SCP-1025
hodnocení: +3+x
blank.png
scp-1025-new.png

SCP-1025 s cenzurovaným názvem vydavatele.

Objekt #: SCP-1025

Třída Objektu: Keter Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Kvůli svému potenciálu stát se biozbraní schopnou zničení života na Zemi, musí být SCP-1025 drženo v izolovaném trezoru chráněném nejméně deseti (10) obrněnými strážemi, kteří se musí střídat dvakrát týdně a taktéž ohledávat ohledně kompromitace infekčními činidly. Trezor musí být obrněn termitovou minou, jež bude odpálena při prvním náznaku prolomení bezpečnosti.

Revize: SCP-1025 je drženo v zabezpečeném trezoru chráněném číselným kódem. Další výzkum vyžaduje schválení od Rady O5.

Popis: SCP-1025 je kniha s tvrdými deskami obsahující přibližně 1,500 stránek. Obálka knihy a hřbet nesou nápis "Encyklopedie Běžných Nemocí". Stránka vydavatele ukazuje, že byla vytisknuta v roce 19██ společností █████ Press. Nebyly nalezeny žádné další knihy od tohoto vydavatele, ani vydavatelství, nebo záznam o existenci vydavatelství.

U čtenářů knihy se objeví symptomy nemocí, o kterých si přečtou. Efekt se objeví mezi █ a ██ hodinami od přečtení. (Viz Testovací Záznam)

Dodatek 1025-01: Testovací Záznam

Subjekt: D-1025-01
Test: Subjekt přečetl stránku s nápisem "Nachlazení". Subjekt byl poté několik hodin pozorován.
Výsledky: Subjekt začal do dvou hodin kašlat a po zeptání vypověděl, že se cítí "trochu nesvůj", avšak to připsal nepohodlným podmínkám ve své cele.

Subjekt: D-1025-02
Test: Subjekt přečetl stránku s nápisem "Plané neštovice". Subjekt byl poté několik hodin pozorován.
Výsledky: Po dobu delší než jednu hodinu se subjekt opakovaně škrábal na více než pěti částech těla. Lékařské záznamy subjektu ukázaly, že subjekt prošel planými neštovicemi již ve věku osmi let. Možný důkaz toho, že SCP objekt dokáže proniknout přirozenou imunitou.

Subjekt: D-1025-03
Test: Subjekt přečetl stránku s nápisem "Rakovina Plic". Subjekt byl poté několik hodin pozorován. Test měl prokázat schopnost objektu urychlit postup nemoci.
Výsledky: Subjekt byl pozorován jak kašle 4 10 6 častokrát během █ hodin za relativně krátkou dobu. Subjekt popřel, že by se cítil nepohodlně, ale pozorování ukázalo, že jeho dýchání je nepravidelné. Subjekt terminován a poslán na pitvu. Žádné nádory nebyly nalezeny.
Poznámka: Očividně jsme nečekali dost dlouho. Slyšeli jsme jenom kašel a jeho sípání.

Subjekt: D-1025-04
Test: Předešlý test byl zopakován, ale subjekt byl pozorován po dobu 7 dní.
Výsledky: Spousta kašlání a sípání, mnohem víc než je považováno za normální. Subjekt terminován a poslán na pitvu. Žádné nádory nebyly nalezeny.
Poznámka: Co když ta nemoc po smrti zmizí, to by dělalo nákazu ještě horší, ne?

Subjekt: D-1025-05
Test: Stejný jako předchozí.
Výsledky: Stejné jako předchozí, ale subjekt poslán na vivisekci za pomocí [DATA VYMAZÁNA] několik hodin před smrtí šokem. Žádné nádory nebyly nalezeny.
Poznámka: Musíme to zkoušet dál. Představte si, kdyby to bylo infekční. Představte si, že by mohlo těchhle knížek být víc.

[Tyto testy byly vymazány kvůli zbytečnosti. Ve zkratce, každý test použil jednoho Zaměstnance Třídy D, který přečetl název nemoci a poté byl otestován a poslán na vivisekci, kde se hledaly známky infekce spojené se symptomy. Po Testu 15 byl výzkum přesunut do specializovaného zařízení v ████, ██, kde byly zaměstnáni 3 výzkumníci a dva členové ochranky. Jeden zaměstnanec Třídy D byl doručen podle potřeby, aby se minimalizovaly náklady na prostor a příděly.]

Subjekt: D-1025-27
Test: Subjekt přečetl stránku s nápisem "Apendicitida". Subjekt podstoupil apendektomii v 16 letech. Pozorován po 3 dny.
Výsledky: Po 52 hodinách si subjekt stěžoval na bolest břicha silnou břišní nevolnost. Vivisekce provedena. Apendix nenalezen, ale oblast, kde by se normálně nacházel vypadala o něco červeněji, než by měla být, ovšem to je pouze názor zaměstnanců.

Subjekt: D-1025-28 (dříve Výzkumník ████ ██████)
Test: U subjektu se objevil houževnatý kašel, přestože subjekt nikdy nečetl z SCP-1025 a byl tedy pozorován po dobu jednoho týdne.
Výsledky: Nic zjevného po 6 dní. V 09:30 hodin sedmého dne se subjekt zdál o něco vyšší, než normálně. Poznamenáno jako důkaz, že anomální vlastnosti objektu mohou vytvářet i jiné nemoci než ty které jsou ve výzkumu a to i bez přímého pozorování informací. Vivisekce zvažována, nakonec zamítnuta.
Poznámka: ████ utekl! Ten šílenej parchant nějak zdrhnul! Byli jsme tak hloupí! Ten nárůst výšky byl klasický symptom adaptace SCP-016 na to, že byl zavřený v místnosti. Bůhví co ho to infikovalo. na stropě byla mříž. Kdyby byl o trochu vyšší a o něco hubenější, v pohodě by se protáhnul. Možná tam nahoře právě teď je, rostou mu drápy a všude plive infikovanou krev a bůhví co sebou tahá za nemoci. SCP-008? SCP-742? Ó bože, co když je nakažený SCP-217?

Dodatek 1025-02: Zadržovací tým byl poslán na základnu dne █/█/██ 72 hodin poté, co byl kontakt s oblastí ukončen. Agenti nalezli Výzkumníky █████ ████ a ███ ████ zavřené v pozorovací místnosti, oba měli na sobě obleky s vlastní atmosférou. Téměř všechny uskladněné nádoby se vzduchem byly vyčerpány. Agent █████ ███ byl nalezen jak prolézá větrací šachty zařízení s vytaženou zbraní. Výzkumník ████ ██████ se zamknul ve zbrojnici a improvizovaným plamenometem ze spreje a zápalek. Pozdější rozhovor ukázal, že ██████ nevlezl do ventilační šachty, ale zkrátka odešel pomocí svého kódu z pozorovací místnosti, zatímco ostatní nedávali pozor. Agent ███████ █████ byl nalezen mrtvý ve skříňce s několika prázdnými lahvemi vody a zásobami jídla. Dveře byly vzduchotěsně uzavřeny pomocí pytlů odpadem a lepící pásky.

Poznámka: Po pečlivém zvážení výzkumu ohledně SCP-1025 vyžaduji okamžité posouzení toho, kdo je zodpovědný za schválení 27 Zaměstnanců Třídy D, izolovanou oblast a speciální podzemní bunkr. Ani jedna z infekčních chorob nebyla při testování nalezena. a každý, kdo do toho byl zapleten prošel minulý rok psychologickým hodnocením. Nemám ponětí, jak se takhle "hypochondrie" stala a jaký má rozsah, ale nevidím nic užitečného v zjišťování. Zavřete to do krabice a probůh, snažte se nedělat si starosti. -O5-█

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License