SCP-100
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-100

Třída Objektu: Euclid

1YBBZ.png

Vnější pohled na výlohu SCP-100

Speciální Zadržovací Procedury: Vnitřní část oploceného prostoru bude hlídána šesti (6) členy stráže, dva (2) další mají za úkol monitorovat vnější i vnitřní část skladiště a obytného domu při tříhodinovém směnném provozu. Jakékoliv neautorizované osoby, které budou přistiženy
v okolí SCP-100, budou před podáním amnestik vyslechnuty a následně propuštěny.

Tři (3) členové stráže budou setrvávat v průčelí SCP-100, střídání personálu probíhá každých
osm (8) hodin. Hlavní vchod musí být neustále zamčený, klíče jsou k dispozici pouze nezbytnému personálu. Vnější část výlohy nacházající se vně areálu bude označena cedulemi s nápisy "Soukromý pozemek" a "Zákaz vstupu" za účelem odradit řidiče od snahy zastavit v blízkosti SCP-100.

Jakékoliv konstrukce, které vytvoří SCP-100-1, musejí být z SCP-100 odstraněny a roztaveny,
s výjimkou SCP-100-2-A a SCP-100-2-B. Přestane-li SCP-100-1 spolupracovat, mohou být SCP-100-2-A a SCP-100-2-B z SCP-100 odstraněny do doby, než bude spolupráce obnovena.

Větší ze dvou (2) skladišť, jež se nacházejí v SCP-100, nyní slouží jako předsunuté výzkumné zařízení. Všechny objekty vytvořené SCP-100-1, s výjimkou SCP-100-2-A a SCP-100-2-B, mohou být využity pro výzkumné účely. Testy na SCP-100-1 mohou být prováděny jen s písemným souhlasem hlavního výzkumníka.

Popis: SCP-100 je opuštěné šrotiště, nacházející se 80 kilometrů od ████████ v Jižní Karolíně, známé jako "Jubilejní šrotiště Jamajčana Joea". Šrotiště pokrývá přibližně pět tisíc (5000) čtverečních metrů oploceného pozemku, zahrnuje dvě skladiště, výlohu a malou obytnou budovu, stejně jako nevyužitou půdu a skladovací prostory. V SCP-100 se nachází zhruba tisíc pět set (1500) sešrotovaných vozidel
i vozů v původním stavu a zhruba tisíc čtyři sta (1400) kilogramů směsného šrotu v odhadované hodnotě 110 000 Kč (€3,870).

Anomální vlastnosti SCP-100 se projevují skrze SCP-100-1 a jeho výtvory, včetně SCP-100-2-A
a SCP-100-2-B. Autonomie SCP-100-1 či jeho objektů je ztracena, překročí-li oplocenou hranici
SCP-100 a setrvávají v tomto stavu, dokud nejsou navráceny.

SCP-100-1 je autonomní, inteligentní, humanoidní konstrukt sestávající převážně z měděného potrubí, neizolovaných měděných drátů a hlinikových plechovek. SCP-100-1 postrádá schopnost psané či mluvené komunikace; nicméně je s to komunikovat za pomoci jednoduché znakové řeči. SCP-100-1 nejeví zájem
o konverzace, které se netýkají obchodu, z toho důvodu jsou od něj získané informace značně limitovány. SCP-100-1 má patrné řemeslné dovednosti, vykazuje schopnost práce s nástroji jako svářečkou, vrtáky
a motorovou pilou, stejně jako těžkými stroji, jakámi jsou auta, kompresory, a vysokozdvožné vozíky.

SCP-100-1 má schopnost vytvářet autonomní konstrukce podobné samo sobě s použitím materiálu dostupného na pozemku SCP-100. SCP-100-1 obvykle vytváří čtyři (4) specifická zvířata - leguány, krokodýly, želvy a plameňáky - SCP-100-1 nicméně v minulosti vytvořilo jiné druhy, jako například domácí mazlíčky. Pro udržení pořádku bylo SCP-100 umožněno si ponechat dva (2) objekty, označené SCP-100-2-A a SCP-100-2-B.

SCP-100-2-A a SCP-100-2-B jsou konstrukce, které zevrubně připomínají hmyz, o nichž se předpokládá, že byly vytvořeny SCP-100-1, jelikož obývaly SCP-100 již při jeho objevení. Na záda SCP-100-2-A
a SCP-100-2-B jsou přitaveny jmenovky "Paprsek" a "Beatrice", v tomto pořadí. Zdá se, že slouží jako společníci i ochránci SCP-100, jelikož hlídají prostor SCP-100 mimo přestávek, jež tvoří interakce mezi nimi a SCP-100-1.

SCP-100-1 patrně následuje jakýsi rituální cyklus, jeho činnosti se opakují na denní bázi.

  • Od 8:00 do 15:00 vchází SCP-100-1 do výlohy, kde tráví čas za pultem snahou smlouvat s lidmi přítomnými ve výloze. Z blíže neurčených příčin se SCP-100-1 během této doby příležitostně odebírá zpět na dvůr.
  • Od 15:00 do 16:00 tráví SCP-100-1 tráví čas s SCP-100-2-A a SCP-100-2-B, komunikují spolu pomocí neurčitých gest a posunků. Tyto vzájemné interakce sestávají z péči o zevnějšek, opravy a aktivity připomínající aport a hru na schovávanou.
  • Od 16:00 do 20:00 se SCP-100-1 věnuje různým úkonům, zahrnujícím kontrolu inventáře SCP-100, čištění a údržba nástrojů a těžkých strojů a úklid okolí budov nacházejících se v SCP-100.
  • Od 20:00 do 00:00 má SCP-100-1 volný čas, který tráví tvorbou nových konstrukcí, pobývání s SCP-100-2-A a SCP-100-2-B a hlídkování po SCP-100.
  • Od 00:00 do 8:00 tráví SCP-100-1 čas v obytném domě, kde tuto dobu tráví sezením u stolu.

V případě, že člověk vstoupí do výlohy SCP-100 ve stejnou dobu, kdy se za její pokladnou nachází SCP-100-1, se s ním SCP-100-1 pokusí smlouvat, k čemuž užívá řadu gest pro objasnění významu projevu. Ve většině případů se SCP-100-1 pokouší prodávat šrot, sochy vlastní tvorby či nabízet opravné služby, nicméně byly zaznamenány případy, kdy samo nakupovalo šrot. Navzdory tomu, že SCP-100-1 nedovede číst, ovládá základní aritmetiku, což je doloženo prodeji.

Průběh obchodních jednání, jež SCP-100-1 provádí, bývá do jisté míry nespravedlivý. SCP-100-1
v minulosti prokazatelně využilo poškozené váhy, kontaminovat šrot levnějšími kovy
a demonstrovalo pochopení pro sféru vlivu SCP-100, jelikož opakovaně prodávalo konstrukce, které ztratily své vlastnosti v momentu, kdy opustily SCP-100. Při snaze o konfrontaci se SCP-100-1 chovalo zmateně i netečně, vždy však významně poukázalo na nápis na stěně
s nápisem "Žádné reklamace, chlape!", což se stalo nezávisle na jeho emočním stavu.

SCP-100 bylo objeveno 9. 11. 1976 následně po zkoumání hlášení o podivných strojích pohybujících se na šrotišti. Tyto zvěsti byly zdiskreditovány jako urbanizované mýty, agent vyslaný Nadací byl pověřen funkcí výkonného majitele pozemku do doby, dokud by pod rouškou koupě objekdu neproběhly řádné zadržovací postupy. Podél původní hranice SCP-100 byl zbudován dřevěný plot, ve výloze byla nainstalována jednosměrná zrcadla a dálnice vedoucí poblíž obce █████████ zajišťuje přesměrování osobní dopravy.

Dodatek 100-A: Dle dostupných záznamů je objekt majetkem jistého "Josepha Duvala",
s poštovní doručovací adresou registrovanou na stejné jméno. Místní poskytovatelé služeb uvádějí, že platby byly pozastaveny tři (3) měsíce před akvizicí SCP-100, samotný objekt byl nalezen opuštěný
s výjimkou SCP-100-1, SCP-100-2-A, SCP-100-2-B a několika dalších konstrukcí podobných psům
a ptákům, které byly patrně dílem SCP-100-1. Počáteční průzkum budov odhalil, že obytný dům je prázdný, jediným pozůstatkem po původních obyvatelích byl vzkaz přilepený na dveře výlohy.
(viz Dokument 100-A)

Incident 100-A: 3. 6. 2005 vytvořilo SCP-100-1 humanoidní, autonomní konstrukci o výšce deseti (10) centimetrů, jednalo se o první incident svého druhu. V porovnání s ostatními byl tento objekt vytvořen se značnou péčí a obzvláštní pozorností věnovanou detailům, jež zahrnují rysy obličeje, jmenovku "J.J." přivařenou na zadní část, většinu konstrukce tvoří chirurgická ocel. SCP-100-1 objekt umístilo na pult ve výloze, odkud spolu zdánlivě komunikovaly matnými posunky. Po konfiskaci objektu strávilo SCP-100-1 usazeno v obytném domě deset (10) dní.

Dokument 100-A: Následující text je kopií vzkazu nalezeného při průzkumu SCP-100.

JSEM NA OBĚDĚ, OBRAŤTE SE NA ASISTENTA –J.J.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License