SCP-096
hodnocení: +11+x
blank.png

Objekt #: SCP-096

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-096 musí být neustále zadržováno ve své cele, vzduchotěsné ocelové krychli 5 m x 5 m x 5 m. Jednou za týden je třeba provést prohlídku, kvůli škvírám, nebo dírám. V cele SCP-096 nesmí být žádný kamerový systém, nebo optická zařízení. Bezpečnostní personál použije předem nainstalované tlakové senzory a laserové detektory, aby se ujistili, že SCP-096 je ve své cele.

Jakékoliv fotky, videa, nebo nahrávky o podobě SCP-096 jsou striktně zakázány, bez souhlasu od Dr. ███ a O5-█.

Popis: SCP-096 je humanoidní stvoření přibližně 2.38 metru vysoké. Subjekt vykazuje velmi málo svalstva a předběžná analýza tělní hmoty naznačuje mírné podvyživení. Horní končetiny jsou hrubě mimo proporci ke zbytku těla, každá má přibližně 1.5 metru. Kůže je většinou úplně bez pigmentu, neukazuje žádné známky ochlupení.

Čelist SCP-096 se může otevřít čtyřikrát (4) tolik, jako čelist průměrného člověka. Další části obličeje zůstávají stejné jako u člověka, kromě očí, které rovněž nemají žádnou pigmentaci. Není jisté, zda je SCP-096 slepé, nebo ne. Nevykazuje žádné známky vyšších mozkových funkcí a není považováno za inteligentní.

SCP-096 je normálně extrémně poslušné, tlakové senzory uvnitř jeho cely indikují, že většinu dne tráví obcházením východní stěny. Avšak, pokud někdo spatří obličej SCP-096, ať už přímo, přes video nahrávku, nebo i fotografii, vstoupí SCP-096 do fáze značné emoční úzkosti. SCP-096 si zakryje obličej dlaněmi a začne křičet, brečet a nesrozumitelně mumlat. Přibližně po jedné (1), až dvou (2) minutách po prvním spatření se SCP-096 rozběhne za osobou, jež viděla jeho obličej (jež bude od tohoto bodu označován jako SCP-096-1).

Zaznamenané rychlosti se pohybovaly od třiceti pěti (35) km/h po ███ km/h a zdá se, že závisí na vzdálenosti od SCP-096-1. V tuto chvíli neexistuje známý materiál, nebo metoda, která by zastavila SCP-096. Skutečná pozice SCP-096-1 nijak neovlivní odpověď SCP-096; zdá se, že přesně ví, kde se SCP-096-1 nachází. Poznámka: Tato reakce se neukazuje, když jsou viděna umělecká vyobrazení (viz Dokument 096-1) .

Poté co SCP-096 dorazí na místo pobytu SCP-096-1, zabije jej a [DATA VYMAZÁNA]. 100% případů nezanechalo žádné stopy po SCP-096-1. SCP-096 si poté sedne na několik minut a opět se stane neškodným. Poté se pokusí vrátit do svého přirozeného prostředí, [DATA VYMAZÁNA].

Kvůli možnosti hromadné řetězové reakce, včetně prozrazení Nadace a velké ztráty civilních životů, je opětovné zabezpečení subjektu prioritou Alfa.

Dr. ███ rovněž navrhl petici, pro okamžitou terminaci SCP-096 (viz Rozhovor 096-1). Příkaz čeká na schválení. Terminační příkaz byl schválen a bude vynesen Dr. ███ dne [DATA VYMAZÁNA] viz Incident 096-1-A.


Zvukový záznam z Rozhovoru 096-1:

Vedoucí rozhovoru: Dr. ███
Vyslýchaný: Kapitán (mimo službu) █████████, bývalý komandér Zajišťovacího týmu Zulu 9-A
Zajišťovací Incident #096-1-A

<Začátek Záznamu>

[████████ ████████ Čas, Výzkumná Zóna-██]

Kapit. █████████: Vždycky je to na prd, když dostanete První Zajišťovací službu. Nemáte ponětí čeho je ta věc schopná, kromě pár naškrábanejch informací od techniků v terénu a máte vůbec kliku, když vám řeknou všechno. Řekli nám, abychom ho "dali do tašky a odvedli." Neřekli nám nic o nekoukání se na tu pitomou věc.

Dr. ███: Mohl byste prosím popsat onu misi?

Kapit. █████████: Jo, pardon. Měli jsme dvě helikoptéry, jednu s mým týmem a jednu záložní s týmem Zulu 9-B a Dr. ██████. Zahlédli jsme cíl asi dvě stě metrů na sever od naší hlídkové cesty. Hádám, že k nám nebyl otočený předem, jinak by nás dostal už tam.

Dr. ███: Váš záznam tvrdí, že SCP-096 nereagoval na zimu? Bylo -██o C.

Kapit. █████████: Vlastně bylo -██. A ano, cíl byl úplně nahý a vůbec se neklepal. Každopádně jsme přistáli, došli jsme k cíli a Desátník ██ se připravil k nasazení pytle. V tu chvíli zavolal Dr. ██████. Otočil jsem se, abych odpověděl a to mě zachránilo. Cíl se musel otočit a celá jednotka ho viděla.

Dr. ███: Tehdy SCP-096 vstoupilo do rozrušeného emočního stavu?

Kapit. █████████: Jo. [Vyslýchaný na chvíli utichne, než začne znovu] Pardon. Vlezla na mě na chvíli truchlivá

Dr. ███: To je v pořádku.

Kapit. █████████: Jo. No, já nikdy jeho ksicht neviděl. Moje jednotka jo a zaplatili za to životem.

Dr. ███: Můžete to prosím popsat trochu podrobněji?

Kapit. █████████: [Pauza] Jo, jo. Začalo to na nás ječet a brečet. Neznělo to ale jako zvíře, zněl přesně jako člověk. Kurva znepokojivý. [Další pauza] Začali jsme střílet, když zvednul Desátníka ██ a utrhnul mu nohu. Bože, křičel o pomoc… kurva. K…každopádně, stříleli jsme na cíl, salvu za salvou. Nedělalo to ani hovno. Skoro jsem se poblil když ho to začlo [DATA VYMAZÁNA].

Dr. ███: To jste přikázal použití [Šustění papíru] AT-4 HEDT?

Kapit. █████████: Je to protitanková zbraň. Nosili jsme jí sebou od té doby, co uteklo SCP-███. Viděl jsem jak se ta zbraň prokousává skrz tanky jako by byly z papíru. Cíli to udělalo to samé.

Dr. ███: SCP-096 utrpělo silné poškození?

Kapit. █████████: Ani to s ním nehlo. Pokračoval v trhání mojí jednotky, i když mu chyběla půlka trupu. [Prstem ukáže velký kruh na sobě.]

Dr. ███: Ale bylo poškozeno?

Kapit. █████████: Jestli mu to vadilo, nedával to najevo. Musel přijít o všechny orgány, o všechnu krev, ale bylo mu to jedno. Jeho kosti byly ale pořád na místě. Pokračoval v zabíjení.

Dr. ███: Takže žádné skutečné strukturní poškození. Kolikrát byste řekl, že jste na SCP-096 vystřelili?

Kapit. █████████: Aspoň? Tisíckrát. Náš dělostřelec na to pálil ze své GAU-19 alespoň dvacet sekund. Dvacet zasranejch sekund. To je šest set kulek ráže .50 nasranejch do tý věci. Ale stejně tak jsme na ní mohli plivat.

Dr. ███: To dorazil tým Zulu 9-B?

Kapit. █████████: Jo a moje jednotka už nebyla. Zulu 9-B se podařilo dát mu pytel na hlavu a on si prostě sednul na zem. Dostali jsme ho do helikoptéry a potom sem. Netuším jak je možný, že jsem nikdy nezahlédnul jeho ksicht. Možná si Bůh, nebo Budha, nebo co myslelo, že mám žít. Sráč jeden.

Dr. ███: Máme tady umělecké ztvárnění obličeje SCP-096. Chtěl byste se podívat?

Kapit. █████████: [Pauza] Víte co, potom co jsem slyšel tu věc řvát a slyšel řvát svý chlapy, nemyslím si že tý věci chci dát obličej. Ne. Prostě… ne.

Dr. ███: Dobrá, pak jsme tady skončili. Díky Kapitáne.

[Zvuky posunutí židlí, kroky opouštějící místnost. Potvrzeno, že Kapitán (mimo službu) █████████ opustil Výslechovou Místnost 22.]

Dr. ███: Nechte na záznamu, že formálně žádám o terminaci SCP-096, jak to jenom půjde.

<Konec Záznamu>

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License