SCP-094-CS
hodnocení: +6+x
blank.png

Objekt #: SCP-094-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-094-CS nelze uskladnit. Po fyzickém kontaktu osoby uhoří. SCP-094-CS je neustále hlídáno na místě výskytu čtyřmi (4) pracovníky Mobilní Úderné Jednotky [DATA VYMAZÁNA] vybavené útočnou puškou MP5. Střídání Mobilních Úderných Jednotek je po 12 hodinách.

Popis:

SCP-094-CS je jeskynní komplex o rozloze 92km2, poblíž vesnice [DATA VYMAZÁNA] v jihovýchodní části Islandu. Vchod do jeskyně zdobí dvě skoro rozpadlé kamenné sochy, pravděpodobně severských bohů Ódina a Thora. Sochy jsou v tak dezolátním stavu, že je historici nedokáží identifikovat přesně. Jeskynní komplex tvoří celkem 25 dómů.
Hlavní dóm má jako jediný vícero vstupů, jeden hlavní ze severu a tři menší z ostatních světových stran. Vnitřek dómu byl dokonale opracován dohladka metodou v těch dobách ještě neznámou. Historici netuší jak mohli v tehdejších dobách znát tak pokročilé techniky. Na podlaze tohoto dómu byl vyobrazen Yggdrasil (strom života propojující devět světů). Na stropě bylo vyobrazeno devět světů (Ásgard, Helheim, Jötunheim, Ljósálfheim, Midgard, Můspellheim, Niflheim, Svartálfheim, Vanaheim). Na zdech dómu byli vyryty hrdinské příběhy bohů spolu s popisem v runách.
Runy se podařilo přečíst, ovšem ne přeložit. Příběhy na zdech dómů vyvracejí dosud známé ságy o severogerm. mytologii.

Dosud nebyly řádně prozkoumány všechny dómy.

SCP-094-CS-1 je kravský roh na pití, přibližně 5000 let starý. Na rohu jsou rozmístěny vyryté runy různé velikosti, různého druhu a barev. Význam jednotlivých run definovali historici, ovšem jako celek runy nedávají žádný smysl. Na rohu je zobrazena celá abeceda, některé znaky jsou na něm zvýrazněny. Některé runy neustále září, zatímco jiné pouze při dotyku.
SCP-094-CS-1 bylo nalezeno speleology a historiky na podstavci v jednom z dómů. SCP-094-CS-1 bylo objeveno v jedné části jeskynního komplexu, který se zdál být zachovalým chrámem z 2. pol. 4. tisíciletí př.n.l. který sloužil k uctívání severských bohů.
Pokud se rohu dotkne člověk, který "není hoden", rozzáří se runy Thurisaz a Kaunaz. Dotyčná osoba uhoří na místě zeleným plamenem. Vědcům se dodnes nepodařilo objasnit záhadné samovznícení osob. Nadační vědci se přiklání ke dvěma teoriím SHC. Parapsychologie a poškození buněk. Ovšem ani jedna z teorií nebyla dosud potvrzena.
Pokud se rohu dotkne člověk, který "je hoden", začnou k dotyčnému promlouvat hlasy. Dodnes nikdo nepopsal, co říkají.

SCP-094-CS-2 je medovina, kterou je roh naplněn. Medoviny je omezeném množství. Nadačním vědcům se nedaří zjistit, jakým způsobem medovina vydržela, protože její stáří se datuje podobně jako u rohu. Po požití medoviny, začne dotyčná osoba používat archaismy, mluvit plynně starogermánskými jazyky a bránit objekt za cenu vlastního života.

SCP-094-CS-3 jsou čtyři (4) kompletní zlatavé zbroje z neznámého kovu, které byli rozestaveny okolo podstavce. Jedná se o dva typy zbroje. Dvoje jsou ženské, zbývající mužské. Historici se domnívají, že jde o prastaré severské válečníky a valkýry. Pokud subjekt požije SCP-094-CS-2 a vrátí SCP-094-CS-1 na své místo, sochy se začnou hýbat a poslouchají rozkazy od dotyčného subjektu, který se napije SCP-094-CS-2.


Záznamy z mise agentčina deníku:


Po příjezdu zpět do nadace byla agentka přivede k výslechu.


POZNÁMKY A DODATKY

To byla hanebná práce… - Agentka D'Ammas

Myslím, že je na čase, aby vedení uznalo, že my spolu pracovat nemůžeme a jestli ještě jednou promluví o kožešinách, tak ji sám stáhnu z kůže! -Dr. Dickens

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License