SCP-088-CS
hodnocení: +7+x
blank.png

Objekt #: SCP-088-CS

Třída Objektu: Safe

Úroveň Hrozby: Zelená

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-088-CS je zabezpečeno v dřevěném boxu o rozměrech 5cm3 ve výzkumném Sektoru-█ , v Oblasti-█. SCP-088-CS musí být každé tři měsíce přesunuto do jiné více nespecifikované Oblasti, z důvodu následků svého působení. Přístup k SCP-088-CS mají pouze dva vybraní výzkumníci třídy A, a pět testovacích subjektů třídy D, kteří se musí obměňovat ve vyšších časových intervalech, než samotné umístění SCP-088-CS. Doba vždy závisí na síle účinku, který přetrvává alespoň jeden měsíc po vystavení SCP-088-CS.

SCP-088-CS musí být testováno alespoň jednou týdně, aby nedošlo k jeho sebedestrukci. Testování probíhá na předem připraveném stolním notebooku bez přístupu k síti. Vyšší bezpečností opatření v přítomnosti SCP-088-CS nejsou potřebná. Následná manipulace s SCP-088-CS je definována jako "Tak, jak se chováš k vlastní flešce. Zasunout a potom bezpečně vysunout."

Popis: SCP-088-CS je standardní flash disk s duálním konektorem USB - 2.0 a microUSB. Tělo SCP-088-CS je tvořeno z kovu v matně hnědém pouzdře, které chrání pouze microUSB konektor. SCP-088-CS dosahuje hmotnosti 12 gramů a rozměry činní 27.63 x 16.46 x 8.56 mm. Kapacita SCP-088-CS je podle hodnoty uvedené na přední straně těla rovna 16GB. Standardní konektor 2.0 má na povrchu patrné rýhy, microUSB konektor je nedotčen, ač postoupil několika testům.

Pro plné využití SCP-088-CS musí mít testovaný subjekt přístup ke stolnímu počítači bez připojení k síti. Pro zapojení SCP-088-CS má testující dvě možnosti – využije standardní konektor(USB 2.0) nebo Micro konektor. SCP-088-CS nevykazuje žádné účinky v blízkosti testovaného subjektu.

Po vsunutí do připraveného stolního notebooku, otevře svůj adresář a uvnitř něj se mohou nacházet soubory s koncovkami *.mp4; *.mp3; *.pdf; *.gif; *.jpge; *.jpg; *.docx nebo *.xml. Soubory nejsou šifrované, mají přesná data vzniku. Některé soubory, převážně s koncovkami *.mp4 a *.jpg, jsou v horší či ve špatné kvalitě. SCP-088-CS může obsahovat 1 a více souborů jen jedno typu.

Testované subjekty vypověděly, že SCP-088-CS obsahovalo nahrávky, fotky nebo dokumenty, které byly úzce spojené s jejich životy. Rozdíly v obsahu se vyskytoval ve chvíli, kdy bylo SCP-088-CS vsunuto určitým typem konektoru.

Pokud testovací subjekt vsunul SCP-088-CS standardním konektorem, systém █████ přečte SCP-088-CS jako „DATADISK EIUS 4U". Následně, soubory obsahovaly dle slov subjektů „splněné sny"(viz dodatek 088-CS.01).

Pokud testovací subjekt vsunul SCP-088-CS micro konektorem, systém █████ přečte SCP-088-CS jako „DATADISK NISI 4U". Následně soubory obsahovaly „noční můry"(viz dodatek 088-CS.02).
Následný efekt SCP-088-CS závisí na mentální zdatnosti testovaného subjektu. Rozmezí bylo stanoveno od sedmi dní po tři měsíce.

Další výsledný efekt se vyskytl u testovaných subjektů, pokud vsunuli SCP-088-CS standardním konektorem. Vyžadovali opakované testování, které z prvotních proseb eskalovalo až k agresi a pokusu o proniknutí do výzkumné místnosti

Dodatek 088-CS.01 - Záznamy testování s SCP-088-CS po vsunutí standardním konektorem

Test A

Subjekt: D-1122
Průběh: Adresář SCP-088-CS zobrazil 2 soubory ve formátu *.mp4. Jednalo se o videozáznam se zvukem.

Doslovná výpověď subjektu:
„První video…název svatba…je to svatba mé dcery. Je velmi šťastná…to je zámecká kaple. Objímá kameramana…já jsem kameraman. Děkuji mi za všechno….dokud jsi má dcera, chci, aby ses měla nejlépe…pláče radostí. Je tam i má žena…bere mě za ruku…konec videa."

„Druhé video…název vnuk…to jsem já. Držím čerstvě narozené dítě. Chlapec, říká má dcera v pozadí. Dívám se na dítě…pláču. Jeho ručičky jsou…tak malé. Konec videa…co je to? Je to skutečné? Můžu to vidět znova?"

Subjekt byl s pláčem vyveden z testovací místnosti.

Doba trvání účinku: Stále trvá

Test B

Subjekt: D-9822
Průběh: Adresář SCP-088-CS zobrazil 1 soubory ve formátu *.mp3. Jednalo se o zvukovou stopu.

Doslovná výpověď subjektu:
„Proč tam mluví můj otec? Proč se omlouvá? Hej. Co to má být? M-Můžete to zastavit? Já…nechci to poslouchat…tohle by nikdy neřekl…můžete…dost. To nebudu poslouchat…“

Subjekt opustil testovací místnost sám.

Doba trvání účinku: 2 hodiny

Dodatek 088-CS.02 - Záznamy testování s SCP-088-CS po vsunutí micro konektorem

Test C
Subjekt: D-1002
Průběh: Adresář SCP-088-CS zobrazil 4 soubory ve formátu *.jpg. Všechny soubory jsou ve špatné kvalitě.

Doslovná výpověď subjektu:
„Je to…jeden, dva, tři…čtyři fotky. Na každé z nich je…nehoda. Dopravní nehoda. Na první je má přítelkyně…bože…co se stalo? Vždyť to auto doslova rozpůlilo! Dohajzlu! A…tohle je moje matka!Bože…srazil jí…autobus…budu zvracet. Já nechci dál! Ehh, to je můj pes…v-vběhl do silnice…z-zůstal na čelním skle…můžu jít zvracet? T-Ten poslední? T-To jsem já! Doprdele to jsem já! Má motorka je n šrot…t-to je má ruka? K-Kde je má…ghu…jdu blít…končím!"

Subjekt na místě zvracel a byla mu podána první pomoc. Byl vyveden z testovací místnosti rovnou na ošetřovnu.

Doba trvání účinku: 3 týdny

Test D

Subjekt: D-3300
Průběh: Adresář SCP-088-CS zobrazil jeden soubor ve formátu *.pdf.

Doslovná výpověď subjektu:
„To je pdfko? Musím to otevřít? Proč se to jmenuje Úmrtní list? Coto? █████ ████ ? Ve věku █ let? Co to má být? On je mrtvý? Kdy-Kdy se to stalo?! Odpovězte mi! Slyšíte mě?! Co to má kurva znamenat? Jaká zástava srdce?! Poslední vyšetření byla v pořádku! HEJ! ODPOVĚZTE MI!"

Subjekt se pokusil o útěk. Na místě byl zadržen, a byla mu podána sedativa.

Doba trvání účinku: 3 měsíce

Dodatek 088-CS.03 - Testování SCP-088-CS po vsunutí standardním a následně micro konektorem

Test E

Subjekt: D-7777
Průběh: Adresář SCP-088-CS zobrazil 1 soubor ve formátu *txt. Jednalo se o textový dokument, který obsahoval řádky nesmyslných znaků a slov.

Doslovná výpověď subjektu:
„Jsou to všechny možné znaky…nedává to smysl…počkat, je tu slovo…na každém řádku je jedno normální slovo. Proč-dva-nevyžádat-vstup-zamezený-systém-žádný-výsledek-přístup-odepřený-zahájit-převod-mrtvý. Co to má být?"

Subjekt opustil místnost sám bez vedlejších účinků.

Doba trvání účinku: Žádná

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License