SCP-097
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-097

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-097 je zadržováno na místě, na kterém bylo nalezeno, v Zóně-SCP-097. Celý pozemek je ohraničen 8 metrů vysokou betonovou zdí, na které se nachází ostnatý drát a bezpečnostní kamery. Satelitní snímky Zóny-SCP-097 musí být upraveny, aby zakryly existenci SCP-097.

Jakýkoliv růst rostlin mimo zadržovací oblast, které s největší pravděpodobností pocházejí z tohoto SCP, musí být okamžitě zastaven za pomoci vroucí slané vody, či spálením. Veškeré abnormální chování musí být okamžitě nahlášeno Doktoru Bridgi do deseti minut od výskytu. Pokud jakýkoliv personál zažije halucinace či sny jakkoliv se týkající tohoto SCP, musí kontaktovat Doktora Bridge a dohodnout se na léčbě.

Místa nacházející se kolem SCP-097, přesněji [VYMAZÁNO], musí být monitorovány od prvního dubna do prvního listopadu kvůli případným ovlivněným obyvatelům. Zdravotní zařízení jakkoliv léčící spánkové poruchy musí být monitorovány kvůli případnému vlivu SCP-097. Civilisté mladší 16 let nalezeni blíže jak jeden kilometr čtvereční od Zóny-SCP-097 musí být odvezeni a amnestikováni amnestiky Třídy-B předtím, než budou odvezeni domů či do nejbližší policejní stanice. Personál, který má na starosti odvážení civilistů, musí předejít jakémukoliv veřejnému odhalení a každý Agent musí mít připravený krycí příběh, pokud by při převozu potkal další civilisty. Viz Zaměstnanci Úrovně 3 pro více detailů.

Ráno po noci, kdy teplota poprvé za rok klesne pod nulu, musí dvacet pět agentů vybavených zahradnickým nářadím vstoupit do SCP-097 a zbavit se jakýchkoliv rostlin kolem oblasti. Tento proces nesmí pokračovat po soumraku.

Popis: SCP-097 je deset akrů velká oblast ve státu [VYMAZÁNO] na středozápadě Spojených států amerických. Jedná se o opuštěné [VYMAZÁNO] výroční trhy roku 1969 zabírající přibližně 2,3 km2 oblasti. Struktury uvnitř SCP oblasti jsou silně poškozené, jak se dá očekávat vzhledem k věku a okolnímu prostředí.

Ve středu SCP-097 stojí rozpadlý GMC pickup 1956, jehož velká část je rozdrcena pod obří dýní neznámého podtypu, dále SCP-097-1. SCP-097-1 je v nejširším bodu přibližně 7.4 metrů vysoké a 8.1 metrů široké. Odhaduje se, že SCP-097-1 váží přibližně 15 000 kilogramů. Tato dýně si zachovává téměř kulatý tvar, ačkoliv vzhledem k její váze by se měla propadnout.

Zbývající část SCP-097 (přibližně 2 km2) je pokryta mnoha různými druhy dýní několika podtypů, z čehož kolem sedmdesáti bylo identifikováno a zbytek nebyl dosud znám. Mnoho z těchto dýní prokázalo schopnost růst do obřích velikostí, přičemž jejich průměrná odhadovaná váha je kolem 250 kilogramů. Tyto dýně i s dalšími rostlinami rostou v, na a kolem struktur z výročního trhu roku 1969 a dohromady vytváří bludiště. Průměrná výška zdí tohoto bludiště uvnitř SCP-097 je 1.6 metrů, avšak ta se může rok od roku lišit.

Mezi dubnem a listopadem každého roku vytvořilo SCP-097 mnoho anomálních fenoménů od mírných až po velmi agresivní. Dosud bylo v SCP-097 silně zraněno sedmnáct agentů a osm jich zemřelo. Viz Záznam Události SCP-097 pro přehledný seznam zaznamenaných úkazů.

Dodatek - Historická Poznámka: Před postavením zdi kolem SCP-097 byly pozorovány instance, které dnes nazýváme SCP-2171-1, jak tvoří fragmenty "zdí" a v jeden moment, i téměř kompletní kruh kolem SCP-097. Tato aktivita ustala hned po dostavění zdi. Důvod pro tuto aktivitu je v tuto chvíli neznámý.

Efekty SCP-097 na děti: Mimo efekty zapsané v Záznamu Události SCP-097 vysílalo SCP-097-1 nedetekovatelný signál mířený na děti v blízké oblasti. "Dětmi" se rozumí veškeré osoby mladší 8 10 let.

  • Počínaje prvním dubnem mohou být děti v blízké oblasti kolem SCP-097 zasaženy náměsíčností. Ovlivněné děti se začnou pohybovat po jejich domovech a stát před zavřenými dveřmi po dobu několika sekund, než se přesunou k dalším nejbližším dveřím, poté jsou znovu do postele. Zprvu se toto chování objevuje pouze jednou týdně a děti chodí pouze ke dveřím v jednom patře. Náměsíčnost se poté stane častější a v půlce srpna se projevuje již každou noc. Pokud jsou ovlivněné děti probuzeny, začnou křičet po dobu několika sekund, než se projeví jejich zmatení. Pokud je dítě takto probuzeno, jakékoliv efekty ustanou a dítě již nebude dále ovlivňováno SCP-097.
  • Po dobu dvou až tří měsíců se tyto případy budou stávat častěji a ovlivněné osoby budou chodit ke všem dveřím uvnitř jejich domova, a to i k těm v okolí, jako jsou garáže, dveře do auta a branky, postupně taktéž budou navštěvovat i dveře u sousedních domů. Počínaje zářím budou ovlivněné děti, které nebyly po celou dobu probuzeny, zůstávat venku až do svítání, načež budou ležet na pozemku poblíž jejich domu a znovu upadnou do REM spánku. Ovlivněné děti si mohou vzpomenout na sny zahrnující podzimní aktivity.
  • Mezi prvním zářím a prvním listopadem začnou ovlivněné děti během náměsíčnosti namísto předešlých aktivit kráčet přímo k SCP-097, pokud tedy nebyly při předešlých událostech probuzeny. Půjdou přes pole a po vedlejších cestách, aby se přiblížili k SCP-097. Okolní lokace se skládají především z neobydlených oblastí vlastněných Nadací, aby byla zařízena nepřerušená cesta. Když ovlivněné dítě dorazí k SCP-097, usadí se před SCP-097-1 a začne zpívat nerozpoznatelnou píseň, zatímco kolem začne hrát hudba. Ačkoliv bylo zaznamenáno několik různých nástrojů, jednoduché bubínky a flétny jsou nejčastější.
  • Po několika minutách vyjdou dětsky vypadající entity z okolních travin či větších dýní v SCP-097. Tyto děti na sobě mají oblečení, ve kterém byly naposledy spatřeni, povětšinou jsou oblečeny v pyžamech. Mnoho z těchto entit odpovídá popisu dětí ztracených v SCP-097.
  • Entity obklopí zpívající dítě, tančí a zpívají v kruhu, dokud SCP-097-1 nezačne slabě zářit. Ovlivněné dítě se poté probudí obvykle vyděšené a po jakékoliv vokalizaci jej entity obklopí a zabijí. Metody se různí, avšak nejčastější je roztrhání či uškrcení. V tuto chvíli již není entity možné zastavit, ať už kvůli náhodnému rozbití vybavení, nemožnosti se dotknout subjektu či agresivitě ze strany SCP-097.
  • Po smrti ovlivněného dítěte se SCP-097-1 otevře a entity do něj hodí jeho pozůstatky, načež samy do objektu vstoupí. SCP-097-1 se poté zavře a hudba ustane.

Před postavením zdi kolem oblasti bylo v SCP-097 ztraceno nejméně ██ dětí ve věku mezi 3 a 10 lety. Viz Záznam Události SCP-097 pro dosavadní příklady chování SCP-097.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License