SCP-093
hodnocení: +10+x
blank.png

Objekt #: SCP-093

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Viz Testovací Dokument SCP-093-T1 pro přehled testovacích kondicí. SCP-093 musí vždy zůstávat na zrcadle a pod kamerovým dohledem. Vpuštění do oblasti kontejnmentu SCP-093 je povoleno pouze s patřičnými způsoby nahrávání videa a způsobu pro návrat subjektu. Jakýkoliv pokus použít SCP-093 mimo povolený test bude přísně potrestán, a to včetně terminace.

Popis: SCP-093 je primárně rudý vyřezávaný disk s podobným složením jako kámen, připomínající rumělku, s kruhovými řezbami a neznámými symboly vyřezanými do hloubky 0.5 cm po celém obvodu objektu. I hlubší zářezy jsou viditelné na SCP-093 o hloubce 1 až 1.5 cm. SCP-093 má 7.62 cm v poloměru a vejde se pohodlně do dlaně. SCP-093 změní svůj barevný nádech, když je drženo živou bytostí. Stále se zkoumá spojitost mezi jednotlivci a barvou, jež na sebe SCP-093 bere. Aktuálně se věří, že barva se mění podle toho, jak moc držitel něčeho lituje.

Pokud je SCP-093 odstraněno ze zrcadla a není drženo osobou, vyhledá automaticky nejbližší zrcadlovitý povrch. SCP-093 bylo pozorováno, jak se pohybuje v největším možném kruhu, aby nabralo rychlost. Mechanismus tohoto zrychlení je zatím neznámý. Pokud je mezi SCP-093 a nejbližším zrcadlem překážka, použije subjekt svou rychlost, aby se probouralo skrz ni a bude pokračovat dál. Zastaví se pouze když přijde do kontaktu s odráživým povrchem. I přes ohromné rychlosti při nárazu, nebude ani SCP-093 ani zrcadlo nijak poškozeno.

Dodatečné Poznámky: Neexistují žádné záznamy vysvětlující jak se SCP-093 dostalo do držení Nadace. Viz SCP-093-OD. Protože neexistují žádné záznamy o metodě zadržování SCP-093, byl proveden test, aby se přišlo na to, proč musí být k jeho zadržování používána zrcadla. Výsledky testu SCP-093-T1 vedly k objevení faktu, že když živé bytosti drží SCP-093, jsou schopny pohybovat se skrz zrcadla a tak byla navrhnuta série testů SCP-093-T2, aby se určila cílová destinace této přepravy.

Originální Dokumentace SCP-093

Objekt #: SCP-093

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Objekt SCP-093 musí být držen na postříbřeném zrcadle na podstavci o velikosti 0.3 x 0.23 m alespoň 1.22 m od podlahy v Zadržovacím Bloku ████. Objekt nesmí být zadržován v oblastech větších než 3.66 x 3.05 m, ani pokládán na podstavce z mahagonového, borového, ani třešňového dřeva, nebo hliníku, nebo pod Úroveň 1 Zadržovacího Bloku ████. S objektem je možné manipulovat bezpečně, avšak jemně. Testy a jejich výsledky ohledně zadržování lze prozkoumat v Sekci-B:35-1 u přiloženého dokumentu.

Popis: Objekt byl nalezen na břehu Rudého moře, 30. ledna 1968, zářil slabým modrým odstínem. Jeho barva se od té doby změnila na mix oranžové a červené a vyzařuje jiné barevné spektrum pouze v přítomnosti ženských výzkumnic ve věku mezi 34 a 41 lety. SCP-093 mělo modrou barvu po dobu 54 minut a 34 sekund do 1:23 dne 26. dubna 1986, náhodou se ve stejnou dobu nalezlo tělo 194-9834 ve Výzkumném Zařízení █████.

Spojení mezi 194-9834 a SCP-093 je neprůkazné a efekty prodlouženého vystavení SCP-093 jsou neznámé kromě občasných zpráv o pocitech klidu a v případě 242-0049 návalech deprese, ztráty balance a sebevražedných myšlenek. Tyto pocity údajně netrvají déle, než jedenáct dní. Objekt reagoval na přítomnost 242-0056 změnou barvy na fialovo na pouhé 2 minuty a 9 sekund, jak bylo zdokumentováno 12. března 1993. Efekty této reakce jsou neznámé.

Dodatečné Poznámky: Původ SCP-093 je neznámý a dokumenty o jeho získání byly zničeny při požáru Výzkumného Zařízení █████, dne 9. prosince 1989. Zprávy o pocitech výzkumníků, kteří drželi SCP-093 zůstaly nedůležité až do 19. dubna 1995.

SCP-093-T1: Zadržovací Test

Testování s SCP-093 proti podmínkám aktuálních zadržovacích procedur, aby se prokázala schopnost tohoto kontejnmentu. Počátkem byla změna druhu zrcadla na kterém subjekt spočívá:

Lesklý povrch, mosazný rám, levné zrcadlo: SCP-093 nevykazuje žádnou aktivitu po umístění na zrcadlo. Tento test samotný odstraňuje potřebu drahého stříbrného, nebo dřevěného kontejnmentu.

Obyčejný stůl: SCP-093 udělá otočku vpravo a začne se válet přes stůl v jednom směru, otočí se o 180 stupňů a válí se opačným směrem, dokončí ovál a opakuje tuto akci dokud k němu není přineseno zrcadlo, v tu chvíli se SCP-093 rozjede proti němu a nalehne na něj stranou, načež sklouzne do středu zrcadla. Je poznamenáno, že i přes hrubý povrch SCP-093, nezanechá při pohybu na zrcadle žádnou stopu.

Dvě zrcadla na obou koncích obyčejného stolu: SCP-093 směřuje k bližšímu zrcadlu nehledě na směr a nehledí na rozdíly v typech zrcadel, zdá se že zrcadlo vybírá pouze podle vzdálenosti.

Zrcadlo držené osobou, která jím pohybuje: SCP-093 sleduje zrcadlo, jak se pohybuje, nabírá rychlost, až je dosažena maximální rychlost ██████. Při žádné rychlosti není náraz SCP-093 schopen poškodit zrcadlo, ani sebe.

Osoba držící SCP-093, pokládající jej na zrcadlo: Tento test byl náhodou, výsledek zakopnutí jednoho ze zaměstnanců, po debatě ohledně toho, kdo z nich zaplatí za oběd. Výsledkem toho bylo zjištění, že osoba držící SCP-093 a pokládající jej na zrcadlo se přesune do zrcadla.

Dodatek: Zadržovací testování bylo ukončeno po prokázání, že SCP-093 stačí k zadržení prosté zrcadlo. Testování s lidskou interakcí se zrcadly a SCP-093 bylo schváleno Dr. █████.

SCP-093-T2: Zrcadlový Test

Testovací Protokoly: Subjekty testující s SCP-093 musí mít na hrudi připevněný postroj připojený k tažnému systému s lanem až pro pohyb do vzdálenosti 300 metrů. Dodatečné cívky s lanem mohou být přidány, pokud to bude třeba. Přezky spojující tyto cívky musí být vysoké kvality a schopné udržet váhu 0.2 tuny.

Polní kufřík s následujícími předměty by měl být vydán subjektu před každým testem s SCP-093:

  • Jeden (1) zdroj světla připevněný k paži nabitý pro funkci po tři (3) hodiny, navíc dodatečné zdroje pro celkovou funkčnost po šest (6) dalších hodin.
  • Čtyři (4) půl litrové flašky s vodou.
  • Čtyři (4) Vojenské Potravinové Dávky a dvě energetické tyčinky (povoleny i čokoládové).
  • Jedna (1) standardní Beretta ráže 9mm s čtyři a dvaceti (24) náboji, nabitá. Toto nesmí být subjektu oznámeno dokud neprojde do zrcadla pomocí SCP-093 a mělo by být oznámeno pod přísným dohledem a pouze za předpokladu, že subjekt již prošel celý. Tento předmět musí být vyžádán zpět po návratu subjektu a musí o tom být informován než odejde z dohledu na povrchu zrcadla.
  • Jeden (1) standardní armádní nůž. Subjektu nebude o tomto předmětu řečeno a bude na jeho přítomnost v kufříku muset přijít sám.

Subjekt musí být připojen na nahrávací systém s kamerou připevněnou na čele, či rameni subjektu. Nahrávací zařízení by mělo být kabelové a dovolovat pro pohyb do stejné vzdálenosti jako lanový systém. Bezdrátové kamery přinesly různé výsledky a měly by být použity pouze v případě, kdy má SCP-093 již známou barvu. Nové barvy musí být otestovány pomocí drátového přenosu.

Během testování musí být zaznamenána barva SCP-093, spolu s historií subjektů a důvodů jejich uvěznění, aby se identifikoval způsob jakým na sebe SCP-093 bere barvu. Spojení se zdá být ovlivněno vinou, nebo její absencí u subjektu. Přiřazené výsledky testů by měly být čteny v pořadí.

SCP-093 'Modrý' Test
SCP-093 'Zelený' Test
SCP-093 'Fialový' Test
SCP-093 'Žlutý' Test
SCP-093 'Červený' Test


Následující data jsou tajná. Personál žádající o tato data musí nejdříve číst všechna data výše a předložit písemný souhlas od dvou (2) zaměstnanců Úrovně 4.
SCP-093 - Získané Materiály

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License