SCP-090
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-090

Třída Subjektu: Keter

Speciální Zadržovací Procedury: Artefakt má být uložen v zabezpečeném bunkru, v Oblasti ██ a neustále sledován autorizovaným personálem Třídy D. Nové uspořádání objektu musí být po každém pohybu zaznamenáno. Informace o novém uspořádání objektu jsou odeslány do Superpočítače Třídy OT. Ředitel sekce musí být informován o všech změnách a aktuálních odhadech každých 30 minut. Všichni zaměstnanci mají přísný zákaz přijít do fyzického kontaktu s SCP-090 kromě případů, kdy je vydán příkaz ███-██-█████.

Bezpečnostní úroveň AXA byla speciálně vytvořena pro sledování SCP-090. Zaměstnanci bez oprávnění AXA, kteří budou nalezeni v zařízení, budou terminováni.

Popis: SCP-090 bylo objeveno a získáno v ████████, ██████, 10. dubna 19██ v prostoru nedaleké katedrály. SCP-090 bylo odneseno, katedrála spálena, 6 mnichů a kněží bylo terminováno. Od té doby je SCP-090 uloženo v Oblasti ██. Umístění objektu před jeho přesunutím do katedrály není známo.

SCP-090 je černá struktura ve tvaru krychle o rozměrech 20 cm x 20 cm x 20 cm vyrobená z neznámého keramického materiálu. Objekt je klasifikován jako nezničitelný po provedení testů popsaných v dokumentu 090-B (není součástí spisu o SCP-090). Každá strana objektu je rozdělena na tisíc čtverců, uspořádaných ve struktuře podobné Rubikově krychli (100 segmentů podél hrany a každý segment široký 2 mm). Každý čtverec má vzory vyryté na povrchu. Vzory jsou zářivě bílé.

Neznámá vnitřní struktura způsobí posunutí jednoho řádku nebo sloupce každých 2,8 sekundy. Neurčené záznamy o uspořádání objektových segmentů byly uchovány od roku 1242 n.l., ale všechny záznamy až do roku 1533 byly ztraceny. Moderní technologie umožňuje fotografování a zaznamenávání přesných uspořádání segmentů SCP-090, stejně jako jejich prohlížení.

Segmenty jsou odděleny tenkou, bílou čárou. V případě, že je jejich nastavení správné, čtverce k sobě budou přiléhat. V současné době je na povrchu objektu 22 správných přiléhavých zarovnání. Chcete-li získat informace o momentálním uspořádání kostky, podívejte se na 25.090.090.04D (není součástí spisu o SCP-090).

D-023016-024016-024015 je v současné době jediným uspořádáním tří sousedních segmentů na povrchu SCP-090. B-100023-100024-099024-098024 a C-043077-042077-042076-042075 jsou čtyřsegmentové konfigurace. K dispozici je také uspořádání šesti segmentů. V dokumentu 090-B si přečtěte poznámky popisující účinky nastavení.

Byla předložena hypotéza, že správné nastavení celé krychle bude mít za následek masivní katastrofu, jaká nemá obdoby.

Dodatek: Personál s bezpečnostní prověrkou AXA by měl vidět Dokument 090-B

Dokument 0920-A: Zápisky z experimentů doktora ███████ ████████████████
Experiment 0012: Pozorování probíhá podle plánu, podařilo se nám vytvořit systém schopný zaznamenávat a analyzovat posuny krychle. Dosud nebyly zjištěny žádné spojitosti mezi posuny a událostmi v globálním měřítku.

Experiment 0048: Dnes jsme pozorovali nastavení šesti segmentů na jedné straně. Zaznamenání se obešlo bez incidentu. O dvě hodiny později se z oddělení vrátil jeden z pomocných vyšetřovatelů se zprávou, že v Indickém oceánu došlo k tsunami, které zabilo stovky tisíc lidí a způsobilo rozsáhlé škody. Zatím nebyla zjištěna žádná spojitost mezi touto událostí a nastavením segmentu SCP-090. Tato možnost ale byla zaznamenána.

Experiment 0150: Po sto dvacátém uspořádání segmentů na čtvrté straně krychle a sto dvaceti hlášení o následné nehodě v laboratoři je čtvrtá strana objektu označena jako “místní”. Zítra zajistíme zavedení bezpečnostních předpisů. Zaměstnanci byli varování, aby nesázeli na výsledky činnosti SCP-090.

Experiment 0172: Nastavení šesti segmentů bylo zachyceno dnes ráno na "místní straně". Z důvodu bezpečnosti byla Oblast ██ evakuována. O dvě hodiny později byla poškozena jedna skladovací místnost. Díky evakuaci nikdo nezemřel. Objekt nevyvolává události. Předpovídá je. První strana krychle je označena jako "globální". Byla podána žádost o reklasifikaci objektu do Třídy "Euclid".

Experiment 0240: Dnes jsme učinili pokrok s našimi experimenty. Rozhodli jsme se zkusit změnit uspořádání krychle. Když se zaměstnanec Třídy D pokoušel provést manuální posun, SCP-090 spontánně složilo deset segmentů blízko levého horního rohu "místní strany". Přesně o dvě hodiny později došlo k poškození úložiště SCP-███ a [DATA VYMAZÁNA]. Agenti ██████████ a ████████ přišli o život. Doporučuje se odložit testy ručního přeuspořádání segmentů SCP-090. Klasifikace objektu do Třídy Keter byla schválena. SCP-090 je zřejmě schopen spustit události. Objekt může být vnímavý.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License