SCP-081
hodnocení: +1+x
blank.png

Objekt #: SCP-081

Třída Objektu: Euclid

Speciální Zadržovací Procedury: Pouze zaměstnanci s povolením Úrovně 4 a psaným povolením od ███████ mohou mít přístup k SCP-081. Kompletní vybavení, zahrnující oblek, rukavice a kyslíkovou nádrž, musí být nošeno po celou dobu pobytu v zadržovací oblasti. Obleky musí být postříkány dezinfekční sprchou před opuštěním zadržovací oblasti. Pokud dojde k porušení zadržení, musí být celá oblast vystavena ultrafialovému světlu a poté vybělena. Osoby podezřelé z nákazy musí být v karanténě po dobu nejméně deseti (10) dní. Pokud se po desátém dni neprojeví žádné příznaky, může být karanténa zrušena.

Popis: SCP-081 je nakažlivý virus který se zdá být mutovanou verzí viru ███████, ale s █ segmenty ve svém RNA, místo █. Virus je specifický pro člověka, ale šíří ho krysy, které fungují jako pasivní přenašeči. SCP-081 může také být šířeno pohlavním stykem a vystavením infikované krvi.

SCP-081 infikuje adipocyty a leukocyty, což přiměje oba k tomu, že absorbují živiny značně zrychlenou rychlostí. Jak jsou živiny absorbovány, infikované B-buňky produkují a vylučují velká množství modifikované lidské protilátky. Adipocyty se rozšiřují a množí a zvyšuje se kalorický příjem organismu. Když koncentrace tukové tkáně dosáhne kritického bodu, virové protilátky vyvolají systémovou lízu buněk, následovanou neznámým procesem vedoucím ke samovznícení infikovaného jedince.

Inkubační doba před tím, než se začnou projevovat počátečními příznaky, je jeden (1) týden. Doba trvání příznaků zcela závisí na procentu tělesného tuku infikovaných jedinců. Infekce probíhá ve čtyřech (4) odlišných fázích.

  • První stádium: Během prvního týdne se nevyskytují žádné velké příznaky, i když subjekty mohou hlásit, že jsou mírně unavení.
  • Druhé stádium: Ve druhém týdnu infekce začnou subjekty pociťovat „návaly horka“ a zvýšenou chuť k jídlu.
  • Třetí stádium: Infikované jedinci vykazují extrémní polyfagii. Udělají vše, co je v jejich silách, aby získali jídlo nebo cokoliv jedlého. Během této fáze se metabolismus výrazně zpomalí a přibývání na váze se rapidně zrychlí. Neexistuje žádný stanovený čas, který uplyne před čtvrtou a poslední fází. Aby virus dokončil svůj životní cyklus, musí se oběť skládat z 55 % tělesného tuku.
  • Čtvrté stádium: Jakmile subjekt dosáhne 55 % tělesného tuku, touha po jídle ustane, ačkoli subjekty hlásí zvýšený výskyt „návalů horka“. Brzy poté tělo projde extrémně drastickou verzí rozšířené buněčné lýzi. Jak buňky prasknou, modifikované protilátky katalyzují vznícení tukových sloučenin neznámými prostředky. Tělo je spalováno zevnitř ven prostřednictvím knotového efektu, přičemž další tuk slouží jako zdroj paliva. Protože fáze 4 je z velké části asymptomatická, subjekty si nikdy neuvědomují, kdy ke spalování dojde, a přesné načasování je zjevně náhodné.

Dodatek 081-1: První zaznamenaný incident SCP-081 ohlásil v roce 1763 Francouz Jonas Dupont. Ve své knize De Incendiis Corporis Humani Spontaneis psal o případu v Paříži, kde byl muž zproštěn viny ze zabití své ženy, protože porota souhlasila s tím, že jeho manželka zemřela v důsledku samovolného vzplanutí člověka. Nutno podotknout, že žena měla v době smrti neskutečnou nadváhu. Až po smrti Mary Reeser 2. července 1951 byla nadace upozorněna na SCP-081. Navzdory maximálnímu úsilí nadace tato informace unikla do celostátních médií spolu s obrázky incidentu. Věří se, že většina hlášených případů samovznícení člověka je způsobena SCP-081.

Dodatek 081-2: SCP-081 se odhaduje, že existuje od 9██ a předpokládá se, že vznikl v █████████████. Kvůli rozšířené chudobě a podvýživě v mnoha evropských zemích v té době byly případy infekcí třetí a čtvrté fáze vzácné. Severní Amerika zažila nejvíce případů SCP-081 v minulém století, ale kvůli čistším podmínkám a aktivní kontrole populace krys počet případů SCP-081 výrazně klesl. Méně než ███ lidí ročně zemře na pozdní fázi SCP-081.

Dodatek 081-3: Vzhledem k současné epidemii obezity ve Spojených státech je zásadní, aby bylo divoké SCP-081 vymýceno. Odhalení, která by byla důsledkem rozsáhlé epidemie, by byla katastrofální pro úspěšné snahy o omezení. -Dr. ██████████.

Dodatek 081-4: Během testování bylo zjištěno, že lidé s cukrovkou mají přirozenou imunitu vůči SCP-081. To nepomohlo při vývoji léčby viru a ten zůstává nevyléčitelný. Divoké infekce [VYMAZÁNO] a alternativní příčina smrti poskytnuta.

Dodatek 081-5: Bylo zjištěno Agentem █████ že se SCP-081 může šířit vystavením popelu zesnulé oběti. Protokoly o zadržování a epidemii se mění a personál záchranné služby, který odpověděl na výzvu paní █████████, byl zadržen k posouzení.// -Dr. ██████████.

Není-li uvedeno jinak, obsah této stránky je pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License