SCP-096-CS
hodnocení: +9+x
blank.png

Objekt #: SCP-096-CS

Třida Objektu: Euclid

Úroveň Hrozby: Červená

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-096-CS je momentálně drženo v zadržovací cele se speciální zvýšenou ostrahou v uzavřené Oblasti-13CS, ve výzkumném Sektoru-03. Před pokusem o přepravu vybraný výzkumník podstoupit rozhovor s SCP-096-CS, a tím mohla být sjednána ústní dohoda o šetrné manipulaci během zabezpečovací procedury. Pokud je to možné, přeprava SCP-096-CS je minimální.

Přeprava musí probíhat v absolutní tmě a v doprovodu vysokofrekvenčního tónu. Během přepravy musí být SCP-096-CS zabezpečeno v modifikovaném humanoidním postroji kategorie II verze b.1

SCP-096-CS dalo jasný požadavek během prvního pokusu o komunikaci. Požadavky byly následující: ██████, ████████████,████████████,████,████████, ████,██████,████,██,████,████.2Do doby než bylo požadavku vyhověno, SCP-096-CS bylo nekomunikativní, odmítalo stravu nebo jakékoliv vyšetření. Při pokusu o kontakt byli zaměstnanci Nadace vystaveni neznámé síle, jelikož během odchodu ze zadržovací místnosti #████-██████-█ byli plní blažených emocí nebo na pokraji psychického zhroucení3 (viz dodatek 096-CS-02).

Požadavek se shodoval se zaměstnancem #████-████-████-█, doktor [DATA UZAMČENA]. Po udělení vyšetřujícího byl s SCP-096-CS navázán přátelský kontakt, anomálie v chování nebyly doposud zaznamenány (viz dodatek 096-CS-03).

Během výzkumu SCP-096-CS dalo nový požadavek. Žádalo o atlas světa s co možná největším množstvím obrázků krajiny, zvěře, techniky. Požadavek byl odsouhlasen a SCP-096-CS má v zadržovací místnosti #████-████-█ k dispozici následující knihy - ISBN: 9780521620628, ISBN: 9781426213540, ISBN: 9788026411765 a ISBN: 9788087506912. Všechny byly schváleny výběrovou radou Nadace dle protokolu EzP-01.32/20X - §122.

Aktualizace stavu: Všechny čtyři knihy uvedené výše jsou stále v perfektním stavu. Bez příslušných kamerových záznamů by se mohlo zdát, že s knihami nebylo nikterak manipulováno. SCP-096-CS si je dokola prohlíží, čte, dlouze zkoumá všechny ilustrace, naznačilo známky fascinace nad růzností papíru využitého pro tisk jednotlivých knih.

Popis: SCP-096-CS je humanoidní existence, dosahující výšky 179 centimetrů, váha přibližně 72 kilogramů. Podoba SCP-096-CS je totožná s vyspělým mladým jedincem lidské rasy – tmavé delší vlasy, po straně visící pramen vlasů spletený do copu a uvázán černým korálkem perlou4. Oděv SCP-096-CS se skládá z bílé slabé tógy neznámého materiálu, sepnutou decentní lesklou sponou ve tvaru Harpago chiragra5, odhalující levé rameno. Ač bylo SCP-096-CS nalezeno bosé, chodidla jsou hladká, jako by na nich nikdy nestálo.

Ze zad6 SCP-096-CS vyrůstají dvě kostěná křídla bez známek opeření v celkovém rozpětí dosahující 3 metrů. Kostra má částečné rýhy a konce jsou zaostřené.

SCP-096-CS je na první pohled normálně vypadající zdravý muž. Má velké světlé oči, na tváři má permanentní jemný úsměv a během každé konverzace se k vyslýchajícímu otáčí celým tělem. Během konverzace se kolem vyslýchajícího zaměstnance stahují kostěná křídla, jakoby jej chtěla obejmout. Děje se tak pouze, když SCP-096-CS stojí v blízkosti zaměstnance přibližně 2 metry.

SCP-096-CS má přehled nad všemi jazyky světa, moderními či vymřelými. Má vysokou znalost historie lidské rasy a jeho nejoblíbenějším tématem pro diskuzi jsou veškeré sladké a slané vodní toky. Doposud SCP-096-CS vede konverzace s doktorem [DATA UZAMČENA], které probíhají v neutrálním až přátelském styku. Žádný konflikt nebyl zaznamenán. (viz dodatek 096-CS-04)

Poznámka 096-CS.01 - Bylo zavedeno bezpečnostní opatření dle protokolu EzP-01.32/18X - §4, kdy jsou kotníky SCP-096-CS připoutány k židli, která je zabetonovaná k zemi a mezi SCP-096-CS a vyslýchajícím je dvoumetrový stůl. Křídla musí být roztažena do maximálního možného rozpětí a pohyb musí být maximálně omezen.

SCP-096-CS tvrdí, že bylo vyhnáno z království a bylo předurčené k sestupu. Jako první vzpomínky po sestupu si vybavuje zahradu plnou zpustošených rostlin a stromů. Půda byla vlhká a ve vzduchu byla cítit voda. Když nalezlo cestu ze zahrady, ocitlo se na poušti bez známek života. Pouští, stejně tak jako zahradou, prošla voda, jelikož i písek byl velmi vlhký. Jediné, co mohlo následovat, byla síla větru. Až po následných výměnách hvězd na obloze konečně nalezlo první živou bytost. SCP-096-CS cítilo nutkavou potřebu komunikace s živými bytostmi a předat jejím duším radost a blaho. A vždy jej cesta vedla tam, kde nejčernější a nejtemnější myšlenky ony zajímavé lidské bytosti měly.


Dodatek 096-CS-01: První střet

SCP-096-CS bylo poprvé spatřeno na ostrově ██████, v době sopečné erupce v nebezpečné zóně. Pozorovalo situaci, podle svědků, s úsměvem a s černými perutěmi. Když erupce sopky dozněla, láva zchladla, a prach ustal, SCP-096-CS sestoupilo ze zbytku zříceniny a prošlo se po žhavé hornině přes celou zničenou oblast. Přeživší konstatovali, že po celou dobu chůze nebylo na jeho tváři patrná bolest, jen nevinný úsměv. Skutečná otázka nastala, když během střetu s Mobilní zásahovou jednotkou, černé perutě jedna po druhé začaly opadat.

[ZÁZNAM BĚHEM ZADRŽOVACÍ PROCEDURY]

SCP-096-CS: Pánové… Byl jsem v očekávání, že-

Člen Mobilní zásahové jednotky, dále pak Člen MZJ: (Sestaví se do obranné pozice a nabijí zbraně. Do popředí vstupuje vedoucí oddílu, bez zbraně).

SCP-096-CS: Ano, očekával jsem Vás ███ ██████.

Vedoucí Člen MZJ: Mluvíte mou řečí. Znáte mé jméno…

SCP-096-CS: Naší řečí. Prosím, konejte své zadržovací procedury. Nebudu klást odpor.

Vedoucí Člen MZJ: Jak ti můžu důvěřovat?

SCP-096-CS: Musíte. Nemáte na výběr. Vy víte, že je to tak správně.

Vedoucí Člen MZJ: (Vydá povel k zadržení.)

SCP-096-CS: (Neklade odpor, a neztrácí svůj úsměv.) Naše setkání se blíží…

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 096-CS-02: Pokusy o komunikaci

POKUS A [Kamerový záznam ze zadržovací místnosti #████-████-█]

Poznámka: Kamerový záznam byl během archivace porušen. Kvalita byla poškozena spolu se zvukem.

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU] ČAS ██:██:██

(SCP-096-CS sedí klidně, ruce má v klíně, kostnatá křídla se částečně dotýkají podlahy)

Teplota místnosti: 23˚C, tlak: normální

(Do místnosti vstoupí zaměstnanec Nadace. Usadí se na volnou židli. Položí desky a hledí na SCP-096-CS.)

Teplota místnosti: 23˚C, tlak: normální, obraz po stranách zrní

(Vyslýchající pokládá základní otázky, SCP-096-CS sedí klidně, neodpovídá. Vyslýchající se dotazuje dál. SCP-096-CS pozvedne hlavu a pohlédne vyslýchajícímu do očí.)

Teplota místnosti: 20˚C, tlak: normální

(SCP-096-CS nakloní hlavu ke straně, položí obě ruce na stůl dlaněmi dolů.)

Teplota místnosti: 15˚C, tlak normální, obraz se třese.

(Vyslýchající prudce vstane ze židle, ruce se mu třesou, SCP-096-CS pohledné do bezpečnostní kamery.)

Obraz přerušen. Teplota místnosti 10˚C, tlak nízký

(Následují tři snímky ve velmi špatné kvalitě: SCP-096-CS stojí naproti vyslýchajícímu; SCP-096-CS a vyslýchající jsou v těsné blízkosti, kostěná křídla zakrývají tři čtvrtiny obrazu; SCP-096-CS a vyslýchající sedí zpátky na svých místech.)

Obraz obnoven. Teplota místnosti 13˚C, tlak normální
[KONEC ZÁZNAMU]

POKUS B [Zvukový záznam]

Poznámka - Pouze zvuk, obraz nevratně poškozen.

(Otevřou se bezpečnostní dveře, někdo vstoupí.)

Muž 1: SCP-096-CS, máme rozkaz k zadržení.

Muž 2: Budeš přesunut do testovací místnosti #████-████-█.

Muž 1: Neklaď odpor. Máme povoleno využít zadržovací prostředky II.třídy.

SCP-096-CS: 45 dní. Žádný odpočinek, žádná radost, tolik stresu, mnoho trestů.

Muž 1: Doporučuji mlčet!

Muž 2: Jak víš, že-

SCP-096-CS: Zasloužíte si odpočinek, zasloužíte si odměnu… Nemám pravdu?

Muž 1: C-Cítím se unavený…

Muž 2: Chci vidět svou holčičku… Měla teďka narozeniny…

SCP-096-CS: Jste hodná a poslušná stvoření, plníte rozkazy a vlastního štěstí se vám nedopřeje. Tvůj bratr ████ se o tebe strachuje…

Muž 1: ████… Slíbil jsem mu zavolat…

SCP-096-CS: A ty, můj milý… Tvá žena ████ a dcera ████, těší se, až konečně vrátíš domů. Chystají bohatou večeři.

SCP-096-CS: Běžte a dopřejte si svou odměnu. Běžte za svým štěstím.

Muž 1 & Muž 2 (Beze slov odchází, bezpečností dveře se uzamknou.)

[KONEC ZÁZNAMU]

POKUS C [Lékařská zpráva]

Pacient: [DATA UZAMČENA]

ID: #████-████-████-█

Vyšetřující lékař: Dr. Theodore Shepard

Datum vyšetření: ██/███/20██

Pacient byl převezen na lůžko, ke kterému musel být připoután. Byl velmi agresivní, musel být umlčen roubíkem, aby si neponičil zubní sklovinu nebo aby si neukousl jazyk. Byly podány nitrožilně sedativa I. kategorie. Pacient se po 10 minutách uklidnil. Roubík byl odebrán. Tělesná teplota dosahovala 31˚C. Tlak byl zvýšený, ale pomalu klesal. Poté, co sedativa vyprchala, pacient začal mumlat nesmyslná slova a stále se snažil dostat se z pout. Přemohla jej vlna paniky, srdeční tep rychle vzrostl. Dokázal jsem zapsat několik málo slov: strach, hnízdo, výbuch, zlomit. Zvýšili jsme dávku sedativ. Pacientův organismus byl kompletně utlumen. Nesrozumitelná mluva ustala. Pacientův stav byl pozorován až do jeho probuzení. Pacient má patrné výpadky paměti. Na doporučení byl uvolněn ze služby na dobu neurčitou a zůstává na pozorování.


Dodatek 096-CS-03: První komunikace

Následuje první nesestříhaný záznam doktora [DATA UZAMČENA] a SCP-096-CS

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr.████: (Vstoupí do místnosti. Rozhlédne se a upřeně zírá na SCP-096-CS.) Jmenuji se doktor ████████. Byl jsem převelen samotnou Radou O5. Doufám, že neskončím jako slintající zelenina.

SCP-096-CS: Nechť blaho provází tvé skutky a tvá práce poznatky ti přinese, příteli.

Dr.████: (Usadí se naproti SCP-096-CS.) Nejsem tvůj přítel, jsem tvůj vyslýchající, kterého sis vyžádal. Vskutku, benevolentní přístup. Na druhou stranu, ze záznamů, které mi byly poskytnuty…(listuje ve svých spisech)… Nemáš rádo lidskou rasu.

SCP-096-CS: (Usměje se) Naopak! Jsem fascinován. Jste nevyzpytatelná stvoření. Nepřestávám se udivovat vašim myšlenkovým pochodům.

Dr.████: Vážně? A i přes tvůj zájem jsi z těch čtyř nešťastníků udělal slintající zeleninu? To ti přišlo fascinující?!

SCP-096-CS: Váš výběr slov je vskutku neobvyklý. Co ve vašem mateřském jazyce znamená pojem "slintající zelenina"?

Dr.████: Hrabal ses jim v myšlenkách a pak dělali, co jsi jim nařídilo. Skončili na jednotkách intenzivní péče!

SCP-096-CS: Ale, ale. Doktore. Neudělal jsem nic, co by jim mělo ublížit. Ba naopak. Toužili po blaženosti, toužili po odpočinku, toužili po slasti, toužili po lásce. Ukázal jsem jim, že si ve svém krátkém životě musí dopřát radosti a rozkoše, aniž by se za to měli stydět. Jenom jsem jim pomohl.

Dr.████: Mne taky tímto způsobem pomůžeš?

SCP-096-CS: Vám není třeba pomáhat, doktore. Vaše touhy jsou v harmonii. Není třeba mé pomoci. Proto jste zde…

Dr.████: (Poklepe do stolu.) Zde? Protože mi nemůžeš pomoci?

SCP-096-CS: Dokonalosti již nelze přilepšit, vy však můžete pomoci mě…

Dr.████: Proč bych ti měl pomoci?

SCP-096-CS: Protože se to tak stane. Stejně tak vám spustí alarm oznamující vám čas pro aplikování vodního roztoku do levého oka. Stejně tak otočíte list, na kterém bude vzkaz od doktorky Pressleyové, abyste se po výslechu dostavil na vyšetření. A stejně tak na mě budete hledět s více než širokým úsměvem.

Dr.████: (Nevěřícně zakroutí hlavou, založí ruce na prsou a zhluboka se nadechne. Levá ruka jej zabrní. Alarm, "je čas na kapky do očí.")

SCP-096-CS: Ty jsi mi to ale zajímavá existence.

Dr.████: (S třesoucí se rukou sáhne do náprsní kapsy, vytáhne kapky do očí a třemi kapkami si vypláchne levé oko. Bez rozmyslu otočí list ve svých deskách. Vzkaz na žlutém papírku "Po výslechu se dostavte na vyšetření, Pressleyová K.")

SCP-096-CS: (Mlčí)

Dr.████: (Maniakálně se usměje) Ty jsi mi to ale zajímavá existence…

[KONEC ZÁZNAMU]


Dodatek 096-CS-04: Konflikt

Následuje záznam prvního konfliktu z pozorovací místnosti #████-████-█

[ZAČÁTEK ZÁZNAMU]

Dr.████: (Mlčí a upřeně nahlíží do svých desek.)

SCP-096-CS: Co vás trápí, doktore?

Dr.████: (Stále hledí do spisů.) Nechal jsem si doma oběd a v kantýně nemají nic zajímavého.

SCP-096-CS: Tomu místu bych se na vašem místě pro dnešek vyhnul.

Dr.████: Tak mám aspoň horoskop na dnešní den. K věci. Tvoje křídla.

SCP-096-CS: Líbí se vám?

Dr.████: To peří. Před 96 hodinami jsi žádné nemělo.

SCP-096-CS: Čas přeci plyne stále dál. Vše se posouvá dopředu. Vývoj nelze zastavit.

Dr.████: Podle prvotního záznamu svědci uvedli, že jsi mělo černé peří.

SCP-096-CS: Ano. V přítomnosti zkázy…

Dr.████: A potom ti odpadlo. Proč?

SCP-096-CS: Není přeci třeba symbolu zkázy, když došla svému konci.

Dr.████: Sopka vybuchla a srovnala město se zemí.

SCP-096-CS: A žádný zázrak se v místech neuskutečnil…

Dr.████: Takže černé peří značí předzvěst zkázy a neštěstí (píše do desek a dlouze se zahledí na nyní bílé perutě) a bílé tedy…

SCP-096-CS: Ano, zázrak.

Dr.████: Zázrak-přestaň za mě dokončovat myšlenky!

SCP-096-CS: (S úsměvem mlčí)

Dr.████: (Povzdechne si) Co za zázrak se právě odehrává?

SCP-096-CS: (Roztáhne křídla a obejme jimi doktora. Zamezí mu v útěku) Vaše Nadace objevila █████████████████.

Dr.████: C-Co to děláš? P-Přestaň! Je mi chladno!

SCP-096-CS: Chci vám poblahopřát. Vaše úsilí vám přineslo dlouho toužené ovoce. Užijte si svou odměnu (bílé perutě jedna po druhé opadávají).

Dr.████: (Upadne do kómatu)

[KONEC ZÁZNAMU]

Doteky černých perutí

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License