SCP-1007
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1007

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: V neaktivním stavu je třeba SCP-1007 uchovávat ve standardní rakvi spolu s SCP-1007-1. Subjekt může být aktivován pouze během standardních experimentů. Kvůli momentálním regulacím týkajícím se "Gentlemanů" musí být SCP-1007 zadrženo v Hale 8 Oblasti-13.

Popis: SCP-1007 se zdá být mužem nejisté národnosti procházejícím celým životním cyklem člověka po dobu 75 minut. Objekt stárne rychlostí asi jeden rok za minutu. Po 75 minutách subjekt vždy zemře v důsledku spontánního ukončení metabolické aktivity bez jakéhokoliv zjevného důvodu. Během prvních 16 minut hlásí pocit nesnesitelné bolesti, kdy jeho kosti a svaly velmi rychle mění svůj tvar. Tento proces porušuje první zákon termodynamiky, protože se nezdá, že by SCP-1007 spotřebovávalo energii, která by umožnila takto enormně rychlý vývin buněk.

SCP-1007-1 je klíč, který se vejde do malé kovové klíčové dírky, která se nachází na zádech mezi lopatkami SCP-1007. Radiografie ukázala, že za klíčovou dírkou je prázdný prostor. Vyšetření neodhalilo za zdířkou adekvátní mechanismus. Když se SCP-1007-1 otočí, fyzický věk subjektu se vrátí o jeden rok na každé otočení, až přejde do věku novorozence. Není známo, jak hmota z těla subjektu mizí. Pokud se tak stane po uplynutí 75 minutového života subjektu, objekt bude "reaktivován". Pokud byl objekt "mrtvý" dost dlouho na to, aby se rozložil, jakákoliv hniloba (bez ohledu na stupeň rozkladu) zmizí.

SCP-1007 bylo nalezeno MTF Tau-6 spolu s SCP-████, SCP-████ a SCP-████ během útoku na kalifornské sídlo [DATA VYMAZÁNA], známého zákazníka Marshall, Carter a Dark, s. r. o. [DATA VYMAZÁNA] přiznal, že obdržel SCP-1007 v aukci sponzorované MC&D, přičemž uvedl, že v aukci jsou ještě nejméně čtyři další "Gentlemani", i když si nepamatoval, komu byly prodáni.

Dodatek-1: Slova "Mr. Život a Mr. Smrt z Malých Gentlemanů® od Dr. Wondertainmenta" jsou vytetována na pravém lýtku SCP-1007. Tento nápis indikuje, že se jedná o položku "11" v Dokumentu SCP-909-a.

Dodatek-2: Skutečnost, že jeho označení odkazuje na dva objekty, byla přijata některými pracovníky jako indikace, že SCP-1007 má ještě druhý protějšek. SCP-1007 prohlásilo, že si není vědomo existence takového stvoření a věří, že jeho jméno odkazuje na skutečnost, že se pohybuje střídavě mezi životem a smrtí. Nicméně, vzhledem k tomu, že si nebylo vědomo ani existence několika dalších "Gentlemanů", kteří jsou uvedeni v záznamech Nadace, hledání protějšku SCP-1007 pokračuje.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License