SCP-1026
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1026

Třída Objektu: Safe Euclid (viz Dodatek #1026-1)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1026 se nachází v prázdné místnosti o rozměrech 8 m x 8 m. Personálu se doporučuje nevstupovat do prostoru s SCP-1026 bez dohledu externího pozorovatele. SCP-1026 je uloženo v zesílené buňce v Sektoru ██. Za žádných okolností nesmí žádný personál vstoupit do uzavřeného prostoru. Veškeré pozorování bude prováděno na dálku prostřednictvím bezpečnostních kamer se zpožděním vysílání nejméně 13,6 s. Žádné další zadržovací procedury nejsou zapotřebí. SCP-1026 zjevně nepotřebuje jídlo, vodu ani spánek.

Popis: SCP-1026 je entita, která má silný mentální účinek na každého lidského pozorovatele, který se na ni dívá přímo. Tento efekt vede pozorovatele k naprostému přesvědčení, že SCP-1026 je někdo, koho zná a komu důvěřuje, typicky člen rodiny nebo blízký přítel. V současné době není znám žádný způsob, jak pozorovatele přesvědčit o opaku. Tento účinek bude pokračovat přibližně 1 hodinu poté, co budou subjekty odvedeny od SCP-1026 (subjekty, které postrádají jakékoli sociální vazby, jako jsou sociopati, nejsou schopni vidět SCP-1026 a odmítají uznat jeho existenci). Tento efekt je přítomen i při nepřímém pohledu, například prostřednictvím kamerových záznamů, i když tento efekt může být zmírněn přítomností dostatečně dlouhého zpoždění vysílání. Testování odhalilo, že k neutralizaci účinku SCP-1026 je zapotřebí zpoždění vysílání nejméně 13,6 sekundy. Při pohledu takovým způsobem nebo prostřednictvím jiných médií, jako jsou fotografie, se SCP-1026 jeví jako nezřetelná, zhruba humanoidní entita. Vypadá, jako by "blikala", rychle mění výšku, tvar a barvu. Zdá se, že SCP-1026 je schopno řeči. Tento projev však zní extrémně zkomoleně a zkresleně pro ty, kteří nejsou pod vlivem anomálních účinků. Ti, kdo jsou pod jeho vlivem, jej vnímají jako naprosto normální lidskou řeč odpovídající dané situaci. SCP-1026 může také uvažovat a řešit problémy na stejné úrovni jako lidé. Je považováno za klidné bez agresivních sklonů (viz dodatek č. 1026-1).
Dodatek č. 1026-1: Následující protokol je výčtem testu, který má určit přesnou povahu schopností SCP-1026, provedeného těsně před incidentem 1026-1. Dne ██/██/██ měl D-5582 vstoupit do testovací oblasti a provést sérii experimentů, aby získal informace o fyziologii SCP-1026. Doktor █████ dohlížel na test a komunikoval s D-5582 prostřednictvím reproduktoru.

Dodatek č. 1026-2:
Dne ██/██/██, se SCP-1026-B nacházelo dvě míle od Sektoru ██, kde je SCP-1026-A v současné době drženo (jak se SCP-1026-B podařilo překonat vzdálenost mezi původním zařízením a zmíněným sektorem není v současné době známo). Byl vyslán bezpečnostní tým, aby jej zadržel. [DATA VYMAZÁNA], což vedlo k neutralizaci SCP-1026-B. Doktor █████ provedl pitvu entity dne ██/██/██ (viz. Dokument 1026-B).

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License