SCP-093 'Zelený' Test
hodnocení: +2+x
blank.png

Zrcadlový Test 2: Barva (Zelená)

Subjekt je D-54493, žena, 23 let, průměrně fyzicky zdatná. Pozadí subjektu ukazuje krádež vozidla a vraždu druhého stupně za dvě zabité děti a ujetí z místa činu. Subjekt je ochotný spolupracovat během testu. Subjekt vstoupil do poskytnutého zrcadla zatímco držel SCP-093, které zářilo zelenou barvou. Vnější technici pozorovali jak se pravý odraz zrcadla změnil poté, co subjekt kompletně prošel skrz. Odraz se změnil na farmářskou krajinu se silným nádechem zelené, podobně jako u prvního testu. Video záznam pokračuje v připnutém souboru:

Kamera se aktivuje. Subjekt hledí na stejné pole, jaké nahlásili technici. Všechno zelené na videu je tmavší a zelený nádech překrývá normální barvy objektů, podobně jako u modré v Testu 1. Žádná rozpoznatelná místa z Testu 1 nejsou v dohledu.

Před subjektem se nachází dávno opuštěné pole, uprostřed něj stojí zbytky polního strašáka neznámé výroby, zbytky jsou otrhané a hnijící.V zorané půdě nic neroste. Napravo od pole je vidět stodola, dvě patra vysoká, z jedné strany je vidět vstup do sklepa. Subjekt si okamžitě připravuje zbraň a kontrola žádá o její uklidnění, její těžké oddychování je slyšet na nahrávce.

Subjektu trvá několik minut než ohlásí, že je v pořádku, poté pokračuje podle pokynů k perimetru stodoly. Poblíž dveří jsou o stěnu opřená dvě dětská kola, jedno chlapecké a jedno dívčí. Jedno z vrat stodoly leží v trávě, vytržené ze vstupu podle třísek okolo. Na schodech leží oblečení seřazené sestupně, boty až po tričko, zřejmě patřící chlapci. Subjekt začíná ječet na vedení a ptá se, zda se jedná o nějaký hloupý vtip. Vedení ji ujistí, že tohle prostředí nikdy předtím neviděli a snaží se jí uklidnit. Subjektu trvá několik minut než se vzpamatuje a poté pokračuje dál. Není jisté zda SCP-093 vytváří spojení mezi okolím a její minulostí.

Po několika minutách subjekt souhlasí s pokračováním. Komunikace se subjektem je ztlumena a audio sestává po následující jeden a půl minuty z konverzace vedení ohledně nervózního přístupu subjektu. Komunikace je obnovena když subjekt dochází na konec schodů. Sklep stodoly není ničím zvláštní. Na zadní stěně je několik dřevěných poliček s neznámými substancemi v plechovkách. Rozbité zářiče jemně osvětlují zdi z podpůrných trámů. Kamera pomalu přejíždí po sklepě, nejsou viditelné žádné stopy a zdá se že sklep byl opuštěný již po delší dobu. Subjekt si začíná stěžovat na zápach.

Jak subjekt přechází po okolí, uvidí na zemi kovový poklop, podobný těm na ponorkách s otočným uzávěrem. Subjekt poznamená že zápach je nejhorší kolem poklopu a že hlína kolem poklopu je schmoustaná a jílovitá. Držadlo poklopu je staré a barva je oloupaná. Subjekt je přinucen otočit držadlem, jež po plném otočení otevře poklop. Subjekt začíná kašlat při vystavení starému, zatuchlému vzduchu. Když je kamera natočena dolů, je spatřen bílý, betonový tunel podobný tomu, jež byl nalezen v modrém experimentu, ale v mnohem lepším stavu. Subjekt je požádán o sestup po žebříku a zavření poklopu za sebou.

Po troše přesvědčování subjekt souhlasí se sestupem, ale nezavře poklop, přehlédnuté starosti o porušení návratového systému jsou vzaty v potaz. Jakmile je dosaženo konce žebříku je spočítáno, že sestup a cesta ke stodole sebraly přibližně 53 m kabelu. Vnitřek tunelu vypadá jako špatný bunkr pro dlouhodobé používání. Je prostorný, přibližně polovinu velikosti samotného sklepa. Jsou v něm tři lůžka, jedno po pár a dvě pro jednotlivce.

Poblíž spodku poklopu se nachází kontejner na odpad plný krabic označených 'Cereálie' podobných těm v Modrém tetu. Na postelích jsou dvě kostry a na zemi je třetí, vedle ní leží obyčejný revolver bez munice. Tři prázdné krabice od nábojů jsou na zemi poblíž zbraně. Za touto kostrou je kniha s pevnou vazbou v dobré kondici, ta je sebrána a po požádání uložena do Terénního Balíčku. Zbraň je na žádost nechána na místě.

Subjekt prochází větší částí bunkru, zaměřuje se na stůl kde jsou rozstříhané noviny v dobré kondici. Jednotlivé články jsou uloženy do Terénního Balíčku. V bunkru není nic dalšího co by stálo za sebrání. Pytle s oblečením, poblíž zdi se nachází několik dětských hraček podobných těm z 50. let minulého století.

Subjekt je požádán o opuštění bunkru a rázně na to je požádána o chvíli strpění kontrolním technikem, který nasměruje kameru do oblasti poblíž chodby poblíž poklopu. Bližší prozkoumání ukazuje, že tato malá oblast byla vybavena ethernetovým připojením, jehož krytí bylo vyrváno od zdi podivnou jantarovitou substancí. Subjekt odmítá na vzorek sáhnout, nebo jej sebrat a tvrdí že to smrdí tak strašně, že jestli to chtějí, musí si pro to dojít sami. Vedení odmítá a subjekt opouští bunkr.

Když se subjekt chytá žebříku, kamera se otočí směrem nahoru a na moment zachytí na vrchu tunelu humanoidní postavu shlížející dolů. Vedení požádá subjekt aby potvrdila postavu, subjekt říká že tam nic není a začíná šplhat. Postava krátce na to zmizí a subjekt vystoupá bez problémů. Nahoře není vidět žádné známky po životě, není vidět žádná změna. Subjekt trvá na tom, že nic neviděla a zavírá poklop, poté okamžitě zvrací.

Subjekt kašle a napíjí se z poskytnuté flašky s vodou, poté se náhle zastaví a ptá se vedení jestli 'to' slyší. Vedení nehlásí žádné audio. Subjekt přichází ke vstupu do sklepa s vytaženou zbraní a zvedá hlavu jenom aby kamera viděla ven. V dálce přibližně 700 metrů od stodoly jsou vidět dvě masivní, humanoidní bytosti plazící se po krajině. Entity si subjektu nevšímají, subjekt je potichu a její zbraň se na kameře klepe.

Subjekt je požádán o klid zatímco se bytosti pohybují. Nemají žádné rysy, jsou otočené pod úhlem a pohybují se po obzoru, takže jejích obličeje jsou vidět pouze na moment. Během této chvíle je jasné, že nemají žádné obličejové rysy. Paže které používají pro přitahování jsou občas krátké a občas dlouhé, natahují se do potřebné délky s každým pohybem. Nemají žádnou zadní část, tělo, jak se zdá, končí v pase. Oběma kreaturám trvá přibližně deset minut, než zmizí v dálce a subjekt začíná panikařit a žádá o návrat. Žádost zamítnuta. Subjektu je nakázáno vstoupit do domu ze sklepa a neopouštět za žádných okolností dům.

První patro je přístupné přes poklop ve stropě/podlaze, jež se otevře se zavrzáním, načež subjekt zastaví na 37 sekund a poté pokračuje nahoru do kuchyně. Na všem v kuchyni je silná vrstva prachu. Lednička je otevřená, všechno jídlo zkažené. Vedle kuchyně je obývací místnost do které subjekt pomalu vstupuje. Je zde křeslo, gauč a televize, všechno je designem podobné 50. letům minulého století. Na křesle leží pod vrstvou prachu laptop, jehož obal rovněž připomíná vzorem 50. léta. Po otevření laptop odhalí poslední momenty operačního systému "Faithful OS", načež přepne do pohotovostního režimu a poté se vypne. Laptop nemá žádný externí zdroj a nechce se znovu zapnout. Když je subjekt požádán o sebrání laptopu, vezme s ním i polštář ze sedačky, jsou k sobě přilepené. Subjektu je doporučeno zanechat laptop na místě.

Vnitřní dveře ven z domu jsou přibité tlustými dřevěnými prkny, žádný pokus o interakci. Kamera ukazuje schody vedoucí nahoru. Subjekt začne stoupat po schodech bez toho, aby musela být požádána a schody, kupodivu, nevydávají žádný zvuk. Když subjekt dosáhne horního patra, je vidět chodba se dvěma dveřmi, jedny na obou stranách a na konci chodby je ve zdi zabudovaný servírovací stolek.

Subjekt otevírá dveře nalevo od sebe a vstupuje do ložnice. Postel je ustlaná, ale skříň vedle ní je otevřená a oblečení je rozházené všude po zemi. Subjekt nachází na posteli několik šperků a je informována, aby je nechala. Subjekt protestuje, poté poznamená že smrdí a nechá je na pokoji, rychle opouští místnost. Subjekt požádán o otevření druhých dveří.

Druhé dveře po otevření odhalují sdílený dětský pokoj, patrně chlapce a dívky, vzhledem ke hračkám na podlaze. Rovněž je tu okno, ke kterému subjekt přijde a oklepe ze záclony prach. Subjekt je požádán o přiblížení kamery k oknu a udělá tak. Je vidět pole a přibližně 40 km dál je město. Jak se kamera oddaluje, natáčí okolí domu. Kolem domu je vidět přibližně 300 postav podobných těm zaznamenaných během Modrého testu, všechny hledí vzhůru. Subjekt požádán o potvrzení postav, ale tvrdí že tam nic není. Subjekt požádán o návrat, rychle souhlasí.

Během návratu z domu se nic neděje, tažný systém neukazuje žádné neobvyklé chování. Když se subjekt vrací do výchozího bodu, je slyšet hlasitý sténavý zvuk, který způsobí zachvění obrazu. Technici a vedení hlásí, že rovněž slyšeli zvuk a pocítili vibraci Subjekt se vrací skrz výchozí bod bez hledání zdroje zvuku a zrcadlo se navrací do normálu. SCP-093 odebráno. Video končí.

Získané kousky novin zapsané jako █████.

Následující test je Fialový Test.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License