SCP-101
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-101

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-101 je v současnosti uskladněno v suterénu 0-2 v Oblasti-19 uvnitř standardního žáruvzdorného trezoru na dokumenty ve zpevněné betonové místnosti o běžných rozměrech. Zmíněná místnost byla zvenčí vybavena standardními, dvojitými dveřmi se vzduchovým uzávěrem a zevnitř příslušnými bezpečnostními nástroji a prostředky pro biologickou ochranu.

Pouze pracovníci Úrovně 3 jsou oprávněni vstoupit do zadržovací místnosti SCP-101. Pracovníci s Úrovní 2 a nižší jsou oprávněni pracovat s SCP-101 pouze s instrukcemi od vyšších pracovníků nebo podle trvalých směrnic. Vzduchový uzávěr je standardně nastaven na desetiminutové cykly, během kterých budou prováděny skeny na biologické nebo ekologické nebezpečí. Na SCP-101 platí trvalé předpisy pro použití od 6:00 do 20:00 hodin. Před vzduchovým uzávěrem zadržovací místnosti SCP-101 mají být na překrývající se směny umístěny dvě (2) stráže na Úrovni 2.

Popis: SCP-101 vypadá jako taška nepravidelné velikosti v rozmezí od patnácti (15) do sedmdesáti (70) centimetrů v průměru. Hloubka se liší bez jakékoliv souvislosti s relativním průměrem.

Primární vlastnost SCP-101 je ta, co se zdá být jako polo-humanoidní ústa, umístěná třicet jedna (31) centimetrů hluboko v tašce s více jak dvěma (2) odchylkami od její zdánlivé venkovní hloubky. Ústa tvoří třicet dva (32) zubů sestávajících pouze ze špičáků špinavě bílých odstínů o stejném tvaru a velikosti. Bylo pozorováno, nikoliv přesně změřeno, že se v ústech nachází jazyk o neurčité délce, který se podle pozorování pohybuje od padesáti (50) centimetrů do tři a půl (3,5) metru.

Ústa se zdají být vlhká a houbovitá; nicméně, všechny pokusy o odběr možných tekutin vyústily v selhání, poškození vybavení a zranění zaměstnanců. V současnosti bylo rozhodnuto, že SCP-101 může být část větší entity extra-dimenzionálního původu. SCP-101 není navenek pohyblivé; nicméně, vnitřní pohyby uvnitř tašky mohou zapříčinit menší pohyby vnějšku, který tvoří obal SCP-101.

Je zřejmé, že díky povaze a velikosti nádoby a objektu uvnitř je objekt extradimenzionální interakce, pokud ne původu.

SCP-101 projevilo polymorfní schopnosti a nízkou úroveň vědomí. Fotografie v této složce zobrazuje položku při jejím objevení v roce 1979 ve vzdálené oblasti Kaskádových hor v regionu Pacific Northwest ve Spojených státech. Spolu s SCP-101 byly nalezeny zbytky lidského těla oblečeného v černém zvětralém obleku až k rameni bez ruky, sedící na také zvětralém padáku. Na zbylých kostech byly nalezeny stopy po zubech, které pravděpodobně způsobilo SCP-101. Spekulace ohledně identity zesnulé osoby přivedly výzkumníky k závěru, že se jedná o D. B. Coopera, jehož pozůstatky byly odstraněny za účelem utajení existence SCP-101.

SCP-101 od té doby změnilo svůj vzhled a tvar za účelem nalákání subjektů k sahání do jeho vnitřku. Tyto podoby se pohybovaly od peněženek a krabic se sladkostmi, přes bedny Krispy Kreme (řetězec prodejen s koblihami – Shirova poznámka), po krabice na dokumenty. Všechny tyto podoby byly nerozeznatelné od skutečných nádob. Dr. █████████ podal návrh, že SCP-101 je částečně inteligentní v jeho snaze nalákat do sebe subjekty.

Na doporučení [DATA VYMAZÁNA] je SCP-101 v současné době využíváno na likvidaci odpadu z Oblasti-19. SCP-101 nevykazuje žádné nežádoucí účinky při zavedení jakékoliv cizí hmoty, a to včetně například papírových produktů, kanalizačního odpadu, zbytků z jídelny, kovů, polymerů, olejů a dalších produktů, které nejsou poživatelné žádnou známou biologickou entitou.

Dodatek 1: SCP-101 zatím nevykázalo žádné výjimečné chování vzhledem k jeho vypozorovanému standardu a nevylučuje žádné cizí, extra-dimenzionální nebo abnormální látky. Nicméně, Dr. █████████ je znepokojen možností, že by SCP-101 mohlo produkovat emise v budoucnosti.

Dodatek 2: Další zkoumání pod vedením Dr. █████ ukázalo, že SCP-101 je ideální pro likvidaci nebezpečného odpadu a vedlejších produktů z jiných SCP projektů. Dr. █████████ se nechal slyšet, že s tím nesouhlasí, nicméně O5-█ dal povolení pro pokračování projektu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License