SCP-1001
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-1001

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-1001 je třeba uchovávat v Biologické Oblasti-103, ve skleníku vyztuženém podle protokolu 12A o nebezpečných organismech. Má zůstat zakořeněno v půdním jádru o průměru 9 m x hloubce 4 m, v němž bylo vyjmuto z místa nálezu. Má být občasně zaléváno a hnojeno, jak je podrobně popsáno v dokumentu 1001-2. Ve slyšitelné vzdálenosti od Biologické Oblasti-103 není dovoleno používat žádné předměty schopné vydávat nebezpečný zvuk (zvukové zbraně, zvukové memetické efekty, infrazvuk o vysokém decibelu, atd.

Objekt má být jednou měsíčně krmen 20 kg výživového doplňku 1001-R-8. Přesné složení doplňku výživy 1001-R-8 je podrobně popsáno v dokumentu 1001-2, ale je třeba zopakovat, že obsah bílkovin v doplňku nesmí být nižší než 40 % hmotnostních a že všechny bílkoviny mají pocházet z prasat, psů nebo srovnatelně inteligentních druhů. Tyto pokyny mohou být podle potřeby změněny, pokud testování vyžaduje, aby SCP-1001 byl hladový.

Kosti, rohy a jiné tvrdé tkáně se nikdy neposkytují s výjimkou případů, kdy jsou součástí řádně kontrolovaných testů. Všechny testy zahrnující poskytnutí tvrdých tkání musí být předem schváleny jak Dr. Glastonburym, tak současným bezpečnostním ředitelem Oblasti-103.

Popis: SCP-1001 je jediná rostlina, která zřejmě patří k nepopsanému druhu Welwitschia. Na rozdíl od jiných druhů rodu Welwitschia má kmen podobný stromu, který se rozšiřuje v dřevnatý kůlový kořen široký 180 cm a dlouhý 5 m, z něhož 2 m vyčnívají nad povrch. Jedinečné pro SCP-1001 jsou také listy, které jsou až 6 m dlouhé, lemované ostnatými bodlinami a schopné vylučovat lepkavou smolnou pryskyřici, a které jsou schopné pohybu se značnou obratností a silou. SCP-1001 je geograficky odděleno od svých známých příbuzných, bylo nalezeno v andské poušti poblíž ██████ v Peru.

Kmen a kořen SCP-1001 jsou duté, na vrcholu se otevírají do zaobleného otvoru a jsou naplněny vysoce žíravým roztokem kyseliny chlorovodíkové a trávicích enzymů srovnatelných s těmi, které se nacházejí ve džbánech Nepenthes spp. Tento roztok je schopen během 20 minut ponoření rozložit 50 kg měkkých živočišných tkání na řídkou kaši.

I když je SCP-1001 schopno fotosyntézy, listy jsou mimořádně neefektivní a produkují pouze přibližně 50 % kalorické potřeby rostliny. Stejně tak jsou kořeny neobvykle neúčinné při příjmu organických a minerálních živin. Aby tento nedostatek zmírnilo, je SCP-1001 obligátním masožravcem: pomocí svých předsunutých listů zachycuje procházející kořist a vtahuje ji do centrální dutiny, kde ji tráví.

Inteligence SCP-1001 je velmi sporná. Základní lovecká taktika se podobá taktice Paralichthys spp. (ploutvonožců): zahrabe své nejdelší listy do písku a čeká, až kolem projde dostatečně velký živočich (alespoň 40 kg), načež se náhle vynoří a procházející kořist chytí. Když však tato taktika nepřináší dostatečně rychlé výsledky, uchýlí se SCP-1001 k důmyslné zvukové mimice. Je schopno reprodukovat doslova jakýkoli zvuk, kterému byl kdy vystaven, stejně jako překombinovat "známé" zvuky do nových frází. Bylo pozorováno, že tuto schopnost využívá k nalákání lidské kořisti, když mluví hlasy jiných lidí, které subjekt zná. Způsoby vydávání zvuků nejsou známy.

Zajímavé jsou také preference kořisti SCP-1001: nejraději konzumuje inteligentní zvířata, zejména ta, která jsou schopna používat nástroje nebo stavět umělé struktury. Lidé jsou vždy preferovanou kořistí, ale v případě jejich nepřítomnosti přijímá primáty, psy, papoušky, prasata, bobry, mravence a ptáky stavějící hnízda. Je důležité zmínit, že mnoho z těchto druhů nedosahuje jeho obvyklé velikosti, některé z nich dokonce natolik, že jejich polapení a strávení způsobuje čistou energetickou ztrátu. Způsob zjišťování inteligence není znám, ale zřejmě není založen na zkušenostech, protože útočí na chobotnice a malé delfíny s dychtivostí srovnatelnou s útoky na lidi a andské opice.

SCP-1001 není schopno zcela strávit tvrdé tkáně: kosti své kořisti postupně vylučuje kanálky poblíž horních okrajů kaudexu. Po vyloučení jsou tyto kosti vždy sebrány jedním z listů objektu a přemístěny na místo na povrchu půdy obklopující SCP-1001 nebo pod SCP-1001. Objekt uspořádává kosti do složitých obrazců, které jsou prokazatelně nepoužitelné pro zachycování vody a vzhledem k tomu, že jsou primárně podzemní, nepomáhají přilákat kořist. Jejich podobnost s ███ █████ █████ Nazca [DATA VYMAZÁNA] a devocionálními mandalami SCP-[DATA VYMAZÁNA] vedla Dr. Glastonburyho k hypotéze, že se může jednat o reprezentativní nebo dokonce [DATA VYMAZÁNA] anomální efekty.

V době svého objevu Nadací SCP v roce 18██ se SCP-1001 nacházelo ve středu přibližně kruhového kostního útvaru o průměru 18 m a hloubce 8 m, který byl ze █7 % tvořen lidskými kostmi. Blízké domorodé kmeny vyznávaly náboženskou bázeň před objektem a pravidelně mu přinášely lidské oběti. Obětní rituál, jak se nakonec dozvěděli vyšetřovatelé nadace, vyžadoval, aby kněží doprovázeli oběti směrem k SCP-1001 po přísně vymezené "uličce", o níž se později zjistilo, že přesně odpovídá některým rysům podzemního kostního obrazce. Odchylky od vzoru se prý trestaly zajetím a zkonzumováním doprovodu i oběti, ale úspěšný rituál vedl k zajetí pouze jedné osoby. Ve výjimečných případech dostával kněz pokyn, aby přemístil určitou kost do pozic těsně mimo dosah objektu; správné umístění bylo odměněno buď blíže nespecifikovaným darem, nebo delším odkladem před další požadovanou obětí. Podle ústního podání si rituál původně vyžádal sám strom, [DATA VYMAZÁNA] "promluvil hlasem našeho [DATA VYMAZÁNA]."

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License