SCP-1003
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-1003

Třida Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Nadace v současné době vlastní 10 instancí SCP-1003-2 (označených SCP-1003-2-a-k). Všechny jsou umístěny v samostatných přísně chráněných zabezpečených buňkách na Bio-výzkumné Oblasti-13. Pouze zaměstnanci s Úrovní prověrky 4 a vyšší mohou získat přístup k SCP-1003-2-a-k, přičemž potřebují dále písemný souhlas O5-█. Při vstupu do SCP-1003-2-a-k musí personál nosit ochranný oděv proti biologickým hrozbám, a při výstupu podrobit intenzivnímu dekontaminačnímu procesu. Do Bio-výzkumné Oblasti nesmí být přivedeny žádné šelmy.

Popis: SCP-1003-1 je dospělý jedinec tasemnice Echinococcus granulosus, která je známá tím, že způsobuje střevní choroby. Stejně jako ostatní druhy tasemnic, SCP-1003-1 obývá tenké střevo predátorů (obvykle psů), kde produkuje vajíčka, která jsou vylučována ve stolici hostitele. Vajíčka mohou přežít ve vnějším prostředí až ██ let.

Když vajíčka vstoupí do zažívacího traktu člověka (dále jen hostitel) konzumací kontaminované potravy, se vylíhnou v larvy, které se zavrtají do tkáně hostitele. V této fázi se začínají projevovat anomální vlastnosti SCP-1003. Místo toho, aby larvy vytvořily cysty, tvoří organismy, které se podobají lidským plodům (dále SCP-1003-2). Drtivá většina vzorků SCP-1003-2 umírá dříve, než se vyvinou. Ty, které přežijí, jsou obvykle ty, které se uložily v tkáních bohatých na živiny, jako jsou játra. Jak rostou, vstřebávají živiny z okolní tkáně, což hostiteli často způsobuje značné problémy.

Vývoj SCP-1003-2 do značné míry odpovídá vývoji lidského dítěte, ale roste mnohem rychleji. Po 3 týdnech jsou SCP-1003-2 velká jako lidský plod po 8 týdnech. Po tomto časovém úseku začnou hostitele zevnitř aktivně konzumovat ostrými, zahnutými zuby. Během této fáze SCP-1003-2 dodatečně zrychlí svůj růst. V době, kdy je hostitel zcela spotřebován (obvykle po ███ minutách), se SCP-1003-2 vyvine v dítě. Fyzický věk dítěte se obvykle pohybuje od 10 měsíců do 11 let v závislosti na hmotnosti hostitele, i když v extrémních případech (kde byl hostitel morbidně obézní) se věk může pohybovat od 13 do 15 let.

Po dokončení tohoto procesu SCP-1003-2 ztratí své zahnuté zuby, kanibalské tendence a začne fungovat jako obyčejná lidská bytost nerozeznatelná ve všech aspektech až na fakt, že úplně ztratí paměť. Navzdory nedostatku učení z okolí získá dovednosti dítěte odpovídající jeho věku (např. jazykové znalosti). Instance SCP-1003-2 jsou obvykle převezeny do dětských domovů a občas i adoptovány. Jejich jedinými anomálními vlastnostmi jsou DNA, která je z neznámého důvodu identická s DNA Echinococcus granulosus, a skutečnost, že jejich tělní tekutiny (včetně potu a slin) obsahují vajíčka tasemnice, které infikují predátory, vyvinou se v SCP-1003-1 a pokračují v parazitickém cyklu.

Dodatek: Testy SCP-1003 na zvířatech, jako jsou ovce nebo skot (oblíbení hostitelé Echinococcus granulosus), ukázaly, že anomální vlastnosti se vyskytují pouze u lidí a ve všech ostatních případech je životní cyklus normální a způsobuje střevní onemocnění u hostitele.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License