SCP-092
hodnocení: 0+x
blank.png

Objekt #: SCP-092

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: Tři tisíce sto dvacet pět instancí SCP-092 musí být drženo v individuálních pouzdrech na obyčejné kompaktní disky (CD) a uskladněny ve standardních skříňkách, určených na neživé objekty v Oblasti-37. Každá instance SCP-092 musí být očíslována permanentním fixem.

Testování instancí SCP-092 musí být prováděno ve zvuko-těsné místnosti. Maximálně jedna instance SCP-092 může být v jednu chvíli použita k testování. Pouze zaměstnanci třídy D mohou poslouchat ještě neprozkoumané instance SCP-092. Výzkumné návrhy zahrnující poslech instancí SCP-092 jinými zaměstnanci, než zaměstnanci třídy D, vyžadují svolení od velení oblasti.

Mrtvola SCP-092-B není momentálně považováno za anomální mimo asociaci a je uchována v márnici, v oblasti-19.

Popis: SCP-092 je set 3125 CD disků, každý označený "To absolutně, absolutně, absolutně, absolutně, nejlepší od The 5th Dimension!!!!!", popsány jmény třiceti jedna umělců, kteří byli během doby existence americké kapely, "The 5th Dimension", její součástí. Každá Instance SCP-092, bude v klasickém CD-přehrávači, produkovat odlišný anomální efekt, na všechny v dosahu zvuku přehrávače. Anomální fenomén přetrvá 74 minut (délka trvání standardního CD), během kterých nejsou posluchači schopni opustit oblast, vypnout přehrávač nebo jakkoliv jinak narušit jeho funkci. Po skončení anomálního fenoménu, vykřiknou všichni, stále žijící posluchači, synchronizovaně frázi "Páni, to bylo fakt cool"; synchronizovaná vokalizace fráze byla pozorována i u : neanglicky mluvících jedinců, ještě nemluvících dětí, nevědomých jedinců, paralyzovaných jedinců a jednotlivců fyzicky neschopných řeči kvůli poškození hrtanu

Anomální vlastnosti každé instance SCP-092 jsou tématicky a konceptuálně spojeny s číslem 5, dimenzemi nebo členy kapely The 5th Dimension. Do dne ██/██/████ bylo 871 instancí SCP-092 vyzkoušeno a jejich efekt popsán.; viz dokument 092-W83 pro celý seznam, nebo níže pro reprezentativní vzorky.

Když je instance SCP-092 vložena do jednotky CD v osobním počítači, lze k jejím souborům přistupovat bez vyvolání anomálních efektů. Zkoumání souborů naznačuje, že každé CD má odlišný obsah; veškerý obsah je zvukovým materiálem, týkajícím se The 5th Dimension a jejich jednotlivým členům: kromě všech známých komerčně vydávaných písní, obsahují soubory živá vystoupení, tréninková cvičení, konkurzy, mediální rozhovory a osobní konverzace.

Záznam o Získání

Dne pátého května ████, se objevil neidentifikovaný muž (dále SCP-092-B), nesoucí 2 kufříky, u stráží předních bran Oblasti-19 a uvedl, že si přeje odevzdat sebe a své anomální výtvory do vazby nadace. Obsah jeho kufrů byl zabaven a klasifikován jako SCP-092; SCP-092-B byl převezen do Oblasti-37 na výslech.

Během výslechu uvedl SCP-092-B tématické spojení (pět, dimenze a The 5th Dimension) mezi všemi instancemi SCP-092 a poté spáchal sebevraždu.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License