SCP-093 'Modrý' Test
hodnocení: +4+x
blank.png

Zrcadlový Test 1: Barva (Modrá)

Subjekt je D-20384, muž, 34 let, fyzicky silný. Pozadí subjektu ukazuje vraždu/pokus o sebevraždu. Subjekt je ochotný spolupracovat po celou dobu testu. Subjekt vstoupil do poskytnutého zrcadla zatímco držel SCP-093, které zářilo modrou barvou. Vnější technici pozorovali odraz v zrcadle dokud subjekt kompletně neprošel skrz, v tu chvíli se odraz změnil na projekci krajiny, silně zabarvené do modra. Video záznam pokračování je v připnutém dokumentu:

Kamera se aktivuje, zašumí a zapne. Subjekt vidí stejnou krajinu jakou nahlásili technici. Zdá se, že jde o obyčejnou zelenou pláň, všechno má silný modrý odstín překrývající normální barvy. Žádné viditelné orientační body nejsou vidět, ani při otáčení doleva, či doprava, pouze tráva, plevel a vánek, který hýbe s polem. Žádné stromy. Žádné živé bytosti v dohledu.

Subjekt se pohybuje vpřed jak mu bylo řečeno, pokračuje přibližně 500 kroků dopředu, než je něco viditelného,kus země vpředu, který je holý a tráva v okolí mrtvá. Po přibližně dalších 300 krocích stojí subjekt před dírou v zemi. Díra byla vykopána neznámými nástroji primitivního původu.

Lanový systém je spuštěn a kamera sebou lehce škubne. Subjektu je nakázáno, aby vstoupil do díry a ten po mírném protestu souhlasí. Není zde žádná zřejmá metoda sestupu, jako žebřík, nebo provaz, subjekt spoléhá kompletně na své ruce a lanový systém, aby jej zbrzdil. Přibližně 100 m kabelu je použito, než subjekt dosáhne dna, světelný systém je zapojen přibližně v 50 metrech poté, co se světlo z povrchu stane nedostatečným. Světlo neodhalí na dně díry nic víc než hlínu.

Subjekt pokračuje dál za asistence světelného zdroje. Poté co je subjekt dotázán na modrý odstín okolí, subjekt vyjádří zmatení a tvrdí, že z jeho pohledu žádný odstín není a nikdy nebyl. Světlo je viditelné v chodbě a 150 metrů kabelu bylo použito. Mimo kameru jsou slyšet zvuky cvakání zbraně. Když je ohledně toho subjekt dotázán, odpoví, že jde o pouhé opatření a pokračuje dál.

Tunel se změní z pouhé hlíny na betonový kryt, subjekt si stěžuje na zápach. Světelným zdrojem jsou světla na stropě, víc jak čtvrtina je rozbita, ale zbytek funguje. Šest dveří, tři po obou stranách je vidět na kameře, spolu se sedmými dveřmi na konci chodby, které se zdají zavaleny kovovou sutí z regálů. Suť vykazuje známky reznutí a je typická pro maloobchodní jednotky, což naznačuje lidskou přítomnost.

Subjektu je nakázáno zkusit otevřít dveře v jakém pořadí si on sám vybere. Subjekt zkouší první dveře napravo, dveře jsou zamčeny a neotevřou se. Druhé dveře zkouší otevřít, ale jsou zaseknuté, odemčené, ale zablokované z druhé strany. Po druhých jsou vyzkoušeny třetí dveře, stejný výsledek jako ty první. Na druhé straně se konečně podaří otevřít třetí dveře, ze kterých vychází světlo. Přenosná svítilna je tedy vypnuta a subjekt vchází do místnosti, aby ji prozkoumal.

Místnost je prázdná, ale zdi jsou špinavé. Subjekt tvrdí, že materiál na zdi není hlína, ale neví co to je, připomíná to roztavený plast, ale je hnědý, spíše než černý. Dveře jsou zavřeny. Druhé dveře nalevo nemají kliku a nepohnou se, když je do nich strčeno. Díra, ve které bývala klika je zablokována neznámým materiálem. Všechny dveře jsou uzpůsobené tak, aby nic nebylo vidět ze stran a i škvíra vespod je tak malá, že není nic vidět. První dveře po levé ruce jsou zamčeny, ale část klíče je uvnitř zámku, držadlo je zlomené.

S jistým úsilím subjekt manipuluje s klíčem, aby otevřel dveře a okamžitě začne kašlat, stěžuje si na zápach. Zdi místnosti jsou čisté a stejně tak podlaha, strop je pokryt stejným hnědým materiálem jako třetí místnost. V této místnosti se nachází provizorní lůžko ze starých prostěradel a polštáře a dřevěná bedna plná otevřených krabic něčeho, co se zdá být jídlo, jazyk na krabicích je na videu rozmazaný, avšak subjekt tvrdí, že jsou zkrátka popsané 'Cereálie'. Druhá bedna v místnosti obsahuje prázdné lahve na vodu, které zřejmě vyschly. Poblíž lůžka leží kniha, zavřená, bez nápisů, nebo ničeho na vazbě.

Na stěně jsou připevněné různé výstřižky z novinových článků, ale jazyk se nedá přečíst, subjekt je požádán, aby vzal výstřižky sebou. Všechny články až na jeden se při dotyku rozsypou kvůli stáří. Nepoškozený článek je vložen do terénního pytlíku na vzorky a zdá se být nový oproti všem ostatním. Subjekt požádán,aby ohledal knihu, subjekt se k ní začne přibližovat.

Audio na nahrávce začne znít podivně a vysoký skřípavý zvuk jako škrábání o kov přehluší kompletně veškerou komunikaci na 3.5 sekundy. Subjekt se stále nedotkl knihy a když zvuk přestane, subjekt se zeptá vedení, zda můžou zopakovat žádost. Vedení během této doby žádnou žádost neuvedlo, neboť sluchátka byla sundána. Subjektu je doporučeno opustit místnost a poznamenává, že dveře se začaly pomalu zavírat a pokud je nechá, zavřou se. Subjektu je doporučeno nechat dveře na pokoji a prohledat dveře napravo.

Pečlivý průzkum následujících deseti sekund nahrávky ukázalo, že když se kamera otáčí, je viditelná postava na konci tunelu, kde jsou sedmé dveře. Dveře jsou otevřené pouze na škvíru, kterou je vidět obličej, načež se tiše zavřou. Žádné detaily nejsou vidět.

Subjekt prohledává druhé dveře napravo a tvrdí, že vše nezaznamenává nic neobvyklého. Tyto dveře se tentokrát po zatlačení pohnou a po opakovaném tlačení se pootevřou dostatečně na to, aby bylo vidět dovnitř pod úhlem. Je viditelná další nástěnka s připnutými články, vršek krabice cereálií je vidět na zemi a ruka ležící na zemi dlaní vzhůru. Subjekt zavře dveře a otočí kameru směrem k sedmým dveřím, které jsou stále zavřené. Když není vidět nic, co by se dalo dále prozkoumat, je subjekt požádán o návrat.Subjekt nijak neprotestuje a stěžuje si na stále horší zápach.

Jak se subjekt vrací, jeho kamera nezaznamenává žádné změny, nebo neukazuje anomálie, ale vedení hlásí, že skrz bylo najednou protaženo dodatečných 100 metrů kabelu, než se kabel znovu zastavil. Video záběry ukazují jak subjekt pomalu pokračuje tunelem, zatímco se vedení snaží ověřit integritu lanového systému. Subjektu je nařízeno zastavit vzestup, ale on tvrdí že nešplhá, lano jej táhne nahoru. Panika nastává na obou koncích a subjektu je sděleno, že má připravit zbraň.

Po dosáhnutí vrcholu jámy není na kameře nic viditelného a subjekt hlásí, že se na obzoru nic nezměnilo, poté pokračuje zpět podél kabelu. Po přibližně 900 krocích se subjekt ptá kolik kabelu spotřeboval. Vedení přiznává, že si není jisté, kvůli komplikacím, ale subjekt šel předtím přímou linií, takže by měl jít stejnou linií nazpět. Subjekt je velmi znepokojen tím, že je teď viditelné větší množství kabelu, směřujícího pod úhlem 90ti stupňů pryč.

Subjekt otáčí pomalu kameru v plném kruhu dokola. Na záběru je viditelný zástup 37 spočitatelných postav stojících tiše, žádné charakteristiky nejsou viditelné a chybí jim onen modrý odstín okolí. Panika vypukne v řídící budově, ale subjekt poznamenává, že jedinou zvláštností je kabel, který je zaklikacený v okolí. Subjekt zatáhne za svůj konec kabelu, ten je napnutý, ale nehýbe se. Vedení začíná navíjet lano a a to rychle povolí. Je vidět jak se navíjí roztahaný kabel a pohybuje trávou, poté zavibruje odporem a vydá 'brnknutí'. Kamera subjektu se pohybuje po délce kabelu, který najednou povoluje víc než předtím a najednou je volnost zpět a tažný systém opět začíná fungovat.

Vedení navrhuje aby se subjekt vrátil podél kabelu zpět a audio začne zachytávat výkřiky a paniku ze strany subjektu. Pět ran je vystřeleno na něco, co není na kameře vidět. Vedení hlásí, že vidí v zrcadle subjekt vracející se zpět, zatímco kamera ukazuje kabel mizející ve vzduchu. Subjekt projde skrz, všechen kabel je vtažen dovnitř a kamera nahrává podlahu. Vedení nahlašuje že zrcadlu trvalo přibližně pět sekund změnit se zpět na odraz a SCP-093 zůstalo svítit modře po následující hodinu.

Odporně zapáchající látka byla přítomna na oblečení subjektu a rukou, když byla odebrána zbraň. Tato tekutina rychle uschla a byla určena jako nedostatečně významná pro studování, kvůli nedostatečné kvalitě vzorků. Kontrolní personál pozorující zrcadlo nahlásil, že viděl masivní lidskou bytost plazící se po zemi, přibližně pětkrát tak velkou jako normální člověk. Bytost neměla žádné obličejové rysy a měla krátký dosah rukou, když se plazila směrem k zrcadlu předtím, než se změnilo zpět na odraz. Kvůli vzdálenosti nebyly vidět pořádné detaily, ale alespoň jeden pozorovatel poznamenal, že viděl pět děr po kulkách v jinak naprosto hladkém obličeji, bez jiných rysů.

Terénní kufřík získaný zpět od subjektu obsahující novinový článek, kde stojí: [DATA VYMAZÁNA] a byl klasifikovaný jako [DATA VYMAZÁNA].

Následující test je Zelený Test.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License