SCP-088
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-088

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: SCP- 088 musí být za jakýchkoliv okolností drženo ve svém vzduchotěsném pouzdře. Pouzdro je zkonstruováno z průhledného akrylového plastu, který nejlépe odolává korozivním vlastnostem jeho sekrecí. Jakákoliv místnost nacházející se blízko subjektu by měla být postavena z odolných plastů, gumy nebo keramiky, aby v případě probuzení se SCP-088 z hibernace zabránila jeho možnému útěku. Teplota cely SCP-088 by neměla překročit 15 stupňů Celsia. Všechen personál vstupující do cely je povinen dodržovat protokoly úrovně 4 týkající se nebezpečných materiálů a vždy používat vhodné ochranné vybavení.

Veškerý personál neplnící ochranné protokoly v přítomnosti SCP-088, nebo vykazující příznaky fyzické mutace je automaticky přeřazen do Třídy-D a zadržen za účelem bližšího pozorování.

Popis: SCP-088 je humanoid fyziologicky podobný plazům, který se zdá být mumifikovaný v nečinné poloze. I když se z tohoto faktu může zdát, že subjekt je mrtvý, SCP-088 se ve skutečnosti nachází jen ve stavu hibernace, ze které se může probrat pokud by bylo přemístěno do více vyhovujícího prostředí než je jeho současná cela. Výzkum SCP-088 odhalil a určil jeho stáří na přibližně 6 000 let. Subjekt je schopen vylučovat různé druhy nebezpečných biologických sloučenin z jeho ústního otvoru a horních končetin. Některé typy těchto substancí mohou mít v případě jejich replikace velkou hodnotu, avšak výzkum těchto látek byl pozastaven, protože zatím neexistují žádné způsoby jako látky extrahovat bez probuzení SCP-088.

SCP-088 bylo získáno s mumifikovanými ostatky 23 dalších bytostí sdílejícími podobnou stavbu těla. Přestože se bytosti podobaly SCP-088, žádná z nich nevykazovala známky života a jejich bližší vyšetření naznačilo, že se kdysi mohlo jednat o lidské bytosti. Informace získané agenty E088-3 a E088-7 a jejich pozdější mutace způsobená SCP-088 potvrdily tuto teorii.

Dodatek: SCP-088 bylo zajištěno v roce 193█ z podzemního komplexu pod městem Los Angeles v Californii. Polohu komplexu jako první odhalil G. W████ S█████ s pomocí zařízení které nazýval “rádiový rentgen”, což bylo ve skutečnosti něco jen o trochu více než mechanická virgule. Zatímco S█████ metody byly značně pochybné, jeho objev ne. Po zmapování části tunelů s nalezišti zlata táhnoucími se pod městem S█████ prohlásil, že našel tzv. Ztracené město ještěřích lidí, které bylo popsáno v legendách arizonského indiánského kmene Hopi. Jeho objev se dokonce v lednu roku 1934 dostal na přední stránky Los Angeles Times, ještě před tím, než byla Nadace schopna ověřit pravdivost jeho tvrzení a umlčet ho.

Podzemní komplex nebyl tak rozsáhlý, jak ho popsaly legendy a většina artefaktů nalezených uvnitř nebyly schopny poskytnout důvěryhodné informace. Celá akce je popsána v dokumentech 088-14

Přehled o prolomení zadržení: Za více než 70 let se SCP-088 ze svého hibernačního stavu vzbudilo jen dvakrát, což bylo způsobeno žíravou kapalinou, která rozpouští většinu minerálů a kovů. V obou případech byly některé osoby vystaveny působení sloučeniny, kterou SCP-088 používá k šíření se: postižené osoby překonaly bolestivou mutaci, po které se jejich tělo změnilo na téměř fyzicky identické s SCP-088. Několik osob, které obdržely velké dávky sloučeniny přímo z úst do úst se změnily nejrychleji a následně se obětovaly ve snaze ochránit SCP-088 před ublížením. SCP-088 také prokázalo schopnost vytvářet plynné i kapalné neurotoxiny používané v boji proti ozbrojenému personálu.

Zadržení subjektu během jeho druhého pokusu o útěk bylo obnoveno izolováním SCP-088 spolu se všemi mutací postiženými osobami od zbývající části zařízení a snížením celkové teploty. Zmutovaný personál následně vybudoval jakýsi podstavec z vyřazeného zařízení, na kterém se SCP-088 vrátilo zpět do stavu hibernace. V tomto bodě byly zmutované osoby neutralizovány a SCP-088 bylo opět zabezpečeno a přesunuto do cely.

Současná strategie spočívající ve snížení teploty a používání nekovových materiálu na izolaci byla v zadržování SCP-088 úspěšná. SCP-088 bylo od ██. listopadu 19██ klasifikováno jako Safe.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License