SCP-101-CS
hodnocení: +5+x
blank.png
Objekt#: 101-CS
Úroveň3
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
ekhi
Třída Ohrožení:
kritické

SCP-101-CS.png

Instance SCP-101-CS nahrazující stožár číslo 1██ poblíž obce ██████. Fotografie byla pořízena Eduardem ██████ necelou hodinu před jeho smrtí (viz Dodatek-101-CS-A)

Speciální Zadržovací Procedury:

Celé hranice Jihomoravského kraje musí být neustále hlídány, aby bylo zamezeno útěku instancí SCP-101-CS. Ve všech obcích zde musí být umístěni alespoň 2 Nadační agenti, kteří musí kontrolovat blízké stožáry vysokého napětí a každý den podávat hlášení o jejich stavu. Pokud je zaznamenána jakákoliv odlišnost, musí do oblasti okamžitě dorazit MTF Malum-7, vytvořená speciálně pro tuto akci.

Během zadržení musí být minimálně 400 metrů od stožáru (nyní SCP-101-CS) zřízeny 3 provizorní základny. V každé z těchto základen musí být umístěno 24 lidí, z nichž vždy 3 musí sledovat SCP-101-CS a střídat se v hodinových intervalech. Na SCP-101-CS budou následně prováděny testy, podle jejichž výsledků bude rozhodnuto o dalším postupu. Aby bylo zamezeno oslepení zdravého personálu, personál provádějící tyto testy musí být slepý.


Popis:

SCP-101-CS jsou entity s vizáží portálových stožárů vysokého napětí. O SCP-101-CS je toho prozatím známo velmi málo a většina zde uvedených informací pochází od [VYMAZÁNO]. SCP-101-CS nejsou schopné jakéhokoliv pohybu pokud jsou v zorném poli člověka, avšak předpokládá se, že nejsou dostatečně rychlé na to, aby přerušení očního kontaktu mrkáním představovalo jakékoliv nebezpečí. Aktuálně se předpokládá, že existují celkem 3 instance, které prozatím nebyly nijak rozlišeny od ostatních, tudíž nebylo možné každou samostatně označit. SCP-101-CS byla zatím pozorována pouze v oblasti Jihomoravského kraje.

SCP-101-CS jsou vysoce agresivní a zdá se, že vyhledávání lidských subjektů pro terminaci je jejich hlavní (a pravděpodobně jediný) účel. Tento proces probíhá tak, že si instance SCP-101-CS vyhledá menší obci, poblíž které následně nahradí jeden ze stožárů vysokého napětí. SCP-101-CS si na tuto výměnou vybírají místa s horší viditelností. Ve všech těchto případech byl původní stožár vždy nalezen silně poškozený několik set metrů daleko. Způsob, jakým je SCP-101-CS schopné provést tuto výměnu bez povšimnutí a bez způsobení jakéhokoliv výpadku, je neznámý.

SCP-101-CS jsou schopné upravit elektrickou energii, která jimi proudí, a následně jí zásobovat již zmíněnou obec. Takto upravená energie má po delším vystavení kognitohazardní účinky, které se poprvé začínají projevovat měsíc od vystavení. Tyto efekty způsobí, že subjekt začne být nevysvětlitelně fascinován stožáry vysokého napětí. Subjekty jsou poté schopné celé hodiny na tyto stožáry zírat a nakonec se na ně začnou chodit dívat z blízka, až se dostanou k SCP-101-CS. Pokud jsou subjekty dostatečně blízko a SCP-101-CS není nikým jiným pozorováno, vydá ze sebe energetický výboj, který oslepí všechny živočichy v rádiusu přibližně 100 metrů. SCP-101-CS následně terminuje všechny lidské subjekty tak, že po nich nezbydou žádné stopy zbyde ukazováček pravé ruky. Důvod takovéto terminace je neznámý. Takto SCP-101-CS postupně vylidní celou obec a přesouvá se na jiné místo. Nutno podotknout, že před opuštěním pozice, napojí SCP-101-CS dráty ze sousedních stožárů přímo na sebe tak, že opět nezpůsobí žádný výpadek.

Instance SCP-101-CS výměnu za původní stožár provádí záměrně nedokonale, takže jsou po výměně v lehce jiné pozici, než byl původní stožár. To v některých lidech, kteří si stožáru všimnou, vyvolá pocit, "že je něco jinak" a většina z nich bude mít potřebu jít stožár zkontrolovat. Tímto způsobem SCP-101-CS terminuje zhruba 40 subjektů, než se začnou projevovat kognitohazardní účinky jeho energie. Předpokládá se, že je to kvůli tomu, že SCP-101-CS do té doby potřebuje přežít. Je potvrzeno, že SCP-101-CS toto nedělá nezbytně kvůli přežití, jelikož všechny 3 instance byly schopné přežít 4 roky bez terminace jediného člověka (viz Dodatek-101-CS-B).
Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License