SCP-081-CS
hodnocení: +11+x
blank.png

Objekt #: SCP-081-CS

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: SCP-081-CS musí být uchováno ve falešném ekosystému se Standardními strážemi Oblasti-04CS. Cela SCP-081-CS musí být postavena v měřítku 1dm:1m o proti standardní cele, kvůli náchylnosti SCP-081-CS-A,B a C k sebevraždám (viz Dodatek 081-CS-2). Ekosystém vytvořený pro SCP-081-CS musí být neustále živen a zavlažován, aby nedošlo k prolomení zadržení (viz Incident-081-CS-Alfa). Složení umělého ekosystému je uvedeno v Dodatku 081-CS-1. Pokud dojde k prolomení zadržení SCP-081, musí být veškeré uniklé instance neprodleně navráceny zpět do SCP-081-CS.

Popis: SCP-081-CS je miniaturní hrad o velikosti 1 m3. Hrad je postaven z kamenných bloků a opracovaného dřeva, které má známky lidské ruční práce. Do SCP-081-CS jde z ptačí perspektivy nahlédnout, ale ve dne hrozí únik instancí SCP-081-CS ze zadržení. Kvůli tomuto důvodu se doporučuje SCP-081-CS pozorovat pouze v noci, kdy instance SCP-081-CS spí. SCP-081-CS se postupně rozvíjí, jako například: vytváří farmy, pole, louky, obydlí apod. jako u rozrůstající se říše z 11. století. Zjistilo se, že všechny instance SCP-081-CS plně rozumí českému jazyku, pravděpodobně kvůli jeho původu (viz Dodatek 081-CS-4).

SCP-081-CS bylo nalezeno s instancemi vevnitř. Ty začaly být zkoumány (viz Dodatek 081-CS-2). Po zkoumání se zjistilo, že SCP-081-CS používá demokratický systém země, což znamená, že se v SCP-081-CS pravidelně konají volby (cca 4x do roka). Pří volbě nového krále se otevře budova Radnice a pověsí se na ni oznámení, na kterém stojí: „Nechť započne volba nového vznešeného krále“. SCP-081-CS-B začnou chodit do radnice a odcházejí po několika minutách. Po 3 dnech se koná na pódiu SCP-081-CS slavnostní vyhlášení nového krále (SCP-081-CS-C), při kterém se SCP-081-CS-B zapojují pomocí: potlesku, fanfár apod. Po té bývalé SCP-081-CS-C odevzdá korunu (SCP-081-CS-C-1) novodobému nástupci.

Dodatek 081-CS-1 – Složení ekosystému pro SCP-081-CS:
Pro SCP-081-CS byly geneticky modifikovány následující rostliny, aby SCP-081-CS nemělo za potřebu dostávat se ze zadržení:

 • Sazenice Jabloně
 • Sazenice Hrušně
 • Sazenice různých obilných rostlin, jako například: Oves, Žito, Pšenice, Ječmen apod.
 • Semena Rajčete
 • Semena Mrkve
 • Semena Květáku
 • A další semena rostlin mírného pásu, které zapadají do ekosystému České republiky

Také zde byla přidána geneticky modifikovaná zvířata, z čehož vevnitř ekosystému jsou:

 • Tur domácí
 • Kur domácí
 • Prase domácí
 • A další zvířata mírného pásu, které zapadají do ekosystému České republiky

Dodatek 082-CS-2 – Přehled:
Všechny instance SCP-081-CS měří kolem 2,3 cm.

Všechny instance SCP-081-CS se nemohou nijak regenerovat ani nemohou provádět reprodukci, takže jsou instance SCP-081-CS prohlášeny za extrémně vzácné a nesmí být nijak zraněni. Také všechny instance SCP-081-CS mají sklon k sebevraždám, pokud se na delší dobu objeví v normálně veliké místnosti.

Dodatek 081-CS-3 – Proslov SCP-081-CS-C:

Datum: 20/5/2019


Zdravím můj lide,
Děkuji, že jste přišli na toto shledání, které bylo od vás, šlechetný lide, navrhnuto. Opět děkuji za mé zvolení a nazývání mě milovaným králem, což mě velice těší. Jdeme, ale k důvodu tohoto shledání. Naše království je podle některých z vás ohroženo a chcete se vzepřít tomuto utiskovaní, co nám zasluhuje Velká zeď. Musím vás, ale ujistit, že zdi tady byly přidány všemocným Bohem a neměli bychom nedbat pravidla, které nám dal. Také nezapomeňte, že nás neustále stráží naši stateční bojovníci, jenž neodbijí šanci sloužiti našemu království. Ale pokud dostaneme znamení, které nám naznačí příchod Satana, tak stvoříme výpravnou četu za Velkou zeď a najdeme Ďáblovo dílo a zničíme ho!


Poznámka: Po několika dnech po tomto proslovu se konal Incident 081-CS-Alfa.

Dodatek 081-CS-4 – Místo nalezení:
SCP-081-CS bylo nalezeno dne 23/5/2006 v Ostravě v místním truhlářství, které bylo už týden zavřené. Po vyšetření se zjistilo, že majitel obchodu [DATA VYMAZÁNA] měl zakázku vytvořit reálný hrad v zmenšené velikosti. Truhlář byl nalezen oběšený v zadní části obchodu s cedulkou „Nechť království oživne!“.

Incident 081-CS Alfa:
Dne 23/5/2019 se instancím SCP-081-CS podařilo prolomit zadržení pomocí beranidla, vytvořeného ze dřeva a kamene. Uteklo několik instancí SCP-081-CS (hlavně SCP-081-CS-A) a pokoušeli se útočit na ochranku. Několik členů ochranky bylo zabito, či poraněno, ale nakonec se podařilo terminovat všechny instance SCP-081-CS, což bylo v rozporu s několika výzkumníky.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License