SCP-1014
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1014

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzorky SCP-1014 jsou uskladněny v buňce 12 m x 12 m, která nemá dřevěné konstrukční prvky. V komoře je udržována atmosféra pláže. Uvnitř je simulován příliv a odliv mořské vody. Jedinci SCP-1014 mají být umístěni tak, aby na povrchu zůstaly pouze jejich hlavy, když je voda na nejvyšší úrovni. V případě potřeby lze použít jakoukoliv slanou vodu s vysokým obsahem planktonu. Pokud hladina vody klesne na úroveň, kdy je jedinec na povrchu déle než šest hodin, aktivuje se Protokol pro Práci s Nebezpečnými Látkami třídy 2, dokud se hladina vody neobnoví.

Popis: SCP-1014 jsou jedinci Polycarpa aurata schopní napodobovat lidský vzhled a řeč. Ačkoli v larvální formě jsou podobní jejich obyčejným zástupcům, zralý SCP-1014 vypadá jako vyhublý muž oblečený v hadrech. Toto oblečení je silně adaptovaná ochranná schránka. Povlak je neustále cítit nepříjemným pachem pižma, který odrazuje ostatní živočichy od bližšího prozkoumání SCP-1014. Jedinci se SCP-1014 živí filtrací vody a tráví svůj život připojeni ke skále nedaleko od břehu. Jedinci v larvální formě draví a vyhýbají se usazování v lidmi obývaných oblastech a oblastech, kde se vyskytují SCP-1014.

Když se přiblíží loď, začnou jednotlivci SCP-1014 provádět náhlé pohyby, aby na sebe přitáhli pozornost. Pokud se k SCP-1014 přiblíží loď na dostatečnou vzdálenost, jednotlivci se oddělí od útesu. Kvůli tomu, že v tomto stavu SCP-1014 vypadají jako oběti ztroskotání, mnoho lodí je vezme na palubu, čímž způsobí začátek jeho reprodukčního cyklu. Po chvíli se začnou v hlenu vylučovaném SCP-1014 množit symbiotické bakterie, které začnou rychle rozkládat dřevo. Jednotlivec se samooplodní a začne klást vejce. Když loď klesá, z vajec SCP-1014 se vylíhnou larvy, které zkonzumují to, co zbylo z lodi. Pokud se plavidlo nepotopí, SCP-1014 zemře nejpozději do jednoho měsíce.

Je známo, že populace SCP-1014 existují ve volné přírodě, i když jejich počet rychle klesá v důsledku znečištění životního prostředí a upouštění od používání lodí ze dřeva. Studie ukazují, že nejvyšší expanze probíhala od 17. do 19. století.

Je pozoruhodné, že SCP-1014 je schopno napodobit určitá lidská slova a fráze, které neustále opakují. Pravděpodobně si vyberou náhodně po vyjmutí z vody. Vzpomínka na tyto fráze je přenášena neznámým způsobem z generace na generaci. SCP-1014 nereaguje na pokusy o komunikaci a s největší pravděpodobností jí ani není schopno.

Dodatek 1014-3: Výňatky ze zvukového záznamu SCP-1014 ve vysušené testovací komoře. Fragmenty v závorkách jsou přeloženy do češtiny z jiných jazyků. Nenávaznost řeči SCP-1014 je způsobena opakováním frází z různých zdrojů.

[1633]: <Zničené.>
[1633]: Co se vám stalo, dědo?
[1634]: Řekněte jim, že jsem je miloval.
[1634]: Kbelíky! Ještě, žijte!
[1634]: Podržte ho.
[1641]: O čem to říkáte?
[1641]: <Nechť hlubiny povstanou a přelijí se přes pobřeží, a lidská stvoření se promění v prach.>
[1700]: <To není možné. V přístavu byla loď jako nová!>
[1700]: <Musíte jíst.>
[1705]: <Nechci umřít.>
[1706]: Dostal jsi to na loď, ty proklatý šílenče.
[1710]: Nechť hlubiny povstanou a přelijí se přes pobřeží, a lidská stvoření se promění v prach.
[1742]: Co jsi zač?
[1742]: <Odpadlík, potomek Jonaha.>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License