SCP-086-CS
hodnocení: +3+x
blank.png
Objekt#: 086-CS
Úroveň1
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
{$secondary-class}
Třída Narušení:
vlam
Třída Ohrožení:
ohrožující

Speciální Zadržovací Procedury: Instance SCP-086-CS nalezené kdekoli v Oblastech Nadace musí být nahlášeny a co nejrychleji odstraněny.

Toto odstranění je mnohdy obtížné1, proto tuto činnost provádí zaměstnanci s odolností CRV vyšší 5 a se zručností s těžkými nástroji. Zaměstnanci Oblasti-11CS musí být obeznámeni s nebezpečím memetické stopy SCP-086-CS a pokud její instanci zahlédnou, musí ji nahlásit. Od █/█/201█ jsou zde zásobníky s těsnící pastou, kterou zaměstnanci použijí na dočasné překrytí stopy. Při přechodu do jiné části Oblasti jsou zaměstnanci povinni ukázat ruce pro případ že by se na nich projevily efekty SCP-086-CS.

Popis: SCP-086-CS jsou memetické otisky, které postihují Oblast-11CS. Ke dni 30. 10. 2019 není znám způsob ani důvod vzniku. Instance jsou obrazce chodidel a vypadají jako skvrny namalované na povrchu barvou nebo mohou být vzácně do podkladu vmáčknuty. Mají přesný tvar lidského chodidla se čtyřmi/pěti prsty, někdy je tvar deformován do nohy psí, koňské a podobně. Papilární linie na stopě nejsou. SCP-086-CS se objevují na podlaze, stěnách a stropech, případně předmětech a začnou se po určité době chovat jako kognitivní přitahovače. Subjekty v blízkosti budou mít silnou tendenci setrvat na otiscích svými končetinami. Po několika minutách dochází k anomálním projevům subjektů2. Společným znakem ovlivněných subjektů jsou zbarvené dlaně a chodidla a s odstupem času změna chování.

Zaznamenané anomálie SCP-086-CS-1 byly:

  • Když šel subjekt po sypkém povrchu, jeho stopy se objevily o 100 metrů vedle
  • Samovolné vzplanutí
  • Zvýšená odolnost svalů. Subjekt rozžvýkal jídelní tác a zaútočil na personál.
  • Subjekt unikátním způsobem reagoval na SCP-███-CS.
  • Polechtání subjektu na chodidle vedlo k rozpadu blízké zdi.

Anomálie může být vyvolána i bez subjektu, pokud je SCP-086-CS na místě ponecháno více než 240 hodin.
Zaznamenané anomálie bez SCP-086-CS-1:

  • Na SCP-086-CS se materializoval humanoid ze zelené hmoty pudingovité konzistence a začal chodidly roznášet další barevné otisky, které nebyly anomální. Terminován projektilem.

Záznam z kamery Oblasti-:

<16:22> Na prázdné chodbě přibývá otisk č.690. Proces trvá 0,3 vteřiny, SCP-086-CS se objeví ve výšce přibližně 2 metry, tvar lidské nohy je v horizontálním směru. Po chvíli přibude otisk č.692 a 694, o asi metr vedle. Stopy nohou jsou menší a částečně se překrývají.

<17:20> Okolo jdoucí agentka Rýmařová se u otisků zastavuje a hledí na ně.

<17:43> Prochází dvojice stráží. Agentce stojící bokem nevěnují pozornost.

<17:48> Rýmařová si sundá boty a pokouší se udělat stojku.

<17:50> Pozice stoje na rukou dosažena. Chodidla se dotýkají menších stop SCP-086-CS.

<18:03> Prochází výzkumník D.Sokol. Je zaskočen chováním agentky R. a nejspíše na ni volá. Po přiblížení k místu je taktéž ovlivněn a upustí materiály které nesl.

<18:04> Výzkumník na SCP-086-CS přikládá ruce. Rýmařová je vychýlena ze stoje na rukou avšak udrží balanc.

<18:13> Beze změny.

<18:14> Zleva dorazí kulhavě běžící muž s trubkou v ruce. Pokusí se natáhnout k otisku na stěně avšak je sražen výkopem Rýmařové, která se dostane na nohy. Muž poté napřáhne obě ruce a kroutivě pohybuje prsty jako by se snažil působit nadpřirozenou silou. Obraz kamery se vlní a rozostřuje.

<18:16> Muž přestane a pokusí se opět obě osoby napadnout zblízka. Z úst výzkumníka Sokola vyjde plamen.

[V 18:00 byla MTF Tau-9 poslána aby zničila hlášené SCP-086-CS. Jeden vzorek byl objeven v chodbě mimo záběr kamer a MTF zde podle svého hlášení narazila na tři jedince, kteří memetiku podlehli. MTF popsala že měli omotané ruce cáry laboratorního pláště a provozovali pohybový rituál. Poté co je MTF konfrontovala, jeden z jedinců utekl do chodby, kde se vyskytovala stopa č.690.]

MTF Tau-9 Situaci uklidnila a odstranění anomálie proběhlo podle plánu. Tým zadržující SCP-086-CS je od této chvíle vybaven ohnivzorným pláštěm a vlastní záznamovou kamerou.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License