SCP-1000
hodnocení: +9+x
blank.png
bigfoot_patterson01-new.png

Snímek z neprověřené amatérské nahrávky.

Objekt #: SCP-1000

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Všechny zmínky o SCP-1000 v médiích musí být prověřeny kvůli možné pravdivosti. Všechny organizace a jednotlivci vyšetřující existenci SCP-1000 musí být neustále drženy pod dohledem Mobilní Údernou Jednotkou Zeta-1000, zdiskreditovány a členům musí být podána amnestika. Všechny fyzické důkazy o existenci SCP-1000 musí být získány a uskladněny v Nadačním držení a pokud potřeba, nahrazeny falzifikáty. Údajná spatření SCP-1000 musí vždy být prozkoumány MTF-Zeta-1000, ať už zní jakkoliv absurdně.

Žádný kontakt s divokými, ani v zajetí drženými jedinci SCP-1000 není povolen bez souhlasu Ředitele Jonese. Všechen kontakt mezi SCP-1000 a lidmi, včetně Nadačního personálu musí být okamžitě nahlášen Řediteli Jonesovi.

Popis: SCP-1000 je noční, všežravý lidoop klasifikovaný jako větev Hominini spolu s rody Pan a Homo. Dospělci jsou 1,5 až 3 metry vysocí a váží mezi 90 a 270 kg. Mají šedou, hnědou, černou, rezavou a občasně i bílou srst. Mají velké oči a dobrý zrak, výrazné nadočnicové oblouky a šípový hřeben na vršku lebky podobný tomu gorilímu, avšak zde přítomný u obou pohlaví. Jejich inteligence je podobná té u Pan troglodytes (Šimpanz učenlivý).

SCP-1000 se vyvinulo spolu s Homo Sapiens a existovalo spolu s předchůdci lidí a moderními lidmi ve velkých počtech do doby před 10,000-15,000 lety, kdy vymírání způsobilo vyhynutí celé jejich populace až na 1-5%. Tato událost započala tím, že SCP-1000 přišlo do kontaktu s anomální "pseudonákazou" klasifikovanou jako SCP-1000-f1. Tato nemoc je předávána geneticky a ovlivňuje všechny dnešní jedince SCP-1000. Většina jedinců SCP-1000 se rodí imunní vůči efektům; ti jež nejsou imunní rychle zemřou.

Efekt SCP-1000-f1 je následující: Jakýkoliv hominid (včetně lidí, šimpanzů, bonobů a neimunních jedinců SCP-1000), který přímo, či nepřímo uvidí jedince SCP-1000 má minimálně 2% šanci, že bude okamžitě zabit anomálním způsobem, tedy permanentní zástavou mozkových funkcí. Tento percentil je kumulativní a čím déle člověk pozoruje SCP-1000, tím vyšší je šance okamžité smrti a to rychlostí přibližně +1% šance za každých 20 minut pozorování. Tento efekt se různí u jedinců SCP-1000. Někteří mají 'šanci na smrt' pozorovatele až 90%. Efekt rovněž platí pro mrtvé jedince, avšak malé vzorky chlupů nevykazují efekt.

Známé způsoby zabránění tomuto efektu jsou pouze v malém měřítku a zahrnují [VYMAZÁNO] (viz připnutá dokumentace; vyžadována Úroveň Prověření 3).

Kvůli blízkému spojení SCP-1000 s lidstvem, je velmi pravděpodobné, že by se SCP-1000-f1 mohlo eventuálně rozšířit na lidi. Jakýkoliv jedinec SCP-1000, který si najde cestu do centra s vysokou populací může způsobit Scénář ██-Konec Světa s minimálním počtem obětí [VYMAZÁNO] a možným vyhlazením lidstva. Naštěstí se zdá, že se SCP-1000 snaží instinktivně vyhnout kontaktu s lidmi.

Aktuálně není možné kompletně vyhladit SCP-1000.

Největší známá koncentrace populace SCP-1000 se momentálně nachází na pacifickém severozápadě Severní Ameriky a v Himálajích v Asii. Od ██/██/████, jsou tyto populace konstantní. Přítomnost SCP-1000 a [DATA VYMAZÁNA] byla během posledních pěti let zdokumentována na každém kontinentu. Všechny známé populace SCP-1000 existující poblíž lidských center byly eliminovány.

Nadace přišla na existenci SCP-1000 díky kontaktu od Doktora Franze M███████ roku 14██ spolu s Dětmi Slunce, kteří se identifikovali, jako odpadlí členové Hadovy Ruky. Tato skupina byla již Nadací kompletně zničena, kvůli jejich neochotě sdílet informace ohledně SCP-1000, SCP-███ a SCP-███ (překlasifikováno jako SCP-1000-███ a SCP-1000-███). Zbývající členové se buď přidali k Nadaci, nebo zmizeli, nejspíše zpět k Hadově Ruce. Zbraně, nástroje a další pseudo-technologické zdroje, které organizace vlastnila byly klasifikovány jako SCP-1000-1 až SCP-1000-████. Tyto zdroje byly několikrát použity Nadací; pro kompletní přehled viz. Dokument 1000-3534-Y (Vyžadována Úroveň Prověření 3). Přístup k přeživším bývalým členům Dětí Slunce je omezený na personál s Úrovní Prověření 4/1000 a zaměstnance s přímou autorizací od Ředitele Jonese.

Další informace jsou dostupné pro personál s Úrovní Prověření 3/1000 a výše. Zaměstnanci s Úrovní Prověření 3/1000 a výše si musí pročíst Dokument Alfa-1596-1000.

Dodatek 1000-466-X: Aktualizace Speciálních Zadržovacích Procedur: Ode dne ██/██/████ již Speciální Zadržovací Procedury pro SCP-1000 nadále nezahrnují Proceduru 516-Lumina. [PŘENOS DAT PŘERUŠEN] ukazuje, že SCP-1000 si vyvinulo odolnost vůči sonickému prvku [PŘENOS DAT PŘERUŠEN] nebude nadále pokračovat, aby mohla být Procedura 516-Lumina stále použita v nouzových situacích. Probíhá výzkum alternativních metod spolehlivého udržování SCP-1000 mimo lidskou populaci. Zda je odolnost SCP-1000 vůči Proceduře 516-Lumina vypočítaná (což může ukazovat že SCP-1000 je [PŘENOS DAT PŘERUŠEN]), nebo náhodná (náhodná druhová variace) není aktuálně jisté.


== VYŽADOVÁNA ÚROVEŇ PROVĚŘENÍ 3 ==

Dokument Alfa-1596-1000: Úřední dopis od Ředitele Jonese

Nejspíše už jste ty historky slyšeli. Každý kdo nemá dostatečnou úroveň prověření chce vědět víc. "Slyšel jsem, že Sasqatch je SCP. Koho chytneme příště, Batmana?"

Ano. SCP-1000 je Bigfoot.

Jsem si jistý, že jste se zasmáli. Nebojte se i přesto, co jste možná slyšeli vás nepřiřadíme k "Službě s Třídou Keter" protože vám něco přišlo zábavné.

Myslíte si, že Bigfoot je vtipný, protože chceme, aby vám to přišlo vtipné. Podpořili jsme finančně Hollywoodské komedie a groteskní dokumenty, zaplatili jsme chlapíkům v obleku gorily, připravili jsme falzifikáty pomocí medvědích šlápot a kozích chlupů, podplatili producenty animáků a vymyli jim mozky, abychom dostaly obzvláště hloupé verze pro děti. Dokonce i termín "Bigfoot" pochází od nás, byl vložen do médií roku 1958, termín, který lidé nebrali o nic vážněji, než "Sasquatch".

Proč? K tomu se dostanu.

Informace v článku, který jste četli, nejsou úplně pravdivé. Jsou v něm dvě přímé lži a mnoho vynechaných informací.

Neexistuje nic takového, jako "anomální pseudonákaza", které se říká SCP-1000-f1. SCP-1000 nemá žádnou magickou auru smrti. Vlastně, SCP-1000 nemá samo o sobě žádné anomální efekty.

Také jsme lhali o inteligenci SCP-1000. SCP-1000 nejsou chytří jako šimpanzi. Jsou chytřejší, abych byl přesný, jsou úplně stejně chytří, jako my.

To mě přivádí k těm vynechaným informacím. Kvůli tomu tenhle dopis píšu. Ty lži pochází ode mě, takže hádám, že pravda by měla taky být moje.

Tohle je příběh, který jsme získali od členů Dětí Slunce, jež přešli k nám. Je to příběh, kterému jsme nevěřili - odmítáme věřit, ale napřed.

Jak už jste četli, lidoopi, kterým říkáme SCP-1000 se vyvinuli spolu s námi. My žili ve dne, oni v noci, naši noční sourozenci ve stínech.

Ale zatímco mi jsme byli stále lovci a sběrači, oni se… změnili. Jako my, o několik tisíc let později. Nástroje. Zbraně. Zemědělství. Domestikovaná zvířata. Stabilní osady. Zatímco lidstvo hledělo na Pleistocénské slunce, populace SCP-1000 přes noc explodovala. Bylo jich na planetě několik desítek miliard.

Udělali věci, které my stále nedokážeme pochopit, i přesto, že jsme důkladně studovali přeživší jedince. Organická technologie. Vytvořili stromy a dravé ptáky, kteří fungovali jako rychle se pohybující lodě, stáda zvířat se stala vlaky, z keřů byly létající vozidla. Z hmyzu a holubů vznikly ekvivalenty telefonů, televizí, počítačů. Atomových bomb. Děti Slunce popisovaly obrovská zářící města, táhnoucí se přes ledovce až do nejhlubších jeskyní, vyrostlé nebeské lodě ze slonoviny a pavučin, stvoření se sto očima, jež se o ně starala.

Bývali jsme vzácní, tak jako jsou dnes gorily, zbývalo nás několik posledních tisíc při nejlepším. Vyhýbali jsme se jim jako dnešní divoká zvířata nám. SCP-1000 chápalo, že jsme inteligentní jako oni, ale vyhýbali se nám, tak jako my jim, viděli v nás víly, gnómy, připisovali nám nadpřirozené schopnosti, říkali že jíme zlé děti, zatímco oni přes den spí. Zavřeli naši tenčící se populaci do konzervatoří, zakázali pytláctví, ale potají jedli naše kosti jako afrodisiaka.

Potom jejich civilizace padla. A 'my' to udělali. A tím 'my' nemyslím Nadaci. Tím 'my' myslím lidstvo.

Ten příběh je zmatečný. Lstivý lesní bůh údajně prokázal lidstvu službu, ukázal nám nástroje a jak je používat. Proč jsme to udělali, to nevíme. Možná nás lovili, možná jsme se prostě báli. Možná to bylo tím, že nás zahnali do kouta, ať už záměrně, nebo ne. Prostě nevíme jaká je pravda. Nějak jsme získali technologii SCP-1000 a s ní jsme provedli Scénář SK-Změna dominance, a tak se lidstvo stalo dominantním druhem na Zemi.

Vyhladili jsme 70% populace SCP-1000 za jediný den. Den Květin, tak tomu Děti Slunce říkali. Údajně ten den kvetly všechny květiny, zatímco naši nepřátelé umírali ve spánku. Potom jsme lovili zbytek. Ale zašli jsme dál, než jenom k zabíjení. Za pomocí několika dalších zařízení SCP-1000 jsme je přivedli k šílenství, dokonce i ty, co se skrývali mimo náš dosah. Uvěznili jsme je uvnitř jejich myslí, zablokovali jsme vyšší funkce a nechali jsme jejich těla, aby se o sebe starala, jako obyčejné opice. Vyvraždili jsme jejich živé stroje a spálili jejich zářivá města pomocí jejich biozbraní, které ničili vše na kal a prach, jež odvál vítr a smyl jarní déšť.

Nezanechali jsme žádné stopy. Ani v naší paměti. Otočili jsme jednu z těch zbraní na sebe, vymazali jsme všechno co jsme o SCP-1000 věděli a o největší civilizaci, jakou kdy naše planeta viděla. Pouze několik lidí se uchránilo tomuto efektu, ponechali si zakázané vědění, jenom pro jistotu. Ten zbytek se vrátil k lovu a sběračství, nebyli o nic chytřejší.

Což nás přivádí k dnešku.

O tomhle všem se dočtete v dokumentaci pro Úroveň 3, ale povím vám zkrácenou verzi: SCP-1000 nějak získávají zpět svou zapomenutou inteligenci a vědění. Možná je nikdy doopravdy neztratili. To nevíme.

Proto je stále stoupající počet "spatření Bigfoota" tak děsivý. Proto jsou pokusy o kontakt, jakkoliv nerozluštitelné ještě děsivější.

Ano. SCP-1000 jsou přesně jako my. Proto jsou tak nebezpeční. Vymazali jsme je ze své historie a paměti. Rozložili jsme jejich civilizaci a vyvraždili většinu jejich druhu. Jenom se sami sebe zeptejte: Kdyby dostali šanci, co víc by oni provedli nám?

Dodatek 1000-056-D: Jedinci SCP-1000 se pokusili několikrát kontaktovat Nadační personál. Většina těchto pokusů nebyla [DATA VYMAZÁNA] přeložena, avšak nedávné pokusy ukázaly, že jedinci SCP-1000 jsou schopni komunikovat Anglicky.

Záznam 1000-ad065-x1: Následující text je hrubý překlad pokusu SCP-1000 o komunikaci s Nadačními zaměstnanci dne ██/██/███ (viz Připnutá Dokumentace).

odpouštíme vám;
máte možnost teď, ne navždy;
pusťte nás zpět

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License