SCP-093 'Fialový' Test
hodnocení: +2+x
blank.png

Zrcadlový Test 3: Barva (Fialová)

Subjekt je D-84930, muž, 21 let, průměrně fyzicky zdatný. Pozadí subjektu ukazuje vraždu druhého stupně, obětí byl policejní důstojník během drogové razie. Takový zločin by normálně nekvalifikoval osobu k trestu který by končil u nás, ale vražda byla neobyčejně brutální a bylo při ní použito extrémní násilí. Subjekt odmítal spolupráci a muselo mu být připomenuto, že spolupráce je pro něj výhodná. Subjekt vstoupil do poskytnutého zrcadla s SCP-093, jež zářilo fialově, v rukou. Vnější technici pozorovali že zrcadlo si ponechalo normální odraz dokud subjekt neprošel plně skrz, načež se obraz změnil na městské prostředí, lehce nasáklé do fialova, podobně jako u ostatních testů. Video záznam pokračuje v připnutém souboru:

Kamera se zapíná a rozhlíží se po okolí. Subjekt se nachází v jakési moderní čtvrti podobné městům jako je New York. Ulice jsou téměř prázdné až na několik aut neznámé značky a modelu. Tyto automobily se zdají pokročilé a aerodynamické. Subjekt se pokouší nahlédnout do oken jednoho z automobilů bez toho aby dostal příkaz, ale ustane v pokusu s poznámkou o 'strašným puchu' z okolí aut.

Subjekt je přesvědčen aby se přiblížil blíž k jednomu z aut a dělá tak za hlasitého kašlání. Utírá okno pokryté špínou. Vnitřek auta se zdá být kompletně naplněn podivnou hnědou hmotou, kromě hmoty není nic vidět. Dvě další auta přináší stejné výsledky, avšak čtvtré vozidlo se zdá novější než ostatní a vnitřek je čistý. Dveře od vozidla jsou odemčené a subjekt si rychle nastoupí a zavře za sebou. Subjektu je zakázáno pokračovat v tomto směru a je mu znovu připomenuto, že jeho život závisí na kabelu, který je sice dostatečně tlustý aby byl přeseknut zavřenými dveřmi, ale vedení není schopno vyzvednout osobu v pohybu.

Subjekt se hádá s vedením a kamera ukazuje na kontrolní panely, subjekt tvrdí že by nemohl řídit ani kdyby chtěl. Chybí jakékoliv rozpoznatelné řídící systémy, zapalování a volant. Nachází se zde několik malých černých obrazovek které by mohly být GPS systém. Subjekt zůstává v autě zatímco vedení diskutuje o dalším směru průzkumu, neboť město je mnohem větší, než dřívější testovací lokace.

Vedení se chvíli dohaduje o problému a subjekt hledí na město skrz okna vozu. Během jednoho pohybu je jasně vidět obličej hledící do auta a pozorující subjekt; avšak nikdo si toho nevšiml dokud nedošlo na přezkoumávání záběrů po testu. Subjekt tuto entitu nijak neokomentoval. Vedení krátce na to informuje subjekt aby zůstal tam kde je a že doprovodný tým bude vyslán zrcadlem za ním.

Tým o čtyřech ozbrojených členech je vyslán skrz zrcadlo a pokračuje k lokaci subjektu. Subjektu je poté přikázáno aby si sundal postroj, jež je navrácen zpět. Video záznam tohoto subjektu zde končí a je nahrazen bezdrátovou jednotkou používanou doprovodným týmem. Kvalita videa na této jednotce je horší ale pro označení zrcadlového výchozího bodu je na místo umístěn přijímač.

Subjekt opustí automobil a nyní cestuje s doprovodným týmem. Vzhledem k nesčetnému množství možností je jim zkrátka řečeno, že se mají přesunout k nejbližší budově a pokusit se do ní vstoupit. Tato budova poleptané skleněné dveře s nápisem 'X.E.A Výzkumní Partneři s.r.o' a dveře jsou doširoka otevřeny; magnetický zámek je bez proudu. Tým vstupuje do hlavní haly budovy.

Tato oblast připomíná obyčejnou firemní halu. Je zde recepční stůl zahnutý do tvaru C s odstrčenou židlí, jakoby někdo odcházel ve spěchu. Na stole stojí počítačový terminál. Tým přistupuje ke stolu a kameramanovi je přikázáno prozkoumat počítač. Tato jednotka je napájená a logo "Faithful OS" se objevuje na obrazovce spolu s přihlašujícím okénkem vyžadujícím jméno a heslo. Klávesnice je připojená, ale je neobyčejně úzká a klávesy velmi citlivé na dotek. Po jednom nevydařeném pokusu se objevuje zamykací obrazovka spolu se zprávou o maximálním počtu pokusů, načež se počítač vypne. Není zde žádné tlačítko pro opětovné zapnutí a tým jde dál.

Za recepčním stolem jsou dvě výtahové šachty, jedna nalevo a jedna napravo, s podobnými citlivými tlačítky. Výtah nalevo je rozbitý, dveře otevřené a šachta prázdná. Výtah napravo se zdá být funkční a napájený elektřinou. Bez jasného cíle dostává tým za úkol dostat se do nejvyššího patra a získat pohled na město. Všechna podlaží se zdají být dostupná, nejvyšší z nich 114, vlastně 112, protože 13 a 113 na konzoli chybí.

Cesta výtahem se obchází bez problému, výtahu se zdá trvá delší dobu když projíždí kolem 13 a poté 113, což naznačuje, že tato patra byla postavena, ale nic na nich není. U 114 se dveře otevírají a tým vstupuje do velké haly. Je zde mnoho zaprášených gaučů, široká obrazovka LCD přibližně jeden a půl metru dominuje stěně proti nim, ale je bez elektřiny. Okna jsou otevřená a dovolují lunci osvítit celou místnost, včetně nejvzdálenější strany, kam se tým vydá a natáčí kameru ven.

Pohled na město je úchvatný. Tato budova je jednou z nejvyšších ale rozhodně není osamocená. Město pod nimi je šedé a tiché, z výšky nejsou vidět žádné známky života. Některé budovy ve městě mají zvláštní hnědý porost, který vypadá jako kdyby byl proti nim cáknut, jako hrouda želatiny, která poté opadala než uschla. Jiné budovy mají patra kde se sklo rozbilo a stejná hnědá látka vytéká z okrajů. Jeden ze členů týmu volá kameramana k oknu na druhé straně.

Z druhé strany budovy je vidět okraj města. Pozornost je přenesena na silnici která obtáčí město, po níž se plazí další z ohromných humanoidů, tahá své torzo na elastických rukou jako u ostatních testů. Plazí se po silnici a poté mizí z dohledu. Tým se vrací k výtahu a poznamenává, že tlačítko do patra 74 již bylo aktivováno. Nikdo se k výtahu nepřiblížil, takže se tým shodl na cestu do tohoto patra.

Na 74 patře se dveře otevírají a naskýtá se pohled na čekárnu podobné těm u lékaře. Na recepci je podepisovací papír se jmény a daty. Všechna data na papíře odkazují na rok 1953. Počítač na recepci je zapnutý a funguje, otevřená je plocha. Pozadí počítače ukazuje symbol sepnutých rukou a slovy "Faithful OS" pod nimi. Na ploše je řada složek s roky a soubory uvnitř, které po rozkliknutí prostředním tlačítkem myši otevřely čtecí program. Všechny složky se zdají být informace o pacientech.

Na stole je notes nápisem 'Z kanceláře Dr. Borisizkiho, Blahoslaveného Očišťovače'. Dveře do doktorovi kanceláře mají stejné jméno a titul spolu s krucifixem. Za dveřmi vede čistá bílá chodba s dvěma místnostmi pro vyšetření a dveřmi s kódem na konci. Vyšetřovny jsou obyčejné místnosti a jsou velmi typické pro lékařské budovy. Všechny zásuvky s léky jsou prázdné. Na kódované dveře je umístěno trochu C4 na žádost od vedení a poté je výbušnina odpálena a dveře otevřeny.

Oblast za nimi je mnohem větší než recepční hala a obsahuje řady velkých zadržovacích kapslí. Je zde celkem šest kapslí, dvě z nich jsou rozbité a podlaha kolem nich je pokryta hnědým, jantarovitým materiálem. Jedna je rozbitá, zbývající tři v sobě mají nahé lidi s dýchacími maskami. V přední části těchto trubek jsou lékařské záznamy o známkách života a kondici. U symptomů je napsáno v podivné angličtině jaké problémy pacient má, ale ty se zdají být spíše chyby charakteru, nebo nehody které se pacientovi staly.

Vedení žádá o přiblížení na jednu ze stránek na záznamech. Po zaostření lze přečíst 'Občanka Jennifer McZirka utrpěla poklesek na srdci jež jí navedl k souloži se sousedem dvakrát po nocích kdy její manžel nebyl doma. Pacientka se odevzdala rukou Pána a našich pro očistu mysli a těla. Modlitba podána Vysoce postaveným Otcem Uwalakinem a pacientka podrobena třídenní periodě v Pánově slzách pro vyčištění systému poté vypuštěna na znamení dobré vůle.'

Na nejpřednější stránce stojí 'Občan Alberious Farafan vyšel na Vysoce postaveného Otce během bohoslužby, hanil se že Pánovy slzy udělaly z jeho dcery hříšnici v mysli a srdcem a svalil vinu za její děvkovské aktivity na hlavu Vysoce postavenému Otci a jeho požehnání. Bez důkazů takového kacířství se Odpouštějící Soudce a Trestající Soudce shodli, že Alberious Farafan by se měl sám koupat v Pánových slzách po dobu jednoho týdne, aby svou mysl a duši očistil, aby se dokázalo, že cesty jeho dcery nejsou chybou z rukou Otcových a aby sám došel klidu.'

Subjekt který po celou dobu tiše cestoval s doprovodným týmem nyní začíná panikařit. Kamera se přemisťuje k němu a ukazuje že je obklopen entitami podobnými těm potkaným v prvních dvou testech. Doprovodný tým hlásí, že subjekt má záchvat paniky, ale vedení žádá aby zůstaly stát a čekali. Subjekt ječí na entity, jejichž existence je vedoucím týmu popřena, tvrdí že Subjekt je v rohu sám. Vedení požaduje aby jeden z týmu došel k subjektu a zajistil jej. Vybraný člen se podle rozkazu přibližuje k subjektu. Na videu je vidět jak se postavy rozestupují a vytváří cestu pro blížícího se člena, jež zdvihne Subjekt na nohy a táhne jej z rohu. Postavy na videu poté opět uzavírají cestu. Zůstávají hledět na subjekt nehledě na to kam se pohne. Vedení požaduje aby se tým vrátil. Tým se vrací. Před odchodem zmíní jeden ze členů něco, čeho si všiml na recepčním stole, svazek popsaný 'Pánovy slzy'. Vedení požaduje aby byl svazek sebrán a ten je umístěn do terénního balíčku Subjektu.

Tým se vrací k výtahu a sjíždí zpět do přízemí. Po opuštění budovy ukazuje subjekt v ulici směr zpět ke vstupnímu bodu. Kamera ukazuje na zdviženou sekci silnice po níž se pomalu plazí jedno z ohromných torz. Entita otáčí svou bezrysou hlavu k doprovodnému týmu, zdvihne hlavu k nebi a vydává ohlušující zvuk. Velitel týmu vydává rozkaz k pohybu a míří k místu označeném na přijímači bezdrátové kamery. Kreatura na vyvýšené dálnici protáhne ruku dolů, ta se roztáhne dokud nedosáhne na zem načež se kamera vrací na základnu. Všichni členové týmu až na jednoho se vrací zpět. Subjekt se vrací zpět vstupním bodem a zrcadlo se opět mění na odráživý povrch.

SCP-093 je upuštěno subjektem jež zpanikaří a snaží se probojovat z místnosti. Subjekt terminován velitelem týmu poté, co vytáhne pistoli z terénního balíčku. Velitel týmu žádá o opětovné otevření portálu, ale několik minut trvá, než se najde někdo kdo dokáže držet SCP-093 a generovat stejnou barvu. Když je nalezena shodná barva a přiložena na zrcadlo, je vidět video přijímač a všichni jedinci hlásí strašný zápach. Velitel týmu prochází skrz s kontrolní osobou █████. Uniforma a osobní předměty zbývajícího člena týmu jsou nalezeny a získány, avšak člen týmu není vidět a neodpovídá na volání. Předpokládané zabití v akci, bezdrátový přijímač je rovněž získán, tým se vrací zpět vstupním bodem a zrcadlo opět zmatní.

Pozdější ohledání získané kamery ukazuje člena doprovodného týmu ██████ jak tápe po vzduchu tam, kde by měl být vstupní bod a poté se otáčí a hledí na ohromné torzo. Hnědý gel stéká ze stvoření při pohybu a mizí krátce poté jako kdyby se vypařoval. Několik ran je vystřeleno na obličej stvoření automatickou zbraní jež ██████ držel a zasahuje stvoření do 'obličeje', což způsobuje rozstříknutí viskózní hnědé tekutiny tekoucí z 'ran'.██████ křičí nadávky jak se obličej stvoření přibližuje a kamera je odstrčena na zem. Obraz je černý na přibližně 65 sekund načež se vrací světlo a kamera nahrává stvoření plazící se zpět k silnici a jak se přitahuje zpět nahoru, poté se plazí zpět ve směru jakým původně mířilo.

Věří se, že ██████ byl 'absorbován' kreaturou a nejspíše stráven. Jedná se nejspíš o příklad toho jak se tyto neznámé entity krmí přímým kontaktem s živým materiálem. Je doporučeno aby se od další studie tohoto tématu upustilo. Získaná kniha zapsána jako ██████.

Následující test je Žlutý Test.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License