s některými aspekty fyziologie, velikosti a genetiky ukazujícími na zařazení do čeledi špačkovitých. Všechny objevené instance měly zářivé barevné peří. Barva jednotlivých instancí není jednotná, což vede k závěru, že SCP-1028 je ve skutečnosti několik poddruhů, z nichž každý má jinou převládající barvu. U tohoto druhu nebyl pozorován žádný sexuální dimorfismus. Instance SCP-1028 vyluzují zvuky odpovídající jejich neanomálním verzím. Většina zvuků produkovaných exempláři nemá žádný vliv na jiná zvířata a mnoho lidí je rádo slyší.

Neobvyklé vlastnosti SCP-1028 se zdají nejsilnější při letu ve velkém hejnu. Když hejno 25 a více instancí letí pohromadě, zdá se, jako by se třpytilo, což vytváří nepříjemný oslnivý efekt. Tento oslnivý efekt se neomezuje jen na lidské pozorovatele, protože bylo pozorováno, že psi, kočky, lišky a další predátoři jednají ochromeně, když je míjí dostatečně velké hejno.

Ostré volání vyvolané instancemi má podobný účinek jako tvoření hejna. Nejenže vyvolává více instancí v této oblasti, ale také vytvoří omamný účinek u dravců. Postižení jedinci tvrdí, že pozorovali záblesky světla přerušované voláním hejna.

Osoby postižené některou z forem omámení se dostávají do stavu změněného vnímání, který trvá po dobu úměrnou času strávenému pozorováním nebo poslechu.

Existence SCP-1028 byla oznámena Nadaci, když došlo k velké dopravní nehodě v ███████, ██ což mělo za následek ██ ztrát na životech a ██ zranění. Nikdo ze svědků nehodu neviděl, ale všichni hlásili, že viděli pestrobarevné hejno ptáků. Výslech jednoho ze svědků je zapsán níže.

Záznam 1028-03

Dotazovaný: Očitý svědek SCP-1028

Tazatel: Dr. ███████

Předmluva: Jeden z přeživších očitých svědků hejna SCP-1028, který upoutal pozornost Nadace.

<Začátek Záznamu>

Dr. ███████: Můžete mi říct, co se stalo odpoledne, kdy jsme vás našli v ████?

Subjekt: Šel jsem po ulici, víte? A najednou mi nad hlavou přeletělo velké hejno ptáků. Byli úchvatní! Přísahám, zářili všemi představitelnými barvami. Zdálo se, že se ve světle třpytí a jiskří. Byli tak jasní, po chvíli se na ně dalo jen těžko dívat, ale nemohl jsem přestat.

Dr. ███████: Co se stalo pak?

Subjekt: (nervózně se zasměje) Nebudete mi to věřit.

Dr. ███████: Jsem otevřený všemu. Velmi rád bych věděl, co se stalo pak.

Subjekt: Najednou tam byl záblesk světla, a když jsem se rozhlédl kolem, všichni byli pryč.

Dr. ███████: Pryč? Prosím, vysvětlete.

Subjekt: Budovy tam ještě stály a i zaparkovaná auta, ale na ulici nikdo nejezdil. Nikde nikdo. A ty budovy a zaparkovaná auta? Rostly na nich rostliny. Víte, jak se kudzu nebo břečťan rozpínají po všem? No, vypadalo to přesně tak, ale ty rostliny byly divné.

Dr. ███████: V jakém smyslu?

Subjekt: Jejich barvy byly… špatné.

Dr. ███████: Popište mi to více, prosím.

Subjekt: (nervózně se zasměje) Listy nebyly zelené. Byly modré nebo fialové. Byly tam takové květinové věci. Ne, byly jako pampelišky, ale vypadaly jinak. Já vím, zní to šíleně, nebo jako bych si dal LSD nebo tak něco. Ale opravdu jsem se nějakou dobu potuloval ve stejné čtvrti, ale úplně sám, a na všem rostly ty divné rostliny. Ale po nějaké době se lidé a věci začali zase objevovat. A najednou jsem si všiml, že došlo k té obrovské dopravní nehodě. Nabouraná auta a sražení lidé, všude byl chaos.

Dr. ███████: A co jste si o tom myslel?

Subjekt: Že jsem klikař, že jsem nešel po té ulici.

<Konec Záznamu>

Závěr: Subjektu byla podána amnestika třídy B a následně byl propuštěn.

Dodatek 01: Zdá se, že když jsou instance SCP-1028 delší dobu ve stresu, začne v blízkosti jedince růst jeden nebo více výhonků neobvykle zbarvené flóry. Bez ohledu na to, jakému druhu se výhonky podobají, všechny rostou podobným tempem jako Pueraria lobata (kudzu). Jedinci, kteří byli vystaveni účinku exemplářů, tvrdí, že se podobají výhonkům a tomu, co viděli při vystavení hejnu SCP-1028. S ohledem na to byly zadržovací procedury upraveny.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License