SCP-083-CS


hodnocení: +10+x
blank.png
Objekt#: 083-CS
Úroveň5
Zadržovací Třída:
keter
Sekundární Třída:
none
Třída Narušení:
amida
Třída Ohrožení:
podezřelé

Speciální Zadržovací Procedury: Od 17. 9. 2019 je přísně zakázáno uchovávat, šířit, či shromažďovat informace o vzezření SCP-083-CS. Toto pravidlo se nevztahuje na Oblast-12CS, kde je uchováván na papíře jediný povolený soupis vzhledu SCP-083-CS, o jehož přesném místě uložení ví pouze ČROD a Rada O5. Všem osobám nehledě na Úroveň prověření, které byly ovlivněny SCP-083-CS, musí být podána amnestika Třídy B až D dle času uplynulého od efektu SCP-083-CS.

Popis: SCP-083-CS je psychologický fenomén, který ničí imaginární přátele. SCP-083-CS se vytváří v lidské mysli, pokud dotyčná osoba ví, jak SCP-083-CS vypadá. Šíření SCP-083-CS lze sice omezit za pomocí ničení informací o jeho vzezření, avšak zdá se, že dokud existuje aspoň jedna osoba, která zná jeho vzhled, může se SCP-083-CS spontánně manifestovat v mysli jakéhokoli jiného člověka a dál se šířit. Nebylo dosud zjištěno, jaké podmínky jsou potřeba, aby se mohlo SCP-083-CS přenášet mezi vědomími, ani není známo, zda může SCP-083-CS označovat několik entit se shodným vzhledem.

K manifestaci nebo přenosu SCP-083-CS dochází převážně při snění, kdy se dotyčná osoba dozví o jeho vzhledu ve snu, buď skrze samotné setkání s SCP-083-CS, jeho obrázek, či jen popis od některých postav ve snu apod. Je možné, že se SCP-083-CS u některých lidí nachází v podvědomí, tudíž si jej ovlivněné osoby nemusí běžně uvědomovat. V tomto případě není možné zjistit, zda jsou ovlivněni, protože k vyvolání vzpomínky na SCP-083-CS je potřeba znát jeho vzhled, což by znamenalo podporu jeho šíření.

SCP-083-CS napadá nebo ničí imaginární přátele v jakémkoli časovém rozmezí od prvotní manifestace. Může k tomu dojít okamžitě nebo až po několika měsících. Ovlivněné osoby si budou představovat vedle svého samotného imaginárního kamaráda i entitu SCP-083-CS. Ovlivněné osoby měly převážně negativní vztah vůči této entitě, představovaly si, že od SCP-083-CS jejich imaginární přítel utíká, vyhýbá se mu, nebo proti němu dokonce bojuje, všechny tyto případy však skončily tak, že SCP-083-CS pozřelo imaginárního přítele buď zaživa nebo upraveného do podoby pokrmu. Větší počet imaginárních přátel nemá efekt na jejich terminaci. Od této události se zjevuje SCP-083-CS výhradně ve snech, ale stále se může šířit. To bude platit i pro osoby, které nikdy imaginárního přítele neměly.

Osoby, které přišly kvůli SCP-083-CS o svého imaginárního přítele, si mohou, ale ani nemusí pamatovat všechny události jejich ztráty, nemusí si pamatovat své imaginární přátele nebo jen SCP-083-CS apod. Z těchto důvodů není vyloučeno, že SCP-083-CS stojí za ztrátou imaginárních přátel u všech osob, které je někdy měly. SCP-083-CS může využívat i osoby, které imaginárního přítele nemají k tomu, aby se dále šířilo. U osob, které si ztrátu svého imaginárního kamaráda kvůli SCP-083-CS pamatovaly, se projevilo psychické a emoční strádání v podobě špatné nálady, smutku až strachu. Tyto příznaky však po nějaké době vymizely. Dosud nebylo u žádného člověka napadeného SCP-083-CS zaznamenáno celoživotní poznamenání.

Kvůli podstatě SCP-083-CS nelze uvést jeho přesný vzhled, avšak po hlasování ČROD (viz níže) bylo rozhodnuto o zahrnutí částečného popisu vzezření i do tohoto dokumentu.

Hlasování o zahrnutí částečného popisu SCP-083-CS do záznamu
Člen Hlas
ČROD-01 PRO
ČROD-02 PROTI
ČROD-03 ZDRŽEL SE
ČROD-04 PROTI
ČROD-05 PRO
ČROD-06 PRO
ČROD-07 PRO
ČROD-08 PRO
ČROD-09 PRO
ČROD-10 PROTI
ČROD-11 PROTI
ČROD-12 PRO
ČROD-13 ZDRŽEL SE
Výsledek: Schváleno (PRO: 7; PROTI: 4; ZDRŽEL SE: 2)

UPOZORNĚNÍ: Následující informace o vzezření SCP-083-CS nemusí být zcela pravdivé

Vzezření SCP-083-CS se vymyká normálnímu chápání reality, ale i tak lze vytvořit obrázek SCP-083-CS i v reálném světě za použití běžných nástrojů.1 Při dotázání na barvu očí SCP-083-CS vyslovili ovlivnění lidé, že má barvu jako "hlad." SCP-083-CS není humanoid, má více než čtyři končetiny. Zvuky, které vydává jsou převážně rozmanité a bývají také přirovnávány k různým věcem. Nejvíce se SCP-083-CS podobá členovcům. Jeho původní výška činila při objevení 1 až 3 metry. Po pozření imaginárního přítele vyroste SCP-083-CS o několik centimetrů až metrů.

Dodatek: SCP-083-CS bylo objeveno v květnu roku 2018 při porovnávání psychologického zdravotního stavu klientů v Pedagogicko-psychologické poradně v Břeclavi a ve Frýdku-Místku. 31 na sobě nezávislých pacientů popisovalo stejnou entitu, která zaútočila a pozřela jejich imaginární přátele. Tato data byla porovnávána s Pedagogicko-psychologickými poradnami ve státech EU, v USA, v Rusku, Japonsku, Kanadě, Brazílii a všude byl potvrzen stejný vzhled této entity.


Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License