SCP-1012
hodnocení: +3+x
blank.png
Abandoned_Soviet_Over-the-Horizon_Radar_Array_-_Chernobyl_Exclusion_Zone_-_Northern_Ukraine_-_08_%2826494245624%29.jpg

Vysílací věž 1012-S3FB9, vysílací Frekvence B'

Objekt #: SCP-1012

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace přijala následující opatření ke snížení rizika generování tří z pěti základních tónů SCP-1012:

  • Frekvence B a frekvence D: Frekvence B' a D' jsou v protifázi s kmitočty B a D a potlačují je v oblasti, kde dochází k jejich vysílání.
    • Nadace aktivně potlačuje vysílání frekvencí B a D na přibližně 36 000 místech po celém světě. Tyto anti-vysílače jsou maskované jako výstražné systémy, antény, amplióny atd., přičemž nepřetržitě vysílají frekvence B' nebo D' (jsou závislé na dostupnosti energie).
    • Navíc díky úsilí Nadace většina elektroakustických převodníků vysílá nepřetržitě na frekvencích B' a D'. Toho bylo dosaženo strukturálními změnami v technické dokumentaci nejvíce vyráběných zařízení od roku 1988, modulací frekvencí B', D' nebo obou z nich na mediální přenos a záznamová média. Distribuce komerční energetické sítě je přestavěná tak, aby napájela vysílače generující frekvence B' nebo D'.1
  • Frekvence C: V přírodě byly prakticky jedinými zdroji kmitů na frekvenci C písně velryb Balaenoptera svalbardi. Díky úsilí Nadace tento druh nakonec v roce 1982 vyhynul. Pravděpodobnost, že oscilace dané frekvence budou reprodukovány, jsou tedy minimální.

Všechny dokumenty obsahující informace o frekvenčních oscilací, které tvoří SCP-1012, jsou přísně tajné.

Popis: SCP-1012 je akord složený z pěti tónů, označovaných jako Frekvence A, B, C, D a E.

Označení Frekvence Poznámka
Frekvence A 415.305██ Hz Zahrnuto do spektra lidského sluchu, mírně nad G#
Frekvence B ████ kHz Ultrazvuk
Frekvence C ████ Hz Infrazvuk; nespadá do rozsahu lidského sluchu, ale při vysokém objemu se projevuje ve formě vibrací
Frekvence D ████ kHz Ultrazvuk
Frekvence E ████ Hz Zahrnuto do spektra lidského sluchu, ale zřídka používané v chromatické hudební stupnici

Generování méně než pěti tónů tvořících SCP-1012, nezpůsobuje anomální efekty.

Simultánní generování všech pěti tónů SCP-1012 během několika vteřin způsobí2 rezonanci určitých subatomárních částic, což vede k jejich rozpadu. Počítačová simulace předpokládá, že generování SCP-1012 v těsné blízkosti masivních objektů, jako jsou astronomická tělesa, bude pravděpodobně mít za následek nekontrolovanou řetězovou reakci, v důsledku které se zhroutí téměř veškerá hmota. V souladu se simulací, jakmile je taková řetězová reakce zahájena, bude postupovat bez ohledu na to, zda tóny SCP-1012 budou produkovány dál, dokud nebudou zničeny všechny dostupné objekty, které mají hmotnost (což odpovídá scénáři CK-konec světa). Návrhy na použití SCP-1012 jako modifikovaného obranného systému proti nepřátelským mimozemským hrozbám, včetně SCP-1548 a SCP-2838, byly zamítnuty z důvodu potenciálně katastrofálních vedlejších efektů, které by mohly nastat při testování.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License