SCP-100000-J
hodnocení: +4+x
blank.png

Objekt #: SCP-100000-J

Třída Objektu: Keter Keterovější Nejketerovější

Speciální Zadržovací Procedury: Jedna kultura SCP-100000-J musí být uložena v petriho misce v hermeticky uzavřeném poolovněném sarkofágu z titanu1, který musí být naplněný kyselinou. Tento sarkofág musí být uložen ve vnějším, hermeticky uzavřeném sarkofágu naplněném ne méně a ne více než 50 kopiemi každého z následujících náboženských spisů:

 • Bible
 • Korán
 • Tóra
 • Tao te ťing
 • Kniha Mormonova
 • Bhagavadgíta
 • Satanská bible od Antona LaVeye
 • Necronomicon
 • Boží blud od Richarda Dawkinse

Na vnější sarkofág musí být neustále namířeny čtyři reproduktory, do kterých musí být živě přenášeny monology minimálně dvou členů Rady O5. Tyto monology musí popisovat, jak otřesné SCP-100000-J je a jak nikdy, nikdy neunikne, nezničí lidstvo a nenajde pravou lásku.

Tato zóna musí být zapečetěna v hermeticky zapečetěném vnějším-vnějším sarkofágu, který je umístěn 5 km pod povrchem Země, od které ho musí dělit 5 km celistvého betonu smíchaného s mletými kostmi svatých.

Stokilometrový rádius na povrchu nad SCP-100000-J byl označen Zóna-100000-J. Plot po obvodu Zóny-100000-J musí být pod proudem, ozářený a vyzbrojený automatickými dělovými věžemi vybavenými elektromagnetickými děly o kalibru .900. Brána do Zóny-100000-J musí být hlídána jedním 3 m vysokým zlobrem o hmotnosti 500 kg vyzbrojeným jednou 5 m vysokou bojovou sekerou o hmotnosti 300 kg. Zlobr musí být kompletně hluchý, čehož může být dosaženo i chirurgicky, je-li třeba. Veškerý personál, který se bude chtít dostat do Zóny-100000-J, musí správně zodpovědět zlobrovy tři nevyřešitelné hádanky, přičemž každá z nich je smrtící sluchový kognitohazard.

Civilisté, Nadační personál nepatřící do Rady O5, zvířata, rostliny či mikroby, které naruší Zónu-100000-J, se stanou cílem terminačního protokolu 30-Übertöten.

Průběh realizace TP 30-Übertöten je následující:

 1. Subjekty budou zpopelněny.
 2. Popel subjektů bude znovu přepálen.
 3. Spalovna použitá při zpopelnění bude zpopelněna.
 4. Popel subjektů bude naložený v bělidle po dobu pěti hodin.
 5. Tento roztok popelu a bělidla bude vystaven gamma záření o velikosti 50 krad.
 6. Tento ozářený roztok popelu a bělidla bude uzamčen v hermeticky uzavřené kapsli.
 7. Hermeticky uzavřená kapsle bude zalita v bloku betonu.
 8. Na tomto bloku betonu bude jehněčí krví v latině sepsána modlitba Páně. Blok bude následně uskladněn.
 9. Uložené bloky betonu budou dvakrát měsíčně umístěny do Nadační vesmírné lodi a vystřeleny do středu Slunce.
 10. Slunce bude čtyřikrát měsíčně zlostně otočeno všemi členy Rady O5.

Jakékoliv prolomení zdržení SCP-100000-J může být potlačeno pouze aktivací všech sedmi okamžitých supermasivních generátorů černých děr, které jsou ve vlastnictví Rady O5. To bude mít sice za následek Scénář Třídy-XK konec-světa, avšak při neúspěchu způsobí SCP-100000-J Scénář Třidy-█K "Tanec Tisíce [DATA VYMAZÁNA]."

Kompletně všechny informace o SCP-100000-J jsou zveřejněny výhradně pro zaměstnance Úrovně 4 a vyšší. Následkem toho bude autor této stránky termimoment, co to kurva, lidi?! Myslel jsem, že- HEJ VY ZKURVYSYNI, JDĚTE DO PRDELE. COŽE?!

Popis: SCP-100000-J je nezničitelná, cítící, inteligentní, nepřátelská bakterie2. Její dieta se skládá z duší, snů, emocí (avšak nikoli smutku a strachu) a imaginárních kamarádů malých dětí. Kultivace SCP-100000-J na substrátech složených z něžně rozdupaných dětských snů a nadějí byla mimořádně úspěšná.

Rozmnožuje se nepohlavně a je schopné nakazit obydlenou oblast o rozloze 50 čtverečních km každou nanosekundu. Nakažené organismy zemřou, obživnou, [DATA VYMAZÁNA], znovu zemřou a explodují.

SCP-100000-J disponuje schopností mluvit, avšak hovoří pouze jazykem složeným ze smrtících kognitohazardů a bez ekvivalentů k frázím "prosím," "děkuji" či "omlouvám se." Taktéž několikrát vyřkl několik pohrdavých poznámek na účet matky Ředitele Oblasti Zóny-100000-J, což vyústilo ve smrt matky Ředitele Oblasti, následné oživení, [DATA VYMAZÁNA], opětovné úmrtí a její explozi.

Dodatek 1 - 10/2/14: Bylo rozhodnuto, že implementace 4000 nouzových nukleárních bojových hlavic do Zóny-100000-J je moc lehkomyslná a nákladná a byla zamítnuta O5-11. Avšak implementace 3900 nouzových nukleárních bojových hlavic se ukázala jako banální nutnost a momentálně je pečlivě promýšlena.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License