SCP-087-CS
hodnocení: +2+x
blank.png

Objekt #: SCP-087-CS

Třída objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Vzhledem k imobilní povaze SCP-087-CS, kolem něj byla postavena Základna ████-81, která je součástí Oblasti-██. SCP-087-CS je zde uzavřeno v betonové místnosti bez oken o rozměrech 5 m x 5 m x 3 m. Z důvodu neočekávaného růstu SCP-087-CS byly rozměry rozšířeny na 8 m x 8 m x 8 m. Místnost je vybavena neprůhlednými bezpečnostními dveřmi, střeženými 2 strážemi a 4 automaticky zatmavovacími bezpečnostními kamerami.

Místnost musí být neustále monitorována kvůli případnému poškození zdí, které, v případě objevení, musí být okamžitě nahlášeno a opraveno. V případě častého poškozování musí být zvětšeny rozměry bezpečnostní místnosti. Bez povolení oblastního ředitele nesmí do zadržovací místnosti SCP-087-CS nikdo vstoupit a nesmí být prováděno žádné testování. Veškeré vnitřní opravy zadržovací místnosti musí být prováděny pomocí dronů, nebo jiných, dálkově ovládaných zařízení. Subjekty, které omylem spatří SCP-087-CS musí být od objektu okamžitě odvedeny a uzavřeny do karantény po dobu 1–7 dnů (podle doby vystavení) než efekty způsobené objektem pominou.

Je přísně zakázáno svítit na SCP-087-CS jakýmkoliv světlem o svítivosti větší než 5 cd (viz Záznam experimentu 087-CS-X). Pokus o porušení tohoto nařízení povede k okamžité terminaci.

Popis: SCP-087-CS je jasné světlo o svítivosti přibližně 1███ cd, vyzařované neznámým zdrojem, levitujícím přibližně 1 metr nad zemí, nacházejícím se v Brazílii poblíž [VYMAZÁNO]. Co tento zdroj je, nebo jak získává energii na vyzařování tohoto světla je prozatím neznámé. Pokusy o bližší prozkoumání zdroje selhaly, neboť rovněž vyzařuje odpudivou energii, která se při přibližování ke zdroji exponenciálně zvyšuje. Aktuálně nejkratší dosažená vzdálenost ke zdroji je 0,13 metru, a to pomocí [VYMAZÁNO]. Při tomto experimentu nebyl nikdo zraněn.

Testy tohoto světla ukázaly, že jde o běžný, avšak vysoce koncentrovaný, proud fotonů a nebyly objeveny žádné abnormální vlastnosti. Avšak subjekty, které se do tohoto světla podívaly, nahlásily nepopsatelnou radost a štěstí a měly potřebu se ke světlu přibližovat. Subjekty takto ovlivněné, byly evidentně imunní vůči odpudivé energii SCP-087-CS, neboť se bez problému dostaly až do bodu, kdy se část jejich těla dostala do takové záře objektu, že nebyla vidět. V tomto okamžiku vyšle SCP-087-CS záblesk světla, který na 2–6 sekund oslepí všechny přihlížející osoby a přetíží veškeré přítomné kamerové systémy. Poté subjekt beze stop zmizí, a to i ze všech záznamů o něm. Toto zahrnuje i všechny seznamy na kterých byl, všechny dokumenty ve kterých se vyskytoval a to ve všech podobách. Lidé, kteří se s ním nikdy nepotkali přímo ho zapomenou, nicméně lidé, kteří ho blíže znali si ho budou neustále pamatovat. Subjekty, které světlo spatří, od něj nelze nenásilným způsobem odtrhnout. Při shlédnutí fotografie nebo videa SCP-087-CS tyto efekty nenastanou, avšak kvůli intenzitě světla musí být tyto záznamy silně tmaveny. Bylo zjištěno, že SCP-087-CS má tento efekt pouze na lidi.

Světlo z SCP-087-CS má při delším vystavení vliv i na materiály. Látky vystavené SCP-087-CS začnou mizet rychlostí závisející na intenzitě světla. Tento proces trvá několik hodin a bylo zjištěno že při momentálním stavu SCP-087-CS objekt přibližně 2 metry od zdroje světla mizí rychlostí přibližně 0,1 dm3 za hodinu. Definitivně přestává SCP-087-CS na materiály takto působit ve vzdálenosti přibližně 50 metrů od zdroje. Při aktuálních rozměrech zadržovací místnosti je v nejbližším bodě stěny rychlost mizení přibližně 0,0025 dm3 za hodinu.

Nejriskantnější vlastnost SCP-087-CS spočívá v jeho “mazání“ lidí. Pokud dojde k “vymazání“ určitě osoby, začne se SCP-087-CS po dobu zhruba 5 hodin rozšiřovat. Podle měření se po “vymazání“ jedné osoby zvýší celková intenzita světla o 10 %. “Vymazaných“ osob bylo doposud █, čili od původního objevení se intenzita světla objektu zvýšila o ██ %.

Návrhy na pokus o zbavení se určitých SCP objektů pomocí SCP-087-CS jsou kvůli nepředvídatelnosti SCP-087-CS prozatím zamítány.

Záznam experimentu 087-CS-X:
D-215286 byl vybaven svítilnou o výkonu 80 wattů. D-215286 byly zavázány oči a byl vpuštěn do zadržovací místnosti SCP-087-CS. Subjekt byl nasměrován čelem k SCP-087-CS a bylo mu přikázáno aby posvítil před sebe. Při kontaktu světla ze svítilny s SCP-087-CS se SCP-087-CS [DATA VYMAZÁNA] což vyústilo ve 2█ obětí a masivní poškození Základny-████-81. Z vnější strany vstupu do zadržovací místnosti byla odinstalována všechna světla.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License