SCP-098-CS
hodnocení: +3+x
blank.png

Objekt #: SCP-098-CS

Třída Objektu: Keter

Úroveň Hrozby: Žlutá

Sekundární Úroveň Hrozby: Modrá

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-098-CS je zabezpečeno ve skleněném izolačním komplexu tvořeným ze dvou částí, odděleným filtrační deskou. První část má rozměry 50 cm x 40 cm x 50 cm, o tloušťce stěn 50mm. Přední část stěny je volně otevíratelná, zabezpečená jednoduchou pojistkou. Uvnitř je SCP-098-CS položeno na desce, která filtruje zbytkovou tekutinu do druhé části izolačního komplexu. Tekutina je následně separována od nečistot a dále využívána ve výzkumu. Samotný skleněný komplex nevyžaduje jiné bezpečností opatření.

První část komplexu vitrína1, musí být podrobena čištění alespoň jednou měsíčně. Druhá část komplexu odkapávač2, musí být podrobován vyprázdnění a čištění dvakrát denně.

Oblast-13CS je ve výzkumném Sektoru-9 nepřetržitě monitorována a je zaznamenávána zvuková stopa, kterou SCP-098-CS za sebou zanechává. Analýza prokázala, že se jedná o tiché nářky a vzlyky dospělého muže.

Popis: SCP-098-CS je pánský vysoký klobouk válcovitého tvaru. Vnější obal je poškozený a rýhy jsou zanesené usazeninami z místa nálezu. Vnitřní obal je z jemné rudé látky podobné sametu. Po obvodu je vedena hnědá stuha s poškozeným znakem na levé straně.

SCP-098-CS neustále vydává zvuk podobný nářkům či vzlykotu. Intenzita nářků se zvýší, pokud se k SCP-098-CS přiblíží subjekt do vzdálenosti 3 metrů.

Zbytková tekutina prochází neustálou analýzou, pro možnou odchylku od prvotních záznamů. Prvotní analýza prokázala, že se jedná z 90% o vodu a ve zbylých 10% je obsažena sůl se stopovými prvky biologického materiálu, dosud nespecifikovaným.3

Nářky nejsou posesivní či manipulativní, avšak všechny testovací subjekty pociťovaly zvýšený smutek. Jakmile SCP-098-CS zaujme jejich pozornost, vzlykot se změní na tiché nesrozumitelné nářky a prosby. Po delším vystavení SCP-098-CS, myšleno alespoň 15 minut, je subjekt schopný porozumět nářkům. Emoční stav subjektu klesá a doprovází nářky SCP-098-CS svými vlastními, které dále eskalují v hysterii. Poslední fází nastává těžká deprese, kde je subjekt mentálně labilní, v katastrofálních případech nestabilní a nebezpečný.

Jediná možnost jak "spatřit" SCP-098-CS, je vystavit testovaný subjekt SCP-098-CS alespoň na 60 minut, ale nesmí se nacházet ve stejné místnosti - jsou rozděleni mřížemi nebo sklem - tak, aby měl SCP-098-CS v zorném poli. Následně může být testovací subjekt vystaven různým vizím a přeludům, lidské postavě zahalené kouřem, která se snaží dostat "ven" z uzavřené místnosti, bušící a křičící přímo na testovaný subjekt. Tento úkaz je nahodilý a trvá vždy jen pár vteřin.

Subjekt ztrácí veškeré zábrany a bezmyšlenkovitě, bez rozkazu nebo žádosti SCP-098-CS či vedoucího výzkumníka, si nasadí SCP-098-CS. SCP-098-CS přebere vládu nad tělem subjektu, jehož mysl je ve stavu hibernace bez možného přístupu k myšlenkám subjektu.

SCP-098-CS se bez ohledu na tělo subjektu projevuje a hovoří o sobě jako o muži v pozdním středním věku s vybraným až archaickým stylem mluvy a gest, které bylo zařazeno do přelomu 18-19. století. Komunikace s posednutým subjektem je zpočátku strohá, nepřínosná a zavádějící. Vybraní výzkumníci, kteří se podílí na výslechu musí podstoupit kurz historie – okruh 18 a 19.století. Po dokončení kurzu jsou výsledky konverzace vítané, přínosné a smysluplné.

SCP-098-CS je vůči vyslýchajícímu i okolnímu personálu nekonfliktní, v určitých případech se chová lhostejně a arogantně. Pokud se mu nedostává určité pozornosti a úcty (minimální znalost 18. A 19. století), z tělesných otvorů posednutého objektu začne vylučovat krev. Pokud selže proces vyjednávání a uklidnění situace, se posednutý subjekt v čele s SCP-098-CS stává agresivním vůči personálu a prvotně zmrzačí tělo subjektu – počínaje rozdrcením zápěstí, paží a postupuje směrem dolů, dokud není tělo subjektu schopné sebemenšího pohybu.

Agresi SCP-098-CS lze zabránit pouze násilným přerušením kontaktu SCP-098-CS a subjektu. Následky po stržení SCP-098-CS ze subjektu mohou mít různé následky. Byly zaznamenány celkové paralýzy, otřes mozku, epileptický záchvat, ve dvou případech byla zaznamenána mozková mrtvice ve diparetické formě.

SCP-098-CS je schopné samo přerušit kontakt se subjektem tím, že sundá sebe samo. Následně se subjekt probudí a pociťuje hluboké deprese. Pokud nejsou regulovány a subjekt nepodstupuje psychologická vyšetření, může dojít k sebepoškozování nebo k sebevraždě.

Dodatečné: SCP-098-CS bylo prvotně nalezeno v roce 1890 ve sklepení londýnských činžovních domů. Truhla, ve které bylo SCP-098-CS uzamčeno, patřila [DATA UZAMČENA]. SCP-098-CS bylo následně převezeno do londýnského historického muzea, kde bylo zařazeno mezi výstavní exponáty. Během let setrvání SCP-098-CS personál muzea zaznamenal podobné nářky a vzlyky převážně v nočních hodinách a následný únik vody v expozičním sále z neznámého zdroje. Po █ letech bylo SCP-098-CS ukradeno a o █ let později znovu nalezeno v sutinách chudinské čtvrti Whitechaple.

Dodatek 098-CS-1: Analyzované záznamy zvukových stop prokázaly shodu mezi komunikací s SCP-098-CS a vyslechnutými testovanými subjekty. SCP-098-CS během svých nářků též vzlyká nad testovanými subjekty. Jsou podle SCP-098-CS malomocní, nezajímaví a nikdo z nich mu nedokáže pomoci.

Dodatek 098-CS-2: Testovaný subjekt D-[DATA UZAMČENA] vypověděl, že se s SCP-098-CS pokoušel o konverzaci, kterou nedokončil, protože upadl do hluboké deprese. Subjekt D-[DATA UZAMČENA] započal konverzaci opatrně a v mírumilovném tónu, a snažil se přimět SCP-098-CS k objasnění jeho stavu.

SCP-098-CS vypovědělo, spolu s nářky, že jej nikdo nechápe a nikdo mu nerozumí. Nechce být součástí exponátů, chce být volný nebo mrtvý. Konverzace byla ukončena šepotem "není to vlastně to samé?"

Dodatek 098-CS-3: Z předchozích konverzací bylo prokázáno, že SCP-098-CS má vyvinutou paměť, ve které si ukládá některé informace od svých posednutých subjektů. Ty zajímavé.

Dodatek 098-CS-4: SCP-098-CS má od testovacích subjektů částečný přehled o fungování vnitřních struktur Nadace. Nebylo dosud potvrzeno, odkud nebo od koho se mohlo SCP-098-CS dozvědět některé delikátní informace. Vedoucí výzkumník [DATA UZAMČENA] podstoupil slyšení ohledně úniku informací. Suspenze z výzkumu nebyla navržena.

Dodatek 098-CS-5: Proces mrzačení vždy následuje stejné schéma – pokud selže proces vyjednávání, aby ustalo násilné krvácení z tělesných otvorů, posednutý subjekt začne opakovače mlátit do nejbližší zdi, dokud se všechny kosti v levé paži nezlomí. Následně nastává minutová šance opětného vyjednávání, pokud i ten selže, SCP-098-CS zmrzačí druhou paži.

SCP-098-CS prokázalo určitou lítost ohledně zmrzačených subjektů, ale odmítá přijmout vinu. Tvrdí, že pro porozumění je třeba bolesti… A nikdo z přihlížejících neprojevil dostatečnou empatii.
Do charakteristiky SCP-098-CS byly přidány charakteristiky – stabilní až proměnná povaha, obscénnost, vynucování pozornosti, hněv a brutalita.

Dodatek 098-CS-6: SCP-098-CS skrz testovací subjekt D-[DATA UZAMČENA] prohlásilo, že touží po vyslyšení od toho, kdo úsměv neztrácí, u nohou dvoubarevné peří stále má a za dveřmi s číslem 96 je ukrytý.

Doktor Dinnský vyvrátil tvrzení, že někteří z testovaných subjektů došli k informacím ohledně SCP-096-CS. Vrchní výzkumník [DATA UZAMČENA] podstoupil výslech, kde byl zproštěn podezření z úniku tajných dokumentů.

Dodatek 098-CS-7: Stav SCP-098-CS a jeho vliv na posednuté subjekty se od střetu s SCP-096-CS zlepšili. SCP-098-CS, ústy posednutých subjektů, částečně spolupracuje a dožaduje se změny prostředí. Dle slov SCP-098-CS "Stěny jsou chladné a nepřívětivé. Podlaha je odporná z nekvalitního kamene. A kde je denní světlo? To jsem v podzemí? Chci lepší místo…"

Požadavek byl z části vyplněn. Do cely SCP-098-CS bylo přidáno několik rostlin, závěsů a ubrus přes stůl. Nářky SCP-098-CS se od okamžiku změny prostředí zmírnily.

Dodatek 098-CS-8: Testovací subjekt D-[DATA UZAMČENA] v kontaktu s SCP-098-CS byl podroben rozhovoru s výzkumníkem ██████. Subjekt byl vyzpovídán ohledně doby, kdy bylo SCP-098-CS, dle svých slov ještě člověkem.

Poté, co SCP-098-CS odmítlo další otázky, testovací subjekt D-[DATA UZAMČENA] přerušil kontakt s SCP-098-CS. O 15 hodin později byl testovací subjekt převezen na jednotku intenzivní péče. Bylo mu nalezeno krvácení do mozku.

Dodatek 098-CS-9: SCP-098-CS bylo až do odvolání uzamčeno ve své Oblasti a přístup k němu byl rázně omezen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License