SCP-089
hodnocení: +3+x
blank.png
scp-089-new.jpg

SCP-089 po přemístění k lokaci SCP-089-B pro provedení Protokolu M8.

Objekt #: SCP-089

Třída Objektu: Euclid (vizte níže)

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-089 je uskladněno ve speciálním přepravovacím kontejneru v Oblasti-35 a sledováno pro případy vyřčení. Za účelem reakce na tato vyřčení byla založena Mobilní Úderná Jednotka Mu-89, tvořena zaměstnanci s pokročilým výcvikem v lingvistice, psychologii a taktické diplomacii. Po výskytu vyřčení má Mobilní Úderná Jednotka Mu-89 za úkol přeložit a interpretovat rčení, aby identifikovali primární subjekty spuštění (dále označované jako SCP-089-A a SCP-089-B), a poté učinili Protokol M8, který sestává z následujících kroků:

  1. Přepravit SCP-089 na místo SCP-089-A a vysvětlit Protokol M8 SCP-089-B; a
  2. V čase, kdy je SCP-089-B připraveno dobrovolně vykonat Protokol M8, poskytnout SCP-089-B jakoukoli pomoc v souvislosti s akcemi při vykonávání Protokolu M8: vkládání SCP-089-A do dutiny spolu s hořlavými materiály, jako například naolejovaným dřevem nebo uhlím a následným zapálením.

Úspěšné provedení Protokolu M8 vyžaduje dobrovolnou spolupráci SCP-089-B v střízlivém a nevynuceném stavu. Podobně musí být i SCP-089-A při provedení protokolu plně při vědomí. Protože je proces pro SCP-089-A extrémně bolestivý a fatální, doporučuje se, aby bylo SCP-089-B po zapálení omezeno v pohybu (ne sedativně), aby nedošlo k vyrušení dokončení protokolu.

Pokud SCP-089-B odmítne dobrovolně provést Protokol M8 v souladu s výše uvedenými specifikacemi, MTF Mu-89 vysvětlí potenciální důsledky nedokončení protokolu a vyvine veškeré úsilí k přesvědčení SCP-089-B ke spolupráci. Pokud jsou pokusy MTF Mu-89 k přesvědčení SCP-089-B neúspěšné, bude SCP-089 reklasifikováno na Třídu Keter a bude vykonán protokol M9 (vizte Dokument 089-M9). Použití zastrašování, výhružek, mysl-ovlivňujících drog, nebo opojných nápojů ve snaze ovlivnit svobodnou vůli SCP-089 a jakýkoli pokus o dokončení Protokolu M8 bez účasti nebo dobrovolné spolupráce SCP-089-B, nebo jiným nepopsaným způsobem, je přísně zakázáno, neboť tato opatření zneplatňují dokončení protokolu, a je známo, že zvětšují závažnost doprovodné Události Typu-S.

Doporučuje se také (ale pro Protokol M8 nevyžaduje) doprovázet druhý krok Protokolu M8 zvukem klaksonů a bicích nástrojů, neboť toto může zamaskovat zvuky vydávané SCP-089-A během provádění protokolu.

Po úspěšném provedení Protokolu M8 začne většinou doprovodná Událost Typu-S do 7 hodin slábnout.

Popis: SCP-089 je sklená kameninová socha přibližně tři metry vysoká, zobrazující okřídleného humanoida s býčí hlavou a otevřenými ústy. Přední strana torsa je zavěšená a lze ji shora otevřít. Za ní se nachází malá zvenčí uzamykatelná dutina o přibližné velikosti 0,6 metrů krychlových. Na zadní části sochy je nápis v kanánském jazyce (pravděpodobně v punštině).1 Socha pochází přibližně z 2. století př. n. l.

Občasně (někdy až po více než jednom století) socha promluví. Mechanismus, kterým jsou tyto zvuky vydávány, není znám a ústa sochy se nepohybují. Rčení sochy jsou v kanánském jazyce (pravděpodobně ve stejném jazyce, jako je nápis) a skládají se z:

  • jména, nebo popisu SCP-089-A;
  • příkazu na splnění Protokolu M8 spolu s pokyny na jeho dokončení; a
  • popisu doprovodné Události Typu-S v obrazném jazyce

Pokud ještě nebyl vykonán protokol M8, je každé vyřčení do tří až jedenácti dní následováno zahájením Události Typu-S dle popisu ve vyřčení. Každá Událost Typu-S je epidemie, přírodní katastrofa, masová hysterie zahrnující genocidu nebo jiné masakry nebo jiné události zahrnující rozsáhlé škody na majetku a ztráty na životech, trvající až do úspěšného dokončení Protokolu M8. S každým dokumentovaným vyřčením byla doprovázející Událost Typu-S sice vážná, ale vztahovala se pouze na omezenou geografickou oblast, která přímo neohrožuje SCP-089-B. Toto v některých případech vyústilo v prodloužení Události Typu-S kvůli nevědomosti SCP-089-B o SCP-089, nebo Protokolu M8, nebo kvůli neochotě SCP-089-B projít Protokolem M8 a zastavit tak Událost Typu-S.

Pro každé vyřčení platí, že SCP-089-A je zdravé, bezúhonné lidské dítě ve věku osmi měsíců až šesti let a SCP-089-B je jeho biologická matka. Ve všech zdokumentovaných případech jsou SCP-089-A a -B živí a zdraví a mají mezi sebou silné pouto důvěry a náklonnosti.

Poté, co SCP-089-B vloží SCP-089-A do dutiny a po zapálení hořlavých materiálů, SCP-089-A shoří a bude zničeno po dvou až pěti hodinách.

Dodatek #1:
Poznámka ve složce od Dr. Garcia: I když je role SCP-089 v působení Událostí Typu-S nejasná, zkušenosti prokázaly, že rychlé a přesné uskutečnění Protokolu M8 je efektivní v limitaci škod, které způsobují. Dr. Patel spekuloval, že SCP-089 Události Typu-S nezpůsobuje, ale pouze je předpovídá a poskytuje prostředky ke zmírnění jejich účinků.

Dodatek #2:
Následuje částečný seznam dokumentovaných Události Typu-S, které byly ukončeny pomocí Protokolu M8 (včetně dokumentovaných dokončení protokolu M8, které předcházely zadržení Nadací):

Datum vyřčení: 21. březen 1788
Popis Události Typu-S ve vyřčení: "Plameny pohltí jejich domy, ano, jejich trhy a jejich chrámy a všechna jejich obydlí budou zničeny."
Událost Typu-S: Požár ve městě ███ ███████
Závěr: Protokol M8 dokončen 29 dní po vyřčení. 66% budov ve městě zničeno.

Datum vyřčení: 2. prosince 1788
Popis Události Typu-S ve vyřčení: "Falešný prorok shromáždí své plénum a pobouří ho proti knížatům. Každý z nich bude zabit a pole seschnou."
Událost Typu-S: Rozsáhlé rolnické povstání proti mesiáši v █████
Závěr: Protokol M8 byl dokončen 1363 dní po vyřčení. Masakry spojené s povstáním, jeho potlačením a souvisejícím kolapsem zemědělství způsobily nejméně ██ milionů obětí.

Datum vyřčení: 23. listopadu 1951
Popis Události Typu-S ve vyřčení: "Země se bude třást a moře povstanou a budou uvržena na zemi s horami plivajícími oheň hlasem temnoty a smrti."
Událost Typu-S: Zemětřesení a vulkanická erupce v ████ █████.
Závěr: Protokol M8 byl dokončen 31 hodin po vyřčení. K žádné vlně tsunami nedošlo, i když geologické modely předpověděly seismickou aktivitu v dané oblasti. Žádné oběti.

Datum vyřčení: 7. listopadu 1970
Popis Události Typu-S ve vyřčení: "Deště zbičují zemi a smetou lidi, jejich zvířata a všechny jejich práce, potopa je vezme všechny."
Událost Typu-S: Cyklon v ██████████.
Závěr: Protokol M8 byl dokončen 49 dní po vyřčení. Ztráty z povodní, nemocí a hladovění jsou odhadovány na ███ tisíc.

Datum vyřčení: 4. duben 20██
Popis Události Typu-S ve vyřčení: [DATA VYMAZÁNA]
Událost Typu-S: [DATA VYMAZÁNA]
Závěr: Protokol M8 prozatím nebyl dokončen.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License