SCP-093 'Žlutý' Test
hodnocení: +2+x
blank.png

Zrcadlový Test 4: Barva (Žlutá)

Subjekty Třídy-D již nadále nejsou oprávněny pro testování. Zaměření testů přesunuto na sběr dat po analyzování článků získaných z předchozích tří testů, aby mohlo být lépe porozuměno tomu co se stalo světu dostupnému pomocí SCP-093 a zjistilo se zda jsou potřeba nějaká opatření v našem světě. Analýza hnědé tekutiny z oblečení ztraceného člena týmu █████ byla vyplněna spolu se získanými články.

Dr. █████ se přihlásil k testu neboť byl z možných kandidátů jediný schopný přimět SCP-093 k nové změně barvy. V pozadí Dr. █████ neexistují důkazy o nelegálním, či kriminálním chování ani žádné psychologické problémy. Když se dostavil k zrcadlu, obraz se změnil na kancelářské prostředí.

Pro tento test se Dr.█████ rozhodl použít bezdrátový video systém namísto návratového lana a tvrdil že věří že bude v bezpečí, neboť žádné z oněch torzovitých stvoření nebylo spatřeno v budově, kam zrcadlo vede. Jako u předchozích testů, aktuální barva SCP-093, žlutá, zabarvuje veškerý video materiál.

Kamera se zapíná a rozhlíží po blízkých, bílých kancelářských kójích. Je jich vidět přibližně 30. Na vzdáleném konci od vstupu je kancelářský modul vestavěný do zdi s matnými skleněnými dveřmi. Dr.█████ přichází ke dveřím a prohlíží si nápis na nich: 'Starší Manažér - Stanlee Milamitz'. Dveře jsou odemčené.

Dr.█████ vstupuje do kanceláře a prohlíží si stůl. Na stole se nachází šálek kávy, tmavě hnědá šmouha pokrývá polovinu vnitřku neboť se tekutina vypařila. Na talíři je kobliha, kterou Dr. █████ zdvihne a praští s ní o stěnu, kobliha se při kontaktu odrazí jako kámen a spadne na zem. Skříňka v rohu místnosti přitáhne pozornost Dr. █████ a ten prochází každý šuplík, u druhého se zataví a vytahuje ložku, poté se vrací k prvnímu a vytahuje dvě další. Pokračuje ke třetí a čtvrté zásuvce až nakonec vytahuje čtyři další složky a pokládá je na stůl. Složky jsou modré a subjekt ukazuje na každou prstem na kameru na symbol sepnutých rukou přičemž nahlas říká že všechny ostatní složky jsou žluté. Modré složky jsou umístěny do jeho terénního balíčku.

Pozornost kamery se přemisťuje k počítači na stole, který je přihlášený a funkční, Dr. █████ se nahlas ptá odkud získávají všechna ta zařízení elektřinu, protože si nevšiml žádných elektrických vstupů. Plocha počítače je nastavená na logo 'Faithful OS' a dokonce má zvuky, kliknutí myší je doprovázeno slabými nebeskými chóry a otevření ikonek andělskými zvony. Počítač nepřináší žádné užitečné informace Dr. █████, jež jej opouští a odchází z kanceláře.

Když dojde na druhý konec kancelářského podlaží, Dr. █████ mačká tlačítko na zdi pro otevření výtahové kabiny a vstupuje dovnitř při čemž zjišťuje, že se nachází na 34 podlaží budovy s neobvyklým schématem čísel. Konzole jde od -115 do 115 a zahrnuje všechna poschodí. Před vybráním podlaží žádá Dr. █████ o přenesení bezdrátového transpondéru do výtahu a o jeho nahrazení stavitelským kuželem pro označení vstupního bodu. Druhý transpondér bude umístěn mimo výtah a vedení bude mít za úkol jej získat zpět v případě, že by se subjektu něco stalo. Poté co je všechno dohodnuto, mačká tlačítko pro -115.

Sestup výtahem je dlouhý, zabírá 15 minut, během této doby zakouší kamera jednu chybu při níž obraz přeskočí a ukazuje bílou, načež naskočí zpět a ukazuje 14 dalších postav ve výtahu s Dr. █████ když se kamera otáčí, všechny postavy se pohybují když se on pohne, aby mu nechaly místo. Zůstávají po 35 sekund poté kamera opět přeskočí na bílou a vrací se, Dr. █████ je nyní sám ve výtahu a tančí podle podivných pohybů jež provádí na kameře.

Dr. █████ se zastaví aby poznamenal zhoršující se zápach přicházející ze spoda. V tuto chvíli dosáhl výtah patra -108. Dr. █████ mačká -110 aby zastavil sestup dolů a vystupuje z výtahu když dosahuje tohoto patra. Dveře výtahu se otevírají do uzavřené pozorovací místnosti s několika počítači a židlemi. Všechny počítače se zdají být napájeny. Strop této místnosti je ze skla a nad ní je viditelná další vysutá místnost. Dr. █████ se přibližuje k monitorovací stanici a zkoumá obrazovku jednoho z počítačů.

Na obrazovce je logo Faithful OS a video přenos přepínající mezi čtyřmi různými pohledy. První pohled je místnost s kapslemi podobnými těm z Fialového testu, počet kapslí jde do tisíců. Druhý pohled je bližší pohled na tyto kapsle a kamera jezdí u každého a pozoruje vnitřek. Všechny kapsle u kterých kamera jezdí jsou rozbité. Třetí pohled je na opačné straně a kamera jezdí vertikálně a pozoruje každou pozorovací stanici. Celkem je jich napočítáno deset a Dr. █████ je vidět když kamera projíždí kolem jeho stanice. Když se dívá nad sebe, vidí kameru bez jakýchkoliv viditelných způsobů pohybu létající nad ním. Čtvrtý pohled ukazuje zem pod pozorovací stanicí, kde je vidět jedna ohromná torzovitá bytost plazící se v kruzích a narážející do stěn při změně směru. Přibližná velikost bytosti podle kamerových záběrů je šest pater.

Pozornost je opět upřena na počítač, kde Dr. █████ přesune video záznam na stranu a uvidí jednoduchý textový editor ukrytý za ním. Výtisk tohoto textu byl získán a založen do terénního balíčku. Výtisk poslal Dr. █████ do sejfu na podlaží 54 spolu s kombinací k němu. Dr. █████ opouští pozorovací stanici a pokračuje k podlaží 54 bez problémů, načež doráží k dalšímu kancelářskému podlaží. Pokračuje ke zmíněnému stolu v dokumentu a nachází neporušený sejf ukrytý pod stolem. Pomocí kombinace otevírá sejf a nachází zápisník který rovněž ukládá do terénního balíčku a revolver, který byl navrácen jako███-███ spolu se 24 náboji.

Dr. █████ pokračuje zpět k výtahu bez problému a vrací se na podlaží 34. Vzhledem k ohromnému počtu podlaží k průzkumu a důležitým informacím jež byly získány v pozorovací stanici, byl test prohlášen za ukončený a vybavení bylo navráceno. Před návratem Dr. █████ prozkoumává blízký napájený terminál a nachází stejnou obrazovku jako měl terminál v -110. Existuje teorie že autor tohoto textu nainstaloval síťový virus aby ji propagoval po budově, takže každý počítač by měl tyto informace.

Dr. █████ se vrací skrz návratový bod a zrcadlo se navrací do obvyklého stavu. Všechny materiály byly vyplněny spolu s ostatními materiály získanými pomocí SCP-093. Analýza ███-███ a munice byla pozdržena kvůli tomu, že bude potřeba dekonstrukce jednoho z nábojů a ty mohou být užitečné dokud nebude testování SCP-093 vyřešeno. Konec videa.

Následující test je Červený Test.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License