SCP-085
hodnocení: +2+x
blank.png
scp085-03.png

Statická depikce SCP-085.

Objekt #: SCP-085

Třída Objektu: Safe

Speciální Zadržovací Procedury: [Přehodnoceno dne ██-██-████]. SCP-085 je zadržováno na křídově bílém plátně v zabezpečovacím zařízení. Kontakt s SCP-085 je monitorován pro všechny zaměstnance nižší, než Úroveň 2. Všechen personál jež přijde do styku s SCP-085 je podroben náhodné psychiatrické prohlídce při vstupu, nebo odchodu z kontejnmentu.

Žádné papíry, či plátna nesmí opustit zadržovací místnost SCP-085: jakékoliv papírové odpadky musí být podrobeny zpopelnění po důkladném prozkoumání. Papír a výtvarné pomůcky mohou být přineseny pouze autorizovaným personálem. V případě požáru musí být ohně uhašeny rychlou výměnou atmosféry a to za pomocí systému na výměnu CO2. Personálu je doporučeno rychle si sehnat kyslíkovou masku a bombu ze zdi při prvním náznaku kouře, nebo ohně, aby se předešlo udušení, neboť tato procedura nemůže přestat dokud nebude oheň kompletně uhašen.

Popis: SCP-085 je výsledkem experimentu mezi SCP-067 a SCP-914. Pomocí SCP-067 nakreslil Subjekt-1101F ženskou figuru, zhruba 15 cm vysokou a 3.5 cm širokou v letních šatech s dlouhými vlasy sepnutými do culíku s napsaným jménem "Cassandra" pod obrázkem. Dr. [VYMAZÁNO] navrhl použití SCP-914 na různá nastavení spolu s obrázky vytvořenými pomocí SCP-067: Za použití nastavení "Jemné" se skic 'Cassandry' změnil do své současné podoby: uvědomělé černo-bílé animované mladé ženy nakreslené čistými tahy. Další pokusy duplikovat výsledek testu byly neúspěšné.

SCP-085 preferuje oslovení 'Cassy.' Je kompletně uvědomělá a od ██-██-████ si je vědoma své 2D formy a svých omezení v trojrozměrném světě. Přestože je její hlas neslyšitelný, naučila se komunikovat s Nadačním personálem pomocí znakové řeči a psaní. S SCP-085 je možné komunikovat psaním na papír na kterém existuje. Personál tvrdí, že je přátelská, motivovaná, ale osamělá.

SCP-085 může interagovat s jakýmkoliv nakresleným objektem na stejné stránce, jako by byl opravdový. Například je schopna nosit nakreslené oblečení, řídit nakreslená auta a pít nakreslené nápoje. Až na zvířata a lidi se jakýkoliv objekt animuje jakmile přijde do kontaktu SCP-085, ale okamžitě znovu ustane a drží pozici, jakmile je mimo kontakt. Kresby původně kreslené jako v pohybu, jako vlny oceánu, nebo koruny stromů se začnou hýbat v rovnováze, dokud s nimi SCP-085 přímo neinteraguje.

SCP-085 rovněž prokázala schopnost přecházet z papíru na papír dokud se stránky překrývají. Pokud SCP-085 vstoupí do obrazu, který nepodporuje nakreslené objekty (jako opakující se vzor), obrázek je konvertován na pozadí. SCP-085 vnímá tento obrázek jako nekonečnou pláň obrazu na něm nakresleném.

V současné chvíli je SCP-085 schopno existovat pouze na papíru, nebo plátně: SCP-085 není schopno přejít na fotky, kartón, sklo, nebo pergamen. Když přechází do dalších obrázků, SCP-085 na sebe bere artistický styl svého nového okolí (ať už komiksový styl, olejomalbu, vodovky, nebo kresbu uhlem.) Poznámka: v komiksové formě je její hlas viditelný jako myšlenkové a mluvené bubliny kolo její hlavy v typickém komiksovém stylu a jak se pohybuje mezi jednotlivými okny její perspektiva a relativní velikost se mění podle toho.


Dokument #085-1: Seznámení s několika výtvory M. C. Eschera.

Výzkumník: Cassandro, tohle je známé jako "Ascending and Descending". Co si o tom myslíš?
(V tuto chvíli SCP-085 několikrát projde kolem schodiště)
SCP-085: Je to pěkný, asi. Byla by z toho pěkná dráha na rozcvičku.
Výzkumník: Nevidíš nic nekonzistentního s těmi schody?
SCP-085: Ne, jenom to, že se pořád točí dokola dolů a nahoru. Proč to nedělá víc schodišť? Je to super.

Po tomto testu zažádalo SCP-085 o několik 'nemožných' objektů v jejím vlastním prostředí. Tyto žádosti čekají na schválení od rady O5.


Dokument #085-2: Incident 085-A

Před ██-██-████, si SCP-085 nebylo vědomo svého stavu, jakožto 2D objektu v třídimenzionálním světě: dřívější bezpečnostní protokoly vyžadovaly, aby se SCP-085 nedozvědělo o své pravé povaze, aby se předešlo psychologické tísni: nesrovnalosti se "skutečným světem" byly předneseny jako sny a noční můry a byla snaha o zasazení SCP-085 do scénáře ve kterém byla poslední přeživší člověk v post-apokalyptickém světě, který hledá další přeživší.

Lež byla rychle odhalena díky incidentu, při kterém si sebou výzkumník Nadace vzal do zadržovací cely vytisknutou kopii složky SCP-085 a dovolil aby se dotkla subjektu. SCP-085 se přeneslo na dokument dříve, než jej výzkumník mohl odstranit a okamžitě se dozvědělo pravdu.

Kvůli tomuto průniku kontajnmentu navrhlo několik pracovníků okamžité zničení artefaktu. Rozhodnutí bylo předneseno před radu O5, která rozhodla █ hlasy ku █, pro existenci SCP-085.

Od odhalení její pravé podstaty poznamenali pozorovatelé, že SCP-085 prokazuje známky klinické deprese. Psychoterapie byla navržena, ale podstata bytí objektu to nejspíše ztíží.

Nějakého úspěchu bylo dosaženo, když byly SCP-085 dány hmatatelné způsoby jak se rozptýlit. Kromě výše zmíněných optických iluzí vyjádřilo SCP-085 zájem o technické nákresy Fordu Mustang Convertible 1964, části vozidla předělala na více naturalistické dílo, vozidlo skládala ručně celý jeden rok - benzín byl dodán díky obrázku benzínové pumpy Normana Rockwella.

Návrhy dalšího rozptýlení tohoto typu čekají na schválení od rady O5.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License