SCP-102-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-102-CS

Třída Objektu: Safe

scp102cs

SCP-102-CS

Speciální zadržovací procedury: SCP-102-CS musí být zavřeno ve skleněné vitríně o velikosti 50 × 10 × 30 centimetru v Oblasti 551. Vitrína musí být chráněna alarmem pro případ odcizení SCP-102-CS jakýmkoliv subjektem nebo personálem.

Popis: SCP-102-CS je bílá dopisní obálka bez jakéhokoliv označení odesílatele nebo doručovatele. Po otevření je v obálce obsažen dopis (dále označován jako SCP-102-1-CS), vždy určený osobě, která ho otevře. Obsah dopisu je vždy jiný a může obsahovat jakýkoliv druh zprávy. Dopis je vždy podepsán blízkou osobou subjektu. Po detailnější analýze grafologem se potvrdilo, že rukopis v SCP-102-1-CS a blízkou osobou shodují, ale do teď není objasněno, jak SCP-102-1-CS dokáže znát a perfektně okopírovat rukopisy svých odesílatelů. Další studie SCP-102-CS jsou naplánovány na ██.██.20██.

SCP-102-CS může obsahovat tyto tři druhy zpráv:

  • Pozitivní
  • Neutrální
  • Negativní

Pozitivní typ zprávy

Pozitivní typ zprávy ne nejméně častý, asi jen z 5%. Tyto zprávy obsahují nejčastěji jakýkoliv pozitivní vliv na člověka kterému je dopis určen, nebo dané osobě v dopisu. Subjekty po přečtení cítí zvýšenou eufórii a energii. Tento fenomén trvá přibližně 6-8 hodin po přečtení dopisu. Po vyprchání tohoto fenoménu se některé subjekty stávají agresivními a žádají o přečtení dalšího dopisu v naději, že bude taktéž pozitivní jako ten předchozí.


Neutrální typ zprávy

Neurální typ zprávy je typ zprávy, při kterém se v dopise nenacházejí žádné zvláštní události. Subjekt po přečtení dopisu nevykazuje žádné psychické problémy. Po bližší prohlídce subjektu nebyl nalezen žádný problém a vypadá to, že tento typ dopisu je jako jediný ze tří typů bezpečný.

Následuje žádost o ukončení testů SCP-102-CS od Dr. Gensche1 ředitelce Oblasti 551 Dr. Kim Soo-Jin2


Negativní typ zprávy

Tento typ dopisu je nejčastěji vyskytující se v SCP-102-1-CS. Po přečtení tohoto typu může subjekt zažít výkyvy nálady, záchvaty, deprese, sebepožkozovaní a v nejhorších případech i spáchat sebevraždu, ale vždy záleží na obsahu dopisu a na mentální stabilitě subjektu. Dopis nejčastěji obsahuje tragédie nejbližších příbuzných subjektu nebo lidí, se kterými se subjekt v minulosti setkal.

Následuje dokumentace subjektu D-265 po dobu 3,5 hodin a první zaznamenaná anomálie SCP-102-CS. Všechny dokumenty jsou připnuté níže.

VAROVÁNÍ: NÁSLEDUJÍCÍ SOUBOR JE KLASIFIKOVÁN PRO ÚROVEŇ 2/102-CS A VYŠŠÍ


JAKÝKOLI POKUS O PŘÍSTUP K TOMUTO SOUBORU BEZ OPRÁVNĚNÍ ÚROVNĚ 2/102-CS BUDE ZAZNAMENÁN A POVEDE K OKAMŽITÉMU DISCIPLINÁRNÍMU OPATŘENÍ.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License