SCP-093 'Červený' Test
hodnocení: +2+x
blank.png

Zrcadlový Test 5: Barva (Červená)

SCP-093 bylo předáváno mezi zaměstnanci dokud se neobjevila nová barva pomocí kontaktu. Servisní Technik ██████ byl schopen přimět SCP-093 aby změnilo barvu na zářivě rudou, mnohem zářivější než je obvyklá barva objektu. ██████ souhlasil s asistencí během testu s SCP-093. Na žádost Dr. █████ bylo███-███ dáno Technikovi ██████ pro použití během testu. Když bylo SCP-093 připnuto na zrcadlo, ukázalo neznámé prostředí. Prostředí nemělo žádný barevný nádech a sestávalo z rudé kamenné zdi. Technik ██████ vstupuje do zrcadla a nahrávání videa začíná.

Video začíná a Technik ██████, dále označován jako Subjekt, vidí velký válcovitý pilíř jež se otáčí. Objekt je neznámé výšky a zdá se být 1.8 m široký. Na objektu se v náhodných intervalech odkrývají díry. Někdy z těchto děr zasvítí bílé světlo. Otočení kamery ukazuje, že paprsky jsou propojené s mnoha objekty podobných SCP-093 jež jsou součástí zdi místnosti. Místnost je rovněž válcovitá a obsahuje mnoho kopií SCP-093.

Subjekt se otáčí zpět ke vstupnímu bodu a zjišťuje, že této sekci zdi chybí její kopie SCP-093, nejspíše proto, že jde o tu kterou Subjekt drží v ruce. Dalším sekcím na zdi rovněž chybí jejich kopie, což vede ke spekulaci o tom, že by se mohlo jednat o jakýsi centrální bod. Subjekt nachází žebřík na zemi během obhlížení místnosti a pokračuje dolů na žádost Vedení.

Žebřík vede do velké čisté místnosti plné počítačového vybavení, jež vypadá staře oproti ostatnímu nalezenému vybavení. Velké počítače jedoucí na navijácích cvakají a točí se na různých místech, žárovka s neznámým významem se zapíná na deset sekund, poté se vypíná. Velký CRT monitor ukazuje samostatná slova v 8 barvách ve zhruba 5 sekundových intervalech. Během pozorování blikají na obrazovce slova 'Čistý' 'Nečistý' 'Čistý' 'Čistý' 'Ztracený' 'Nečistý'.

Pokračování místností ukazuje, že končí velkým skleněným oknem jako další pozorovací stanice. Tato stanice rovněž vyhlíží na řadu kapslí jako předtím, ale mnohem méně a vyplněných modrou tekutinou. V mnoha z nich je v nepravidelných intervalech vidět elektrický proud. Alespoň pět kapsulí je na první pohled prázdných, nebo rozbitých. U pozorovacího okna je přítomná klávesnice na podstavci čekající na příkaz. Možnosti na obrazovce jsou 'Stav Kapsle' jež čeká na vložení čísla, 'Zprávy', 'Situace X-549', 'Situace X-550', 'Záznam o Evakuaci', 'hovadina', 'Zpráva Agenta █-██-█' a 'Požární Plán Budovy' Video přerušeno.

Vedení ztratilo kontakt se Subjektem přibližně 30 minut po odchodu Kontrolního technika. Subjekt byl požádán aby zůstal v oblasti a pozoroval stroje a zadržovací místnost kvůli hlášení. Zrcadlový portál SCP-093 se předčasně vrátil do odráživého stavu a video kontakt se Subjektem byl ztracen. Vedení se nepodařilo jej obnovit kvůli tomu, že SCP-093 bylo na druhé straně zrcadla. Nahrávání trvalo jednu minutu a čtyřicet osm sekund (1:48) než se portál obnovil a Subjekt e navrátil zpět. Subjekt se zdál v dobrém stavu a kondici i přes ztrátu spojení, ale příliš nemluvil.

Během okamžitého hlášení po misi se Subjekt náhle začal kroutit a lékařský stav byl upozorněn. Když se snažili o zadržení Subjektu, vykázal zvýšenou sílu a použil ███-███ k zastřelení jednoho ze zaměstnanců. Stráže postřelili Subjekt pistolí do srdce a hrudi, ale Subjekt se zdál bez úhony. Všechen personál evakuoval místnost a Subjekt vystřelil podruhé, ale minul. Těžce vybavený tým vstoupil do výslechové místnosti a použil automatické zbraně k zabití Subjektu. Zprávy potvrzují, že Subjekt nekrvácel když byl střelen, namísto toho z něj tekla zelená/hnědá látka která se zdá být měsí roztoku v zadržovacích kapslích a materiálu získaného během Testu 3.

Veškeré další testování s SCP-093 bylo ukončeno dokud probíhá přezkoumání získaných materiálů. Sekundární nahrávací zařízení se aktivovalo v terénním balíčku po ztrátě video spojení a jeho obsah byl vyplněn spolu s ostatními materiály.

Všechny získané materiály během testování SCP-093 jsou klasifikovány pod Úrovní 4. Vydání musí být schváleno alespoň dvěma zaměstnanci Úrovně 4.

ZAMĚSTNANCI S DOSTATEČNOU ÚROVNÍ PROVĚŘENÍ SE MOHOU HLÁSIT U DR. ██████ PRO PŘÍSTUP K MATERIÁLŮM ZÍSKANÝM BĚHEM TESTOVÁNÍ SCP-093

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License