SCP-1027
hodnocení: 0+x
blank.png
tumblr_lfrqpbXH601qzgcpyo1_500.png

Vzorek SCP-1027 mimo zadržovací nádobu. Vyfoceno s laskavým dovolením The Stranger.

Objekt #: SCP-1027

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1027 má být umístěno ve standardní zadržovací nádrži. Objekt musí být ponořen do solného roztoku. Personál nesmí přijít do fyzického kontaktu s SCP-1027. Výjimkou je personál starající se o výživu. SCP-1027 je živeno jedním čerstvým hovězím mozkem každý týden. Veškerý personál podílející se na krmení SCP-1027 musí nosit bioochranné vybavení Úrovně 4. V případě kontaktu s SCP-1027 musí být zasažení pracovníci okamžitě považováni za instance SCP-1027 a podrobeni standardním zadržovacím procedurám.

Popis: SCP-1027 se velmi podobá centrálnímu nervovému systému člověka (Homo sapiens), který se přizpůsobil životu mimo lidské tělo. Vzorky, které jsou v současné době uskladněny a pod dohledem Nadace, měří od 1,1 (měřeno od vrcholu mozku k základně sedacího nervu) do 1,5 metru. Objekt se skládá ze základní nervové soustavy, včetně smyslových zakončení, očí a mozku. Zdá se, že SCP-1027 je schopno interpretovat signály stejným způsobem jako lidský subjekt. Celá nervová soustava SCP-1027 je však schopna pohybu v různém rozsahu. Tento pohyb je nejzřetelnější při ponoření SCP-1027 do kapaliny.

Neurální složení SCP-1027 vypadá podobně jako u člověka s výjimkou gliových buněk. Pouzdro myelinu pokrývající buňky SCP-1027 je přibližně třikrát silnější než u běžného dospělého člověka. Kromě toho bylo zjištěno, že gliové povlaky na neuronech SCP-1027 pokrývají celý povrch buněk a jsou zjevně propustné pro neurotransmitery. V důsledku toho je SCP-1027 schopno uživit se mimo prostředí živého těla, i když nejlépe se mu daří ve slaném roztoku vody.

Zdá se, že SCP-1027 se živí především neurotransmitery, které se nacházejí v mozkové tkáni savců. Spotřeba probíhá procesem podobným osmóze, při němž gliové buňky SCP-1027 extrahuje a absorbuje. Přesný proces, kterým je toho dosaženo, není znám. Pravidelné krmení činí SCP-1027 mnohem poslušnějším, což snižuje riziko kontaktu. Zdá se však, že SCP-1027 je schopno přežít delší dobu bez krmení a v tuto chvíli není známo, zda tyto chemické látky skutečně potřebuje k přežití.

Při předložení živé kořisti se SCP-1027 zřejmě spojí s nervovým systémem oběti a časem vysaje neurotransmitery, což nakonec povede ke smrti. Pokud je však vystaveno živému nebo nedávno zemřelému člověku (méně než 12 hodin před kontaktem), SCP-1027 místo toho pronikne do mozku přes sluchový kanál. Po prolomení meningeálních membrán uvolní nervové ganglie SCP-1027 vysokou dávku zjevně modifikované dopaminové sloučeniny přímo do mozku spolu s elektrickým impulsem o přibližně 150 mV. Bylo prokázáno, že tato kombinace iniciuje základní mozkovou aktivitu v 9█% případů. Nervový systém subjektu se začne modifikovat na novou instanci SCP-1027. Gliové buňky se začnou množit a celý centrální nervový systém se oddělí od hostitelského těla zrychleným rozkladem. Dosud všechny exempláře SCP-1027 ztratily všechny vzpomínky a vykazovaly inteligenci nižšího primáta.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License