SCP-094
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-094

Třída Objektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-094 není možné pohnout. Kvůli tomu bylo vybudováno zařízení na výzkum a skladování kolem něj (na souřadnicích: 4 ████████ ° S, 6 █████ ███ ° W). Zařízení vypadá jako argentinská vojenská vědecká základna. Kombinované síly SCP a argentinské armády zajistí, aby se žádná neoprávněná osoba ani letadlo nepřiblížili k základně na menší vzdálenost než jeden kilometr.

SCP-094 je uzavřeno v plynopropustné krychli 3 x 3 x 3 m vyrobené z plexiskla vyztuženého ocelí. Dovnitř vedou dveře umístěné v jedné ze stěn (též vyrobené z vyztuženého plexiskla). Dveře mohou být otevřeny pouze se schválením zaměstnance s oprávněním O5, a to za přísně definovaných podmínek. Kostka je uložena uprostřed místnosti o rozloze 20 x 20 m. Do místnosti mají přístup pouze zaměstnanci s oprávněním úrovně 4. Před vstupem do místnosti musí být personál zajištěn lanem připevněným ke stěně. Bezpečnostní stráže kromě svého standardního vybavení musí být také vyzbrojeny uspávacími zbraněmi.

Popis: SCP-094 vypadá jako dokonale černá koule o průměru 163 cm. Objekt je zavěšen asi 3 m nad zemí bez zjevných podpůrných prostředků. SCP-094 byl nazván miniaturním horizontem událostí. Cokoliv, co se pokusí projít skrz (včetně světla), je nenávratně ztraceno. Nicméně SCP-094 není černá díra, protože nevytváří gravitační tah.

SCP-094 občas vydává různé zvuky, včetně zvuků přírody, bzučení a někdy je slyšet lidská řeč. Pokusy o komunikaci s SCP-094 dosud nebyly úspěšné. Není známo, zda tyto zvuky pocházejí z objektu samotného nebo z něčeho nacházejícím se uvnitř SCP-094. Je také možné, že pocházejí z jiného místa a SCP-094 slouží jako propojovací most. Malé procento lidí se zdá být přitahováno k SCP-094 kvůli zvukům, které vydává.

SCP-094 bylo objeveno v roce 1921, v provincii Chubut, na jihu Argentiny. Průměr objektu byl tehdy stanoven na 20 až 25 cm. Analýza historických záznamů ukázala, že SCP-094 zdvojnásobuje svou velikost každých 31 let. V současně době je nejdůležitější výzkum, jenž se snaží zvrátit nebo zastavit růst SCP-094 bez vyvolání kataklyzmatického selhání.

Dodatek: Ruka na SCP-1032 označená jako SCP-1032-15 dosáhne své "půlnoční události" dne 09/04/2690. Ve stejnou dobu SCP-094 pohltí Zemi, pokud udrží svoji současnou rychlost růstu.

Poznámka: Několik milimetrů za měsíc nemusí vypadat jako velké číslo a ne, v tuto chvíli nemůžete vidět, jak se SCP-094 rozrůstá ze dne na den. Pokud však objekt bude pokračovat v růstu, bude mít průměr jednoho kilometru za méně než dvě stě padesát let. Za předpokladu, že se růst nebude zrychlovat, což si téměř nikdo nepřeje. - Dr. Llewelyn -

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License